Визначення місячного заробітку робочих при бригадній формі організації і оплати праці

У теперішній час бригадна форма організації та оплати праці широко розповсюджена у галузях господарства, при цій формі організації праці підвищується її продуктивність, поліпшується якість роботи.

При роботі в бригаді прискорюється професійна підготовка, підвищується кваліфікація працівників, виховується старанне відношення до праці, змінюється дисципліна праці.

5.1 Загальні положення про бригадну форму організації та оплати праці. Бригади можуть бути спеціалізовані та комплексні. Спеціалізовані бригади об'єднують працівників однієї професії, зайнятих у однорідних технологічних процесах (наприклад: бригада електриків з ремонту електрообладнання кранів).

Комплексні бригади містять робітників різних професій для виконання різноманітих робіт, але взаємозв'язаних між собою (наприклад: комплексна бригада по ремонту та міжремонтному обслуговуванню електрообладнання цеху).

Виробничу бригаду очолює бригадир. Якщо у бригаді створені ланки, то їх очолює ланковий.

Бригади діють на основі госпрозрахунку, їм встановлюються річні, квартальні, місячні виробничі завдання, плануються витрати матеріалів, напівфабрикатів, запчастин, інструментів, енергії.

5.2.1 Склад колективного заробітку має в собі:

- оплату робітників по тарифу;

- премію з фонду зарплати та фонду матеріального забезпечення;

5.2.2 Склад приробітку бригади:

- при виконанні заданого об'єму роботи, з меншою чисельністю;

- при виконанні робіт за відсутнього робітника;

- при сполученні професій та розширення зони обслуговування.

5.2.3 Порядок розподілу колективного заробітку між членами бригади.

- розподіл колективного заробітку між членами бригади виконується у відповідності до тарифних розрядів, наданим робітникам та відпрацьованого часу.

- приробіток та премія бригади розподіляється за КТУ. У відповідності до "Галузевих нормативів..." та СТО ВБ 01.10.13-12 КТУ приймаються рівній 1;

КТУ може бути збільшений до двох одиниць за умов:

- сполучення професій,

- систематичного виконання і перевиконання виробничих завдань;

- зниження браку продукції;

- економія матеріалів та електроенергії;

- за наставництво.

К'ТУ може бути знижений до нуля за наступні порушення та упущення у роботі:

- за прогул;

- за появу на роботі в нетверезому стані;

- за порушення правил техніки безпеки;

- за систематичне невиконання виробничих завдань;

- не додержання ПЗР обладнання;

- за низьку якість продукції та брак у роботі.

КТУ встановлюється кожному робітникові помісячно радою бригади або загальними зборами та фіксується у протоколі.

5.2.4 Порядок розподілу премій.

Максимальний розмір премії начисляється:

- за якість праці;

- за роботу з технічно обумовленими нормами;

- за ритмічність праці;

Премія знижується:

- за порушення технологічного процесу;

- за брак, неякісне виконання робіт з ПЗР;

- за невірне проведення іспитів;

- за недотримання режиму роботи.

5.2.5 Розрахунок місячного заробітку комплексної бригади.

Розрахунок виконується умовно. У ролі місячного заробітку бригади приймається місячний фонд зарплати електриків-ремонтників та чергових електриків, об'єднаних у комплексну бригаду

Визначення місячного заробітку робочих при бригадній формі організації і оплати праці - student2.ru , (5.1)

Визначення місячного заробітку робочих при бригадній формі організації і оплати праці - student2.ru Визначення місячного заробітку робочих при бригадній формі організації і оплати праці - student2.ru

1.2.6 Тарифний заробіток кожного робітника визначається за формулою

Визначення місячного заробітку робочих при бригадній формі організації і оплати праці - student2.ru , (5.2)

де Стар=12,987 - годинна тарифна ставка IV розряду, робітника;

Тотр - час, відпрацьований кожним робітником за місяць;

Визначення місячного заробітку робочих при бригадній формі організації і оплати праці - student2.ru Визначення місячного заробітку робочих при бригадній формі організації і оплати праці - student2.ru

5.2.7 Визначається приробіток бригади та премії:

Доплати встановлюються двох видів: постійні та змінні. Постійні доплати доплачуються у випадку скорочення чисельності фактично зайнятих робочих порівняно зі штатною (нормативною) чисельністю. Змінні доплати доплачуються у випадку виконання членами бригади об'єму робіт за тимчасово відсутніх.

