Дорожній одяг, розширення та підсилення

При реконструкції автомобільних доріг доводиться дорожній одяг перебудовувати або споруджувати наново. При цьому можуть бути використані наступні рішення:

- розширення дорожнього одягу в один або обидва боки;

- будівництво нового дорожнього одягу на досипаному або на новому земляному полотні;

- підсилення існуючого дорожнього одягу;

- прибудова крайових смуг;

- зміцнення узбіч.

При розширенні проїзної частини необхідно передбачати надійне зєднання існуючого дорожнього одягу з частиною, яка розширюється, і забезпечувати рівну міцність та технологічність її влаштування. Одним із способів розвязання означеної проблеми є використання геосинтетичних матеріалів ( рис. 3.5).

Залежно від стану існуючого покриття перед підсиленням може виконуватись вирівнювання поздовжнього та поперечного профілів дорожнього одягу. При значних руйнуваннях (вибоїни, сітка тріщин, колійність, напливи тощо) необхідно передбачати фрезерування або холодний ресайклінг.

Дорожній одяг, розширення та підсилення - student2.ru Для зменшення вірогідності виникнення тріщини на межі стику, край шару покриття існуючого дорожнього одягу обрізають дисковою пилкою на величину b = 0.5-1.0 м.

Рисунок 3.5 – Конструкція розширення та підсилення

дорожнього одягу.

Обсяг робіт з улаштування траншейки розширення визначають з залежності:

Vр = (h1+h2+h3).Bрозш, (3.14)

де h1, h2 ,h3 – відповідно товщини шарів розширення дорожнього

одягу;

B роз – ширина розширення дорожнього одягу, м.

Обсяг робіт з улаштування розширення дорожнього одягу розраховуємо згідно наступних формул:

Дорожній одяг, розширення та підсилення - student2.ru (3.15)

Для верхнього шару розширення:

Дорожній одяг, розширення та підсилення - student2.ru (3.16)

де Fрозш – площа шару в конструкції розширення дорожнього

одягу, м2;

L зах – довжина захватки, м;

b – ширина шару, який підлягає розбиранню, м.

Обсяг робіт з улаштування підсилення дорожнього одягу розраховуємо згідно формули:

Дорожній одяг, розширення та підсилення - student2.ru(3.17)

де Fпос –площа шару в конструкції підсилення , м2;

B пос – ширина підсилення дорожнього одягу, м.

Результати розрахунків обсягів робіт з улаштування розширення та посилення дорожнього одягу наводимо в таблиці 3.4.

Таблиця 3.4 – Обсяг робіт з реконструкції дорожнього одягу.

Найменування шару Розміри шару, м Об'єм робіт
Товщина Ширина Довжина Од. виміру На захватку Всього
розширення за завданням за ДБН (розрахунком)
підсилення

Значення коефіцієнтів ущільнення та середньої щільності деяких матеріалів наведені у додатку К, таблиця К.2 [4]. Результати розрахунків зводяться у відомість потреби матеріалів для реконструкції дорожнього одягу (табл. 3.5).

Таблиця 3.5 - Потреба матеріалів для розширення та підсилення дорожнього одягу.

Найменування конструктивного шару Вид матеріалу в шарі Одиния виміру Витрати матеріалів, Q
Посилання Норма на одини цю виміру На захватку На весь обсяг робіт

Водопропускні споруди

В процесі реконструкції автомобільної дороги у разі збільшення ширини земляного полотна, а також при підвищенні насипу виникає необхідність збільшення довжини водопропускних труб. При цьому можливі два варіанти:

- повна перебудова водопропускної труби, яку роблять в тих випадках, коли діагностика і прогнозування стану труби показують, що існуюча труба не зможе працювати згідно розрахунків до наступної реконструкції дороги;

- подовження водопропускної труби без перебудови існуючої частини роблять, якщо стан існуючої труби дозволяє чекати її нормального функціонування до нової реконструкції дороги при відповідному утримання та ремонті.

Довжину труби при заміни визначають за спрощеною формулою:

Lтр = В2 + 2n(h – d -d), (3.18)

де В2 - ширина земляного полотна, після розширення, м;

hн –висота насипу після реконструкції, м;

d – діаметр труби що замінюється, м;

n– коефіцієнт закладення укосів земляного полотна;

d – товщина стінки труби, м.

Подовження труби виконують однобічне або двобічне в залежності в способу розширення насипу.

Об’єми робіт при подовженні труби в спрощеному варіанті визначаються формулою:

Дорожній одяг, розширення та підсилення - student2.ru (3.19)

де В1, В2 – ширина земляного полотна відповідно до і після реконструкції автомобільної дороги, м;

hн – висота насипу земляного полотна до і після реконструкції незмінна, м;

m, n – закладення укосів земляного полотнавідповідно до і після реконструкції, м.

