См.р. „

  1. Поняття топологія.
  2. Топологія «зірка». Організація, переваги і недоліки.
  3. Кільцева топологія. Переваги і недоліки.
  4. Шинна топологія. Переваги і недоліки.

См.р. „ - student2.ru Топологія мережі — це конфігурація локальної мережі, що. утворюється з'єднаннями між пристроями. За назвою та функціями, існує багато топологій, напри­клад: повнозв'язна, функціонально зв'язна, неповнозв'язна і т. ін. Інколи їх назива­ють магістральна або шинна, "зірка", "кільце", ієрархічна тощо.

Топологія мережі тісно пов'язана з процедурою обміну даними між комп'ютерами (робоча станція, графічна станція, мережевий комп'ютер, Internet-комп'ютер тощо). Правила, котрі встановлюють порядок виконання цих процедур, називають протоколами. Існують спеціальні міжнародні стандарти, що регламен­тують порядок обміну даних у мережах або методи доступу (Ethernet, ARCNet, TokenRing і т. ін.).

Термін "топологія мережі" відноситься до шляху, по якому дані переміщаються по мережі. Існують три основних види топології: "загальна шина" (мал. 3), "зірка" (рис..1) і "кільце" (мал. 2).

Локальна мережа може використовувати одну з перелічених топологій. Це за­лежить від кількості комп'ютерів, їхнього взаємного розташування та інших умов.

Топологія «зірка»

См.р. „ - student2.ru

Мал.1. Топологія «зірка»

У мережі з топологією «зірка» файловий сервер знаходиться в центрі

Мережа такого типу має свої перевагі:

· Пошкодження кабелю є проблемою для одного конкретного комп'ютера і в цілому не позначається на роботі мережі;

· Просто виконується підключення, оскільки робоча станція повинна з'єднуватися тільки з сервером;

· Надійний механізм захисту від несанкціонованого доступу;

· Висока швидкість передачі даних від робочої станції до серверу.

Недоліки:

· Якщо географічно сервер знаходиться не в центрі мережі, то підключення до нього окремих видалених робочих станцій може бути скрутним і дорогим;

· Тоді як передача даних від робочої станції до серверу (і назад)

· відбувається швидко, швидкість передачі даних між окремими робочими станціями мала;

· Потужність всієї мережі залежить від можливостей серверу. Якщо він недостатньо оснащений або погано конфігурований, то буде гальмом для всієї системи;

· Неможлива комутація між окремими робочими станціями без серверу.

Наши рекомендации