Задача 5. розрахунок відпускних

Бухгалтер Романюк П.К. йде в щорічну основну відпустку на 24 календарних дні (з 1 березня 2013 року).

Розрахунковий період: березень 2012 – лютий 2013 року. Його заробітна плата за цей час – 20 700 грн. У січня 2013 року він брав відпустку на 10 днів без збереження заробітної плати за сімейними обставинами. Цього ж місяця працівнику було нараховано премію за ІІ півріччя 2012 року в сумі 1 725 грн.

Завдання 1. Використовуючи дані задачі розрахувати розмір відпускних Романюку П.К.

Завдання 2. Скласти журнал господарських операцій за умови, що підприємство не створює резерву забезпечення виплат відпусток та використовує рахунки класу 8 та 9 (таблиця 7.).

Розв’язок:

При розрахунку відпускних користуються формулою:

В = СДЗ * КДВ, де

В – сума відпускних;

СДЗ – середньоденний заробіток;

КДВ – кількість календарних днів наданої працівнику відпустки.

Нагадаємо, середньоденний заробіток визначають так: суму виплат за розрахунковий період ділять на кількість календарних днів за цей період, за виключенням святкових і неробочих, встановлених законодавством (п. 7 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 року №100).

При цьому в сумарному заробітку враховуються щомісячні, квартальні та піврічні премії в повній сумі в місяці їх нарахування і відображення в розрахунковій відомості. А ось річні премії – виняток з цього правила. Якщо їх нараховано в поточному році за попередній календарний рік, та за кожен місяць розрахункового періоду включають 1/12 такої винагороди.

Крім того, не входить в розрахунковий період час, коли працівник згідно із законодавством чи з інших поважних причин не працював і за ним не зберігався заробіток чи зберігався частково (абз. 6 п. 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 року №100), зокрема відпустка без збереження заробітної плати у межах, дозволених законодавством.

Знаходимо кількість днів у розрахунковому періоді: __________________________________________

Розраховуємо середньоденну заробітну плату: ______________________________________________

_______________________

Розраховуємо суму відпускних щорічної відпустки: ___________________________________________

Таблиця 7.

Журнал господарських операцій

№ з/п Зміст операції Сума, грн. Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
Нараховані відпускні      
Списані елементи витрат (8 клас) на витрати періоду      

Задача 6. Розрахунок заробітної плат та відпускних

Керівник підприємства був у відпустці з 1 по 24 лютого 2013 року. Оклад 3 000 грн., заробітна плата за попередні 12 місяців роботи – 32 000 грн. Решту робочих днів у лютому керівник відпрацював повністю.

Завдання 1. Використовуючи дані задачі розрахувати розмір відпускних та заробітної плати за лютий 2013 року.

Завдання 2. Визначити розмір утримань із заробітної плати та розмір єдиного соціального внеску на фонд оплати праці керівника. Ставка ЄСВ – 39,48%.

Завдання 3. Скласти журнал господарських операцій (таблиця 8.).

Розв’язок:

Розраховуємо середньоденну заробітну плату: ______________________________________________

_______________________

Розраховуємо суму відпускних щорічної відпустки: ___________________________________________

_______________________

Розраховуємо заробітну плату за відпрацьований час: ________________________________________

Всього нараховано: ________________________________________________________________

Утримання:

ЄСВ = ___________

ПДФО = _________

Всього утримано: __________________________________________________________________

До виплати: ______

Нарахування на ФОП адміністративного персоналу ЄСВ: _____________________________________

Таблиця 8.

Журнал господарських операцій

№ з/п Зміст операції Сума, грн. Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
         
         
         
         
         
         

Задача 7.

Менеджер зі збуту відпрацював у січні 2013 року 17 робочих днів, оклад 1 400 грн. Менеджеру видана:

1 варіант – цільова матеріальна допомога у розмірі 200 грн.;

2 варіант – нецільова матеріальна допомога у розмірі 200 грн. (вперше у 2013 році).