При односторонньому подовженні труби оголовок розбирають з боку розширення. Якщо передбачене двостороннє розширення, виконують демонтаж обох оголовків.

Об’єми робіт з будівництва водопропускних труб треба визначати за робочими кресленнями або, орієнтовно, за типовими проектами (табл. 3.6).

У разі, якщо запроектована заміна існуючої залізобетонної труби на металеву гофровану, об’єми будівельних робіт та потребу матеріалів приймають по [6,7], або додаток Е.

Об’єми робіт з розбирання існуючої залізобетонної труби визначають після обстеження, або приймають по [5], згідно заданим

конструктивним параметрам. Об’єми робіт в спрощеному вигляді на влаштування гофрованої водопропускної труби наведені у таблиці 3.7.

Таблиця 3.6 – Витрата матеріалів на круглу залізобетонну трубу

на ПК___ Lтр =____м; Dтр =____м; hн =___м.

Найменування матеріалів, робіт Одиниця виміру Потреба матеріалу  
тіло труби оголовкі
на один пог.м Всього на один оголовок Всього
Тіло труби Кільця залізобетонні з бетону В30       - -  
Обклеювальна гідроізоляція       - -  
Конопатка швів паклею       - -  
Обмазувальна гідроізоляція       - -  
Гравійно-піщана суміш       - -  
Риття котлована       - -  
Оголовкі Залізобетонні блоки В 20   - -      
Бетон лотка В20   - -      
Цементний розчин М150   -        
Обмазувальна гідроізоляція   - -      
Обклеювальна на стиках ізоляція   - -      
Підготовка: з гравійно-піщаної суміші, з щебеню або гравію, під лотки   - -      
  - -      
Риття котловану   - -      
Засипка пазух котловану   - -      

Таблиця 3.7 - Об’єми робіт на влаштування гофрованої

водопропускної труби Lтр =____м; Dтр =____м; hн =___м.

N п/п Найменування Одиниця виміру Кількість
Геотекстиль м2  
Щебенево-піщана суміш м3  
Ґрунт дренуючий м3  
Труба HELCOR довжина 5м м  
Бандаж шт  
Фільтраційний екран на вході м3  
Фільтраційний екран на виході м3  

Необхідна кількість додаткового ґрунту (з кар'єру) для засипки труби при подовжені (рис. 3,5):

Дорожній одяг, розширення та підсилення - student2.ru (3.20)

де Дорожній одяг, розширення та підсилення - student2.ru –об'єм ґрунту засипки, м3;

Дорожній одяг, розширення та підсилення - student2.ru –об'єм ґрунту для засипки пазух (табл. 3.5), м3;

Дорожній одяг, розширення та підсилення - student2.ru –об'єм ґрунту в котловані (табл. 3.5), м3.

a
≥0,5м 5мм555м
D
b 5мм555м
hзас 5мм555м

Рисунок 3.5 – Схема засипки труби при подовженні

Об'єм ґрунту засипки труби:

Дорожній одяг, розширення та підсилення - student2.ru (3.21)

де Дорожній одяг, розширення та підсилення - student2.ru - об'єм що витісняється трубою, м3;

а – ширина засипки поверху, а = D = d+2δ, м;

D – зовнішній діаметр труби, м;

d – внутрішній діаметр залізобетонної труби, м;

δ – товщина стінки залізобетонної труби, м;

b – ширина засипки понизу, b = а+10 hзас , м;

hзас – висота засипки водопропускної труби, hзас = D+0,5, м;

Дорожній одяг, розширення та підсилення - student2.ru – подовження труби, або довжина труби що міняється, м.

Об'єм ґрунту, що витісняється трубою:

Дорожній одяг, розширення та підсилення - student2.ru (3.22)

При заміні водопропускної труби, виконується розбирання земляного полотна, (рис. 3.6).

b ≥10м
d
a
hн
≥0,5м
hзас

Рисунок 3.6 – Схема засипки труби в прогалі насипу при заміні

Об’єм з розбирання ґрунту визначається з залежності 3.23, за мінусом об’єму розбирання дорожнього одягу:

Дорожній одяг, розширення та підсилення - student2.ru (3.23)

де hн – висота насипу у точці заміни труби, м;

Vтр – об'єм ґрунту, що витісняється трубою, м3.

Об'єм ґрунту для засипки Дорожній одяг, розширення та підсилення - student2.ru , с деяким припущенням визначається згідно з формулою 3.21. Додаткового ґрунту транспортувати не потрібно.

Наши рекомендации