Створення растрових зображень

Питання

 

Для створення растрових зображень використовують інструменти:

  1. Brush (Пензель) дозволяє створювати лінії із гладкими або розмитими краями, тверді лінії різних форм.
  2. Pencil (Олівець) створює тверді лінії, імітуючи олівець.

Кожний із цих інструментів має параметри. Найбільш важливі параметрами відображаються на панелі властивостей:

Створення растрових зображень - student2.ru

Mode (Режим)- режим малювання Пензля

Opacity (Непрозорість) - непрозорість пензля.

Flow (Потік) - початкова непрозорість інструменту, в процесі неперервного малювання при накладанні зображень їх непрозорість буде збільшуватися до величини, вказаної в полі Opacity (Непрозорість).

Створення растрових зображень - student2.ru - кнопка вмикання режиму Аерограф.

Створення растрових зображень - student2.ru - кнопка завантаження палітри Brushes (Пензлі).

Створення растрових зображень - student2.ru - список Brush (Пензель) відкриває палітру, у якій можна вибрати тип Пензля та його діаметр:

Створення растрових зображень - student2.ru

Меню цієї палітри містить команди:

Ÿ Reset Brushes (Перезавантажити Пензлі) –відновлює список пензлів, прийнятих по замовчуванню

Ÿ Load Brushes (завантажити Пензлі)– завантажує Пензлі з файлу в кінець поточного списку

Ÿ Save Brushes (зберегти Пензлі)- зберігає всі Пензлі з поточного списку в одному файлі

Ÿ Replace Brushes (Замінити Пензлі) - завантажує Пензлі з файлу замість поточних,

та список бібліотек , в яких зберігаються Пензлі.

Створення растрових зображень - student2.ru

Палітра Brushes (Пензлі).

ПалітраBrushes (Пензлі)містить наступні параметри налагодження Пензля:

· Brush Presets – заготовки Пензлів.

· Brush Tip Shape - форма пензля.

· Shape Dynamics - динамічна зміна форми пензля.

· Scattering - "розпилювання зображень"

· Texture - накладення текстури на Пензель.

· Dual Brush - створення "подвійної пензля".

· Color Dynamics - динамічна зміна кольорів.

· Other Dynamics - інші зміни параметрів пензля.

Інструмент Аерограф (Airbrush)

Для перемикання в режим інструменту Аерограф слід натиснути кнопку Створення растрових зображень - student2.ru на Панелі Властивостей інструмента Пензель або поставити прапорець у відповідному полі палітри Пензель.

Аерограф "розбризкує фарбу" по полотну документа, причому якщо курсор не переміщується, Аерограф ставить точки стільки часу, скільки утримується ЛКМ.

Налагоджується Аерографтак само як інструмент Пензель.

Інструмент Олівець (Pencil)

Інструмент Олівець працює та налагоджується так само як і Пензель,створюючи тверді не згладжені лінії. Панель Властивостей інструменту Олівця містить додатковий параметр Auto-Erase (Автоматичне Стирання)(зверніть увагу на те, що параметр Flow (Потік)для Олівця відсутній):

Створення растрових зображень - student2.ru

Якщо режим Автоматичне Стираннявключений, то:

Ÿ при малюванні Олівцем по фоновому кольору, олівець малюватиме основним кольором

Ÿ при малюванні Олівцем по основному кольору, олівець малюватиме фоновим кольором.

7 Alt перетворює інструменти Пензель, Олівець та Аерограф в інструмент Піпетка.

Caps Lock перетворює стандартний курсор інструмента малювання в точний вказівник у вигляді

перехрестя.

Інструмент PaintBucket (Заливка).

Інструмент Створення растрових зображень - student2.ru Заливка дозволяє швидко зафарбувати зображення або виділену ділянку.

Панель Властивостей інструменту Заливка містить наступні параметри налагодження:

Створення растрових зображень - student2.ru

Ÿ Fill (Заливка) – визначає спосіб заливання і може приймати два значення:

- Foreground– заливка основним кольором

- Pattern – заливка візерунком.

Ÿ Pattern (Шаблон) –містить список зі зразками візерунків.

Ÿ Mode (Режим)– містить список режимів змішування заливання з фоновим зображенням (Див. „Режими малювання”, урок 4/3).

Ÿ Opacity (Непрозорість) – визначає непрозорість заливання.

Ÿ Tolerance (Допуск) – задає діапазон кольорів, на який буде поширюватися заливання. Допуск може приймати значення від 0 до 255. При виборі 0 зафарбуються тільки ті пікселі зображення (виділеної ділянки), кольори яких повністю співпадають з обраним. При виборі 255 зафарбується все зображення (вся виділена ділянка). Невелике значення Допуску приведе до заливання тільки тих пікселів, які близькі по кольорах до обраного. Велике значення Допуску дозволить залити пікселі широкого діапазону кольорів, що значно відрізняються від обраного.

Ÿ Anti-aliased – встановлений прапорець у цьому полі забезпечує згладжування границь заливання.

Ÿ Contiguous (Суміжні) – при встановленому прапорці заливаються області зображення (виділеної ділянки), суміжні з обраною, при невстановленому – усі області зображення (виділеної ділянки), що відповідають вказаним параметрам.

Ÿ All Layer (Всі Шари) – при встановленому прапорці заливаються області зображення (виділеної ділянки) на всіх шарах зображення, при не встановленому – тільки області активного шару.

7Ctrl + Backspace– заливка фоновим кольором

Alt + Backspace – заливка основним кольором

Ctrl + Alt +Backspace – заливка зображенням фонового шару

Ctrl + Alt +Shift+Backspace– заливка непрозорих ділянок зображенням фонового шару.

Наши рекомендации