Забезпечення електробезпеки

Електричні установки, до яких відноситься практично все обладнання ЕОМ, представляють для людини велику потенційну небезпеку, оскільки в процесі експлуатації або проведення профілактичних робіт людина може торкнутися частин, що знаходяться під напругою. Специфічна небезпека електроустановок: струмоведучі провідники, корпуси ЕОМ і іншого устаткування, що опинилося під напругою в результаті пошкодження (пробою) ізоляції, не подають будь-яких сигналів, які попереджають людину про небезпеку. Реакція людини на електричний струм виникає лише при протіканні останнього через тіло людини. Винятково важливе значення для запобігання електротравматизму має правильна організація обслуговування діючих електроустановок навчальних лабораторій, проведення ремонтних, монтажних і профілактичних робіт. При цьому під правильною організацією розуміється суворе виконання низки організаційних і технічних заходів і засобів, установлених діючими "Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів і правилами техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів" (ПТЕ і ПТБ споживачів) і "Правила установки електроустановок" (ПУЕ). Залежно від категорії приміщення необхідно вжити певних заходів, що забезпечують достатню електробезпеку при експлуатації та ремонті електроустаткування. Так, в приміщеннях з підвищеною небезпекою електроінструменти, переносні світильники повинні бути виконані з подвійною ізоляцією або їх напруга живлення не повинна перевищувати 42В. У навчальних закладах до таких приміщень можуть бути віднесені приміщення машинного залу, приміщення для розміщення сервісної та периферійної апаратури. В особливо небезпечних приміщеннях напруга живлення переносних світильників не повинна перевищувати 12В, а робота з напругою не вище 42В дозволяється тільки із застосуванням ЗІЗ (діелектричних рукавичок, килимків і т.п.). Роботи без зняття напруги на струмоведучих частин та поблизу них, роботи, що проводяться безпосередньо на цих частинах або при наближенні до нього на відстань менше встановленого ПЕЕ. До цих робіт можна віднести роботи з налагодження окремих вузлів, блоків. При виконанні такого роду робіт в електроустановках до 1000В необхідно застосування певних технічних і організаційних заходів, таких як:

· огородження, розташовані поблизу робочого місця та інших струмоведучих частин, до яких можливий випадковий дотик;

· робота в діелектричних рукавичках, або стоячи на діелектричному килимку;

· застосування інструменту з ізолюючими рукоятками, при відсутності такого інструменту слід користуватися діелектричними рукавичками.

Роботи цього виду повинні виконуватися не менш ніж двома студентами або під наглядом викладача.

Відповідно до ПТЕ і ПТО споживачам і обслуговуючому персоналу електроустановок пред'являються наступні вимоги:

· особи, які не досягли 18-річного віку, не можуть бути допущені до робіт в електроустановках;

· особи не повинні мати травм і хвороб, які заважають виробничій роботі;

· особи повинні після відповідної теоретичної і практичної підготовки пройти перевірку знань і мати посвідчення на доступ до робіт в електроустановках.

У навчальних лабораторіях розрядні струми статичної електрики найчастіше виникають при дотику до будь-якого з елементів ЕОМ. Такі розряди небезпеки для людини не представляють, але крім неприємних відчуттів вони можуть призвести до виходу з ладу ЕОМ. Для зниження величини виникаючих зарядів статичної електрики у навчальних лабораторіях покриття технологічних підлог слід виконувати з одношарового полівінілхлоридного антистатичного лінолеуму. Іншим методом захисту є нейтралізація заряду статичної електрики іонізованим газом. До загальних заходів захисту від статичної електрики у навчальних лабораторіях можна віднести загальні і місцеве зволоження повітря.

Наши рекомендации