Приклад оформлення тез доповідей

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Публікуватимуться тексти, підготовлені в форматі MS WORD (.doc, .rtf), які відповідають вимогам:

Для збірника матеріалів конференції (тез доповідей) – дивись приклад оформлення:

- обсяг до 3 сторінок формату А5; поля: верхнє, нижнє, ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см; міжрядковий інтервал – одинарний;

- перший абзац – УДК – до лівого краю сторінки, шрифт Times New Roman, 12 пт, звичайний;

- другий абзац – назва статті – по центру сторінки, шрифт Times New Roman, 12 пт, напівжирний, всі великі;

- третій абзац – ініціали та прізвище автора(ів)– до правого краю сторінки, шрифт Times New Roman, 12 пт, напівжирний, курсив;

- четвертий абзац – назва навчального закладу – по центру сторінки, шрифт Times New Roman, 11 пт, звичайний;

- п’ятий абзац – пустий рядок;

- далі текст тез, який повинен містити загальну постановку проблеми, короткий виклад основного матеріалу дослідження, висновки (шрифтTimes New Roman, 11 пт, звичайний, абзацний відступ 0,75 см);

- після тексту тез – пустий рядок;

- далі список літератури – Література– по центру сторінки, шрифтTimes New Roman, 11 пт, звичайний, абзацний відступ 0,75 см (бібліографічні джерела подаються підряд, без відокремлення абзацом, у порядку цитування, прізвище та ініціали автора праці (першого співавтора) роботи або перше слово назви виділяється напівжирним шрифтом. Література оформлюється згідно з вимогами ВАК України(Бюлетень ВАК України № 3, 2008).

- рисунки в тексті матеріалів – по центру сторінки;

Рис.1. Назва – по центру сторінки, шрифт Times New Roman, 11 пт, звичайний;

- таблиці: Таблиця 1 – до правого краю сторінки; шрифт Times New Roman, 11 пт, звичайний;

Назва таблиці – по центру сторінки, шрифт Times New Roman, 11 пт, звичайний.

Приклад оформлення тез доповідей

Приклад оформлення тез доповідей - student2.ru

Для електронного видання «Збірника наукових праць студентів (слухачів) НУБіП України»:

1) мова – українська, англійська, російська;

2) обсяг статті – 5-10 сторінок, набір тексту здійснюється у форматі Microsoft Word (*doc, *rtf), формат паперу А4; поля: верхнє – 2,0 см, внутрішнє – 2,0 см, зовнішнє – 2,0 см, нижнє– 2,0 см; нижній колонтитул – 2,0 см; шрифт Times New Roman, 14 пт,

3) перший абзац – УДК – по лівому краю сторінки, шрифт Times New Roman, 14 пт, звичайний;

4) другий абзац – пустий рядок;

5) третій абзац – прізвище та ініціали автора (авторів) – абзацний відступ 1,5 см, шрифт Times New Roman, 14 пт напівжирний;

6) четвертий абзац – пустий рядок;

7) п’ятий абзац – назва статті– абзацний відступ 1,5 см, всі великі, шрифт Times New Roman, напівжирний, 14 пт;

8) шостий абзац – пустий рядок;

9) сьомий абзац – анотація–абзацний відступ 1,5 см, шрифт Times New Roman, курсив, 14 пт;

10) восьмий абзац – пустий рядок;

11) дев’ятий абзац –Ключові слова –абзацний відступ 1,5 см, шрифт Times New Roman, курсив, 14 пт

12) десятий абзац – пустий рядок;

13) текст статті – міжрядковий інтервал – 1,15, абзацний відступ – 1,5 см, вирівнювання по ширині, шрифт Times New Roman звичайний, 14 пт;

14) бібліографія подається в кінці статті після слова Література (без двокрапки) – по центру сторінки, шрифт Times New Roman, розмір14 пт, напівжирний

Приклад оформлення тез доповідей - student2.ru

15) Після статті надається анотація на двох інших мовах (наприклад стаття російською –анотації українською та англійською), відомості про авторів (українською) та відомості про рецензента (українською)

Приклад оформлення тез доповідей - student2.ru

Наши рекомендации