Отже, приробіток бригади може містити суму змінних та постійних доплат.

Змінний приробіток визначається за формулою

Визначення місячного заробітку робочих при бригадній формі організації і оплати праці - student2.ru (5.3)

де Пприроб.зм - змінний приробіток;

Зтар - зарплата по тарифу;

КТУ-коефіцієнт трудової участі.

Визначення місячного заробітку робочих при бригадній формі організації і оплати праці - student2.ru Визначення місячного заробітку робочих при бригадній формі організації і оплати праці - student2.ru

Постійний приробіток - 20% тарифної ставки робітника.

5.2.8 Розрахункові величини для розподілу приробітку та премії визначається за формулою

Визначення місячного заробітку робочих при бригадній формі організації і оплати праці - student2.ru , (5.4)

Визначення місячного заробітку робочих при бригадній формі організації і оплати праці - student2.ru , (5.5)

де Рпр- розрахункова величина для визначення приробітку;

КТУ - установлений протоколом кожному робітнику бригади;

Кп - коефіцієнт зниження премії даному робітникові.

Визначення суми розрахункових величин

Визначення місячного заробітку робочих при бригадній формі організації і оплати праці - student2.ru (5.6)

Визначення місячного заробітку робочих при бригадній формі організації і оплати праці - student2.ru

Визначення місячного заробітку робочих при бригадній формі організації і оплати праці - student2.ru (5.7)

Визначення місячного заробітку робочих при бригадній формі організації і оплати праці - student2.ru

Визначення місячного заробітку робочих при бригадній формі організації і оплати праці - student2.ru

Визначення місячного заробітку робочих при бригадній формі організації і оплати праці - student2.ru

1.2.7 Визначаються коефіцієнти розподілу приробітку та премії

-зі змінним приробітком Визначення місячного заробітку робочих при бригадній формі організації і оплати праці - student2.ru , (5.8)

-з постійним приробітком Визначення місячного заробітку робочих при бригадній формі організації і оплати праці - student2.ru , (5.9)

де Кр.пр - коефіцієнт розподілу приробітку;

Кр.прем - коефіцієнт розподілу премії бригади;

Визначення місячного заробітку робочих при бригадній формі організації і оплати праці - student2.ru

Визначення місячного заробітку робочих при бригадній формі організації і оплати праці - student2.ru

Визначення місячного заробітку робочих при бригадній формі організації і оплати праці - student2.ru

5.2.10 Приробіток та премія кожного робітника, розподілені по Визначення місячного заробітку робочих при бригадній формі організації і оплати праці - student2.ru , та Кр.прем визначається за формулою

Визначення місячного заробітку робочих при бригадній формі організації і оплати праці - student2.ru (5.10)

Визначення місячного заробітку робочих при бригадній формі організації і оплати праці - student2.ru , (5.11)

де Пр(КТУ) - приробіток одного робітника, розроблений за КТУ;

П(КТУ) -премія одного робітника, розподілена за КТУ з урахуванням Кр.прем

Зтар - заробітна плата по тарифу.

Визначення місячного заробітку робочих при бригадній формі організації і оплати праці - student2.ru

Визначення місячного заробітку робочих при бригадній формі організації і оплати праці - student2.ru

5.2.11 Визначається місячний заробіток робітника бригади за формулою

Визначення місячного заробітку робочих при бригадній формі організації і оплати праці - student2.ru , (5.12)

Визначення місячного заробітку робочих при бригадній формі організації і оплати праці - student2.ru

Розрахунок проводити за таблицею 5.1 і 5.2.

6 Розрахунок собівартості поточного і капітального ремонту

Розрахунок собівартості здійснюється по видам ремонтів, включаючі наступні витрати:

6.1.1 Пряму зарплату персонал Визначення місячного заробітку робочих при бригадній формі організації і оплати праці - student2.ru , грн, виконуючого планові ремонти визначаємо за формулою

Визначення місячного заробітку робочих при бригадній формі організації і оплати праці - student2.ru , (6.1)

Визначення місячного заробітку робочих при бригадній формі організації і оплати праці - student2.ru , (6.2)

де Тст- тарифна ставка відповідного розряду;

Тп.р - трудомісткість поточного ремонту, за графіком ПЗР, в нормо- 352

Тк.р - трудомісткість капітального ремонту, за графіком ПЗР, в нормо- 807

Визначення місячного заробітку робочих при бригадній формі організації і оплати праці - student2.ru