Завдання 1. Використовуючи дані задачі розрахувати розмір нарахованої заробітної плати та суми до видачі за січень 2013 року.

Завдання 2. Визначити розмір утримань із заробітної плати та розмір єдиного соціального внеску на фонд оплати праці керівника. Ставка ЄСВ – 39,48%.

Завдання 3. Скласти журнал господарських операцій (таблиця 9.).

Розв’язок:

Зауважимо: Якщо виплата матеріальної допомоги має систематичний характер і така допомога надається всім або більшості працівників, наприклад, допомога на оздоровлення, при цьому її виплати передбачені положеннями про оплату праці найманих працівників (колективним договором, галузевою угодою тощо), прийнятими згідно з нормами трудового законодавства, то така матеріальна допомога з метою оподаткування прирівнюється до заробітної плати. Вся сума такої допомоги включається до загального місячного оподатковуваного доходу платника податку і оподатковується за ставками, встановленими п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу України, з урахуванням вимог п. 164.6 ст. 164 цього Кодексу.

Водночас, якщо працедавець надає окремим працівникам нецільову благодійну (матеріальну) допомогу за їх заявами у зв’язку з особистими обставинами, яка носить разовий характер, наприклад на вирішення соціально-побутових потреб, то її оподаткування регулюється п. 170.7 ст. 170 ПКУ. Згідно з абзацом третім п. п. 170.7.1 ПКУ цільовою є благодійна допомога, що надається під визначені умови та напрями її витрачання, а нецільовою вважається допомога, яка надається без встановлення таких умов або напрямів.

Відповідно до абзацу першого п.п.170.7.3 п.170.7 ст.170 цього Кодексу не включається до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається резидентами - юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим п.п.169.4.1 п.169.4 ст.169 ПКУ, встановленого на 1 січня такого року (у 2013 році – 1610 грн.). Сума перевищення допомоги над вказаним розміром включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку згідно з п.п.164.2.19 п.164.2 ст.164 ПКУ і підлягає оподаткуванню у джерела виплати за ставками встановленими п.167.1 ст.167 ПКУ.

Розраховуємо заробітну плату за відпрацьований час: ________________________________________

Всього нараховано: ______

1 варіант:

Утримання:

ЄСВ: _______________

ПДФО: ___________

Всього утримано: __________________________________________________________________

Сума до виплати: __________________________________________________________________

Нарахування на ФОП ЄСВ : ___________________________________________________________

2 варіант:

Утримання:

ЄСВ: _______________

ПДФО: ___________

Всього утримано: __________________________________________________________________

Сума до виплати: __________________________________________________________________

Нарахування на ФОП ЄСВ : ___________________________________________________________

Таблиця 9.

Журнал господарських операцій

№ з/п Зміст операції Сума, грн. Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
Нарахована заробітна плата за фактично відпрацьований час      
Нарахована матеріальна допомога      
Варіант 1
Утримано ЄСВ      
Утримано ПДФО      
Виплачена заробітна плата      
Нараховано ЄСВ на ФОП      
Варіант 2
Утримано ЄСВ      
Утримано ПДФО      
Виплачена заробітна плата      
Нараховано ЄСВ на ФОП      

Задача 9.

Начальник цеху підприємства хворів з 03 по 13 лютого 2013 року. Оклад 1700 грн., стаж роботи 9 років, заробітна плата за попередні 6 місяців роботи 14 200 грн. За попередні 6 місяців відпрацьовано всі робочі дні. Вдівець, утримує одну дитину віком до 18 років.

Завдання 1. Використовуючи дані задачі розрахувати розмір заробітної плати та лікарняних, суми до видачі за лютий 2013 року.

Завдання 2. Визначити розмір утримань із заробітної плати та розмір єдиного соціального внеску на фонд оплати праці керівника. Ставка ЄСВ – 39,48%.

Завдання 3. Скласти журнал господарських операцій (таблиця 10.).

Розв’язок:

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

Таблиця 10.

Журнал господарських операцій

№ з/п Зміст операції Сума, грн. Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Наши рекомендации