Б) Запропонуйте метод вимірювання густини тіл неправильної форми

А) Для кожного тіла правильної форми виведіть формулу для визначення відносної похибки .

Якщо внаслідок повторних вимірювань фізичної величини Х отримали значення х1, х2, х3, … хn, то найбільш близьким до істинного значення хіст є середнє арифметичне значення цієї величини Б) Запропонуйте метод вимірювання густини тіл неправильної форми - student2.ru , тобто

Б) Запропонуйте метод вимірювання густини тіл неправильної форми - student2.ru .

Отже, Б) Запропонуйте метод вимірювання густини тіл неправильної форми - student2.ru .

Знаходячи абсолютні похибки окремих вимірювань, Б) Запропонуйте метод вимірювання густини тіл неправильної форми - student2.ru , Б) Запропонуйте метод вимірювання густини тіл неправильної форми - student2.ru , … Б) Запропонуйте метод вимірювання густини тіл неправильної форми - student2.ru , можна обрахувати абсолютну похибку результату вимірювань Б) Запропонуйте метод вимірювання густини тіл неправильної форми - student2.ru і надати результат вимірювань у вигляді

Б) Запропонуйте метод вимірювання густини тіл неправильної форми - student2.ru .

Відношення абсолютної похибки Б) Запропонуйте метод вимірювання густини тіл неправильної форми - student2.ru до істинного значення вимірюваної величини Б) Запропонуйте метод вимірювання густини тіл неправильної форми - student2.ru називають відносною похибкою Б) Запропонуйте метод вимірювання густини тіл неправильної форми - student2.ru Б) Запропонуйте метод вимірювання густини тіл неправильної форми - student2.ru . Відносна похибка виражається в %, або в частках від цілого. Вона є мірою точності вимірювання, а абсолютна похибка Б) Запропонуйте метод вимірювання густини тіл неправильної форми - student2.ru – мірою відхилення середнього значення від істинного значення.

Розглянемо два підходи, які часто використовуються для оцінки величини Б) Запропонуйте метод вимірювання густини тіл неправильної форми - student2.ru за відомими відхиленнями Б) Запропонуйте метод вимірювання густини тіл неправильної форми - student2.ru : метод середньої арифметичної абсолютної похибки та метод середньої квадратичної похибки.

У першому методі замість Б) Запропонуйте метод вимірювання густини тіл неправильної форми - student2.ru беруть середню арифметичну абсолютну похибку Б) Запропонуйте метод вимірювання густини тіл неправильної форми - student2.ru , яка визначається як сума окремих абсолютних відхилень, поділена на число спостережень n

Б) Запропонуйте метод вимірювання густини тіл неправильної форми - student2.ru .

Кінцевий результат записується у вигляді Б) Запропонуйте метод вимірювання густини тіл неправильної форми - student2.ru .

Цей метод обробки результатів є занадто спрощеним, оскільки в ньому не міститься інформації щодо ймовірності знаходження Б) Запропонуйте метод вимірювання густини тіл неправильної форми - student2.ru в інтервалі Б) Запропонуйте метод вимірювання густини тіл неправильної форми - student2.ru . Разом з тим він є поширеним і зручним при обробці даних, отриманих в результаті простих лабораторних вимірювань.

У методі середньої квадратичної похибки також використовуються формули (1) і (2), але при цьому, відповідно до закону розподілу (випадкових величин) Стьюдента, вказується ймовірність (надійність) Р того, що істинна величина Б) Запропонуйте метод вимірювання густини тіл неправильної форми - student2.ru дійсно знаходиться у вищезгаданому інтервалі. Для оцінки величини Б) Запропонуйте метод вимірювання густини тіл неправильної форми - student2.ru використовують середню квадратичну (стандартну) похибку Б) Запропонуйте метод вимірювання густини тіл неправильної форми - student2.ru і коефіцієнт Стьюдента Б) Запропонуйте метод вимірювання густини тіл неправильної форми - student2.ru , тобто Б) Запропонуйте метод вимірювання густини тіл неправильної форми - student2.ru = Б) Запропонуйте метод вимірювання густини тіл неправильної форми - student2.ru Б) Запропонуйте метод вимірювання густини тіл неправильної форми - student2.ru . При цьому, величина Б) Запропонуйте метод вимірювання густини тіл неправильної форми - student2.ru визначається за формулою

Б) Запропонуйте метод вимірювання густини тіл неправильної форми - student2.ru ,

а значення коефіцієнта Стьюдента Б) Запропонуйте метод вимірювання густини тіл неправильної форми - student2.ru знаходиться з табл. 1, на перетині рядка, що відповідає кількості спостережень, і стовпця, який відповідає заданій надійності Б) Запропонуйте метод вимірювання густини тіл неправильної форми - student2.ru .

Таблиця 1. Значення коефіцієнтів Стьюдента Б) Запропонуйте метод вимірювання густини тіл неправильної форми - student2.ru

n P
0.5 0.8 0.9 0.95 0.975 0.99
1.00 3.08 6.31 12.71 31.82 63.66
0.82 1.89 2.92 4.30 6.97 9.93
0.77 1.64 2.35 3.18 4.54 5.84
0.74 1.53 2.13 2.78 3.75 4.60
0.70 1.37 1.83 2.26 2.82 3.25

Результат вимірювань записується у такому вигляді:

Б) Запропонуйте метод вимірювання густини тіл неправильної форми - student2.ru

Б) Чи варто враховувати поправку на архімедову силу в данній роботі .

Так, за допомогою архімедової сили, визначаємо густину тіла, звідки можемо дізнатися з таблиці, що це за тіло.

Б) Запропонуйте метод вимірювання густини тіл неправильної форми - student2.ru

б) Запропонуйте метод вимірювання густини тіл неправильної форми

Зважування на аналітичних терезах і визначення густини тіла.

Кожні терези характеризуються величиною чутливості й точності. Чутливість терезів характеризується відношенням лінійного (або кутового) переміщення покажчика рівноваги (стрілки) при вміщенні на шальку терезів тіла певної ваги, що викликає це переміщення. Чутливість виражають в поділках шкали, віднесеної до одного міліграма. Зазначимо, що чутливість терезів залежить від навантаження та конструктивних особливостей деталей терезів (довжини плеча коромисла і його ваги, кута між плечем коромисла та горизонталлю тощо.) Під точністю терезів розуміють розбіжність результатів, що має місце при повторних зважуваннях тіла. Точність використовуваних важільних аналітичних терезів становить 1×10-4 г.

Наши рекомендации