Визначення місячного заробітку робочих при бригадній формі організації і оплати праці - student2.ru

6.1.2 Преміальна та інші доплати Визначення місячного заробітку робочих при бригадній формі організації і оплати праці - student2.ru ,грн, приймаються у межах 24…44% визначаються за формулою

Визначення місячного заробітку робочих при бригадній формі організації і оплати праці - student2.ru , (6.3)

Визначення місячного заробітку робочих при бригадній формі організації і оплати праці - student2.ru , (6.4)

де Зп.р - пряма зарплата за виконання поточного ремонту;

Зк.р - пряма зарплата за виконання капітального ремонту;

% -відсоток преміальних та інших доплат .

Визначення місячного заробітку робочих при бригадній формі організації і оплати праці - student2.ru

Визначення місячного заробітку робочих при бригадній формі організації і оплати праці - student2.ru

6.1. Основна зарплата Визначення місячного заробітку робочих при бригадній формі організації і оплати праці - student2.ru ,грн., визнається за формулою

Визначення місячного заробітку робочих при бригадній формі організації і оплати праці - student2.ru , (6.5)

Визначення місячного заробітку робочих при бригадній формі організації і оплати праці - student2.ru , (6.6)

Визначення місячного заробітку робочих при бригадній формі організації і оплати праці - student2.ru

Визначення місячного заробітку робочих при бригадній формі організації і оплати праці - student2.ru

6.1.4 Додаткову зарплату Визначення місячного заробітку робочих при бригадній формі організації і оплати праці - student2.ru ,грн., приймаємо в межах 8…10 від основної зарплати , визначається за формулою

Визначення місячного заробітку робочих при бригадній формі організації і оплати праці - student2.ru , (6.7)

Визначення місячного заробітку робочих при бригадній формі організації і оплати праці - student2.ru , (6.8)

Визначення місячного заробітку робочих при бригадній формі організації і оплати праці - student2.ru

Визначення місячного заробітку робочих при бригадній формі організації і оплати праці - student2.ru

6.1.5 Відрахування на єдиний соціальний внесок Визначення місячного заробітку робочих при бригадній формі організації і оплати праці - student2.ru ,грн , по відсотку згідно діючого законодавства діючому в данний період від основної та додатково зарплати визначається за формулою

Визначення місячного заробітку робочих при бригадній формі організації і оплати праці - student2.ru , (6.9)

де В – відсоток , діючій в даний період.

Визначення місячного заробітку робочих при бригадній формі організації і оплати праці - student2.ru

Визначення місячного заробітку робочих при бригадній формі організації і оплати праці - student2.ru

6.1.6 Вартість матеріалів для виконання ремонтних робіт приймається у відсотках від прямої зарплати, зразкову вартість матеріалів у відсотках від прямої зарплати для різних груп обладнання визначається за довідками даними [6 ст. 105-111,табк . 4,5 , 4,6 , 4,7] відсоток

Так , для поточного ремонту приймається в межах 110…130% отже, вартість матеріалів визначається за формулою

Визначення місячного заробітку робочих при бригадній формі організації і оплати праці - student2.ru (6.10)

де Визначення місячного заробітку робочих при бригадній формі організації і оплати праці - student2.ru - пряма зарплата поточного ремонту, грн.

%- прийнятий відсоток на підприємстві .

Визначення місячного заробітку робочих при бригадній формі організації і оплати праці - student2.ru

Для капітального ремонту прийнято відсоток в межах 135…185% , вартість матеріалів Визначення місячного заробітку робочих при бригадній формі організації і оплати праці - student2.ru визначаємо за формулою

..
..
%
Осн.к.р
нкр
З
М
×
=
(6.11)

де Визначення місячного заробітку робочих при бригадній формі організації і оплати праці - student2.ru - основна зарплата капітального ремонту.

% - прийнятий відсоток;

Визначення місячного заробітку робочих при бригадній формі організації і оплати праці - student2.ru

6.1.7 Оперативно виробничі ОВВ , грн ,витрати на утримання та експлуатацію обладнання складають відсоток від основної зарплати, у середньому цей відсоток в межах 140…200% визначаємо за формулою

Визначення місячного заробітку робочих при бригадній формі організації і оплати праці - student2.ru (6.12)

Визначення місячного заробітку робочих при бригадній формі організації і оплати праці - student2.ru , (6.13)

де Визначення місячного заробітку робочих при бригадній формі організації і оплати праці - student2.ru - основна зарплата поточного ремонту;

Визначення місячного заробітку робочих при бригадній формі організації і оплати праці - student2.ru - основна зарплата капітального ремонту.

