Монографічний метод аналізу

Монографічний метод полягає в детальному обстеженні всього комплексу умов праці, технологічного процесу, обладнання робочогс місця, прийомів праці, санітарно-гігієнічних умов, засобів колективного та індивідуального захисту. Іншими словами, цей метод полягає в аналіз: небезпечних та шкідливих виробничих факторів, притаманних лшш тій чи іншій (моно) дільниці виробництва, обладнанню, технологічному процесу. За цим методом поглиблено розглядають всі обставині' нещасного випадку, якщо необхідно, то виконують відповідні дослідження та випробування. Дослідженню підлягають: цех, дільниця, технологічний процес, основне та допоміжне обладнання, трудові; прийоми, засоби індивідуального захисту, умови виробничого! середовища, метеорологічні умови в приміщенні, освітленість,і загазованість, запиленість, шум, вібрація, випромінювання, причини нещасних випадків, що сталися раніше на даному робочому місці. Таким: чином, нещасний випадок вивчається комплексно.

Статистичний метод

Статистичний метод базується на вивченні травматизму за документами: звітами, актами, журналами реєстрації. Це дозволяє групувати випадки травматизму за певними ознаками: за професіями потерпілих, за робочими місцями, цехами, стажем, віком, причинами травматизму, обладнанням, яке спричинило травму.

Для оцінки рівня травматизму розраховують показники його частоти та тяжкості.

Ці показники дозволяють вивчати динаміку травматизму не підприємстві, порівнювати його з іншими підприємствами.

Що таке занулення, для чого його використовують?

Для швидкого відключення пошкодженої установки від мережі використовують занулення - навмисне електричне з'єднання з нульовим захисним провідником металевих нетокопроводящих частин, які можуть опинитися під напругою.

Принцип дії занулення - це перетворення замикання на корпус в однофазне коротке замикання для створення струму такої величини, при якій спрацьовує захист і установка автоматично відключається від живильної мережі. Занулення застосовується в трифазних чотирехпроводних мережах з глухозаземленою нейтраллю напругою до 1000 В. Як правило, це мережі напругою 380, 220 і 127 В.

Людина, доторкнувшись до пошкодженого корпусу, потрапить під цю напругу. Чим менший опір нульового проводу, тим менше напруга, під яке потрапить людина. При обриві занулюючих або нульового проводу корпус устаткування потрапляє під дію фазної напруги. Для запобігання цьому нульовий провід заземлюють в декількох місцях. Контролюють занулення після монтажу і періодично в процесі експлуатації - не рідше одного разу на п'ять років.

Захисне заземлення - це навмисне електричне з'єднання з землею або її еквівалентом металевих, не призначених для проходження струму частин, які при пошкодженнях електрообладнання можуть випадково виявитися під напругою. Воно може виконуватися за допомогою спеціально споруджених штучних і природних заземлювачів. Заземлювач - це провідник або група провідників, які безпосередньо з'єднані з землею. Штучні заземлювачі застосовуються лише в тих випадках, якщо поблизу немає природних або їх застосування неможливе.

Природними заземлювачами виступають підземні кабелі, металеві конструкції, надійно з'єднані з землею.

Що таке крокова напруга?

Між кожними двома точками землі, які знаходяться у зоні розтікання струму замикання, існує певна різниця напруги. Тому людина, яка перебуває в межах цієї зони, зробивши крок, підлягає дії так званої крокової напруги, внаслідок чого струм проходить через тіло людини і замикається через ноги. Якщо обидві ноги знаходяться на одній лінії рівного потенціалу то напруга=0.

Величину крокової напруги в різних пунктах розтікання струму визначають за різницею між напругами точок землі або підлоги, які знаходяться одна від одної на відстані 0,8 м. При віддаленні людини від заземлювача крокова напруга зменшується.

Від крокової напруги небезпека збільшується, якщо людина опинилася в межах її дії і впала. В цьому випадку величина крокової напруги зростає, тому що струм проходить через усе тіло людини.

Ураження людини кроковою напругою може статися поблизу провода, який впав на землю. Найнебезпечніша вона при ударі блискавки.

Для деяких тварин (коні, корови) величина крокової напруги більша 0,8 м, і шлях струму захоплює грудну клітку. Отже, вони більше підлягають ураженню дії крокової напруги.

Наши рекомендации