В - відсоток, який приймається на підприємстві

Визначення місячного заробітку робочих при бригадній формі організації і оплати праці - student2.ru

Визначення місячного заробітку робочих при бригадній формі організації і оплати праці - student2.ru

6.1.8 Адміністративні витрати (АВ) складають відсоток від основної зарплати, в межах 110…130%, отже адміністративні витрати складають

Визначення місячного заробітку робочих при бригадній формі організації і оплати праці - student2.ru , (6.14)

Визначення місячного заробітку робочих при бригадній формі організації і оплати праці - student2.ru , (6.15)

де Зосн.п.р - основна зарплата поточного ремонту;

Зосн.к.р - основна зарплата капытального ремонту ;

В –відсотак , прийнятий на підприемстві .

Визначення місячного заробітку робочих при бригадній формі організації і оплати праці - student2.ru

Визначення місячного заробітку робочих при бригадній формі організації і оплати праці - student2.ru

6.1.9 Поза виробничі витрати Визначення місячного заробітку робочих при бригадній формі організації і оплати праці - student2.ru ,грн, в межах 4…5% від вартості капітального ремонту визначаються за формулою Визначення місячного заробітку робочих при бригадній формі організації і оплати праці - student2.ru (6.1.6)

Визначення місячного заробітку робочих при бригадній формі організації і оплати праці - student2.ru

6.1.10 Вибір матеріалів та їх вартості для проведення поточних та капітальних ремонтів електротехнічного обладнання.

Для проведення поточних ремонтів вибираються матеріали з таблиці 4.6, 4.7 [6, ст. 106- 108] та їх вартість визначають за діючими вільними цінами. Результат заносимо в таблицю 6.1.

Для проведення капітальних ремонтів вибираю матеріали з таблиці 4.6, 4.7 [6, ст.106-108] визначаю за діючими вільними цінами. Результат заносимо в таблицю 6.2.

6.1.11 Для спрощення планування ОсТОРЕ витрати матеріалів віднесені до 100 чол. і год., трудомісткість усіх видів ремонтів включаючи технічне обслуговування. Тому, знаючі трудомісткість плану ПЗР розраховується потреба у матеріалах.

6.1.11 Річну потребу у матеріалах для кожного виду обладнання визначають за формулою

Визначення місячного заробітку робочих при бригадній формі організації і оплати праці - student2.ru , (6.17)

де Тт.о - трудомісткість технічного обслуговування;

Тп.р - трудомісткість поточних ремонтів;

Тк.р – трудомісткість капітальних ремонтів;

п.т.о - норми витрат матеріалів на люд/год трудомісткості технічного обслуговування;

п.п.р. - норми витрат матеріалів на люд/год трудомісткості поточного ремонту.

п.к.р. - норми витрат матеріалів на люд/год трудомісткості капітального ремонту.

Визначення місячного заробітку робочих при бригадній формі організації і оплати праці - student2.ru Визначення місячного заробітку робочих при бригадній формі організації і оплати праці - student2.ru .

Розрахунок проводимо в таблицях 6.1 , 6.2.

Таблиця 6.1- Розрахунок запчастин для поточного і капітального ремонтів
Назва матеріалу Одиниці, виміру Вартість за один, виробу Норми витрат на 10 однотипних машин Сума, грн. Загальна сума, грн.
ПР КР ПР КР
               
               
               
               
               
               
               
Всього  
 
Назва матеріалу Одиниці, виміру Вартість за один, виробу Норми витрат на 10 однотипних машин Норма витрат за графіком ПЗР Сума , грн Загальна сума, грн .
ПР КР ПР КР ПР КР  
Кільця контактні Комп. - -   -
Щітки Комп.
Прокладки і втулки Комп.
Прокладки ущільні. Комп.
Наконечник кабелів Комп.
Щит підшипники Комп. - -
Кришка під-ка Комп.
Підшипники Комп.  
Вали Комп. 45,0 - -  
Рем-болт Комп.  
Болти Комп.
Пазові клини Комп.
  Всього
                     

Таблиця 6.2- Розрахунок матеріалів для капітального ремонту

Наши рекомендации