Маркетингові дослідження ринку збуту розробленого програмного продукту

Розроблена програма «графічний модуль для програми на базі операційної системи Android». Модуль розроблено для використання в процесі створення різноманітних додатків для операційної системи Android.

Дана програма була створена для скорочення часу при розробці додаків, на етапі розробки графічної системи для додатку.

Порівнюючи з іншими подібними системами дану програму, можна сказати, що по ціновим характеристикам вона має значні відмінності, так як була створена виключно для вузького кола застосування. На відміну від подібних програм широкого кола використання, вона дешевша, так як створення вузько орієнтованої системи не займає багато часу порівняно з системами широкого застосування.

Додаток розроблено в AndroidStudio на платформі Inteleji IDEA, для застосування всі можливостей найкращої середи розробки. Крім нас подібними розробками займаються:

1. Веб-студия «Goldseo» пропонує наступні послуги:

· розробка і підтримка Android додатків;

· створення важких сервісів для підтримки ігрових додатків Android;

розробка веб сайту та рекламування для проекта;

2. Компания "App Leader" пропонує такі послуги:

· розробка і підтримка Android додатків;

· попередні маркетингові дослідження що до впровадження продукту

Аналітики та експерти ІТ-ринку пророкують Google Android хороші комерційні перспективи, що в принципі для продуктів на базі ПЗ з відкритим кодом вже не є сенсацією. Вони поступово захоплюють ІТ-простір, витісняючи з нього загальновизнаних лідерів, породжуючи конкуренцію, що саме по собі може тільки позитивно позначитися на оздоровлення ринку.

Велика частина коду ліцензована під Apache License 2 відкритою і необмеженої ліцензією Допускається вільне використання вихідного коду для створення власних систем. Однак системи, оголошені як сумісні з Android, повинні для початку пройти Android Compatibility Program - процес, що засвідчує базову сумісність зі сторонніми додатками, які створені сторонніми розробниками.

Дана інформаційна система призначена для застосування у сфері колійного господарства. На залізницях питаннями колійного господарства відає служба колії. Тому цільовою аудиторією споживання програмного продукту будуть працівники служби колії.

Кожна компанія, яка створює подібні програмні продукти є клієнтоорієнтованою та знає сферу діяльності змовника.

Виходячи з того, що програма доволі специфічна, робимо висновок, що основними покупцями її будуть підприємства, які працюють в сфері розробки Android додатків.

Середній вік розробника працюючого з даною програмою буде від 25 до 50 років, так як необхідно мати досвід роботи в даній сфері, для прийняття необхідного рішення.

Цільова аудиторія покупців даного програмного продукту починається з 21 років, але основними користувачами є люди віком від 35 до 50 років.

В даному розділі були проведені маркетингові дослідження програмного продукту. Відповідно до розрахунків цінових та технічних характеристик програма буде коштувати покупцю близько 19091,40 грн, та буде розроблюватись близько 2,3 місяців. Додатки інших розглянутих фірм, що займаються подібними розробками коштують від 35 до 55 тис.грн. та розробляються близько року, в чому поступаються даній системі.

Оцінка економічної ефективності впровадження програмного

Забезпечення

У цьому підрозділі провадиться розрахунок економічного ефекту від впровадження на підприємстві розробленої системи.

Однією із найважливіших проблем управління програмними проектами є попередня оцінка таких економічних показників як вартість та тривалість реалізації проекту, які, в свою чергу, базуються на оцінці трудомісткості проекту, обсягів робіт, їх складності та ін. На відміну від сфери матеріального виробництва, де вирішення подібних задач відбувається достатньо стабільно і прогнозовано за рахунок нормування витрат і термінів виконання робіт, у сфері розробки програмного забезпечення (ПЗ), що відрізняється значним рівнем інноваційності і непередбачуваності процесів, використання подібних підходів суттєво ускладнено і потребує інших, які враховують специфіку такої діяльності.

Формування надійної системи оцінки економічних показників програмних проектів є особливо актуальною задачею у цій галузі, оскільки недоліки існуючих систем оцінок становлять цілу низку ризиків по проектам: починаючи від порушення термінів виконання і закінчуючи повним провалом з причин недооцінки обсягів і складності робіт, які підлягають виконанню. Водночас достатньо традиційним академічним підходом до вирішення даної задачі є побудова математичних моделей на основі емпіричних даних, які встановлюють зв’язок між показниками обсягу робіт по проекту (як правило – його розмір) і трудомісткістю та вартістю реалізації. Проте сама процедура оцінки розміру дуже часто виявляється найслабшим місцем подібних підходів і її вдосконалення можливе за рахунок використання незаслужено забутого підходу на основі функціональних точок, обґрунтування доцільності застосування якого і ставиться у якості задачі перед даним дослідженням.

При оцінці економічної ефективності використані наступні показники:

· чиста поточна вартість (NPU);

· строк окупності капітальних вкладень;

· індекс прибутковості;

· коефіцієнт ефективності інвестицій.

Розрахунок чистих грошових надходжень від розробки ПЗ

Таблиця 3.2

Показники За місяцями Усього за 3 місяців Середнє за 3 місяців
1. Інвестиції на ПЗ - - - 19091,4 6363,80
2. Витрати до впровадження ПЗ - 39166,67
на придбання обладнання -     10666,67
на щорічну перевірку на погрішність - 2000,00
на оплату праці бригади - 25000,00
на щорічну перевірку Держстандарту - 1000,00
на електроенергію - 500,00
3. Витрати після впровадження ПО - 9333,33
на придбання обладнання -     7333,33
на щорічну перевірку - 450,00
на оплату праці оператора - 1300,00
на електроенергію - 250,00
4. Економія - 29833,33
5. Амортизація - 9545,7 9545,7   19091,4 6363,80
6. Чисті грошові надходження - 26954,3 16954,3 70408,6 23469,53
7. Коефіцієнт дисконтування (15%) - 0,87 0,76 0,66 - -
Дисконтові гроші надходження - 23439,46 12819,15 17423,75 53682,36 17894,12

Чиста поточна вартість доходів:

NPU=53682,36-19091=34591,36 грн>0

Строк окупності:

Т=32677/6554,28= 1,06 місяців

Індекс прибутковості:

ИД=53682,36/19091=2,8

Показник економічної ефективності (NPU - чиста поточна вартість доходів) за роки реалізації впровадження (2-3 місяців) складе 34591,36 грн тобто відповідає умовам ефективності, тому що NPU > 0.

Середній строк окупності вкладень складе 1 місяць.

Індекс прибутковості за 3 місяці складе 2,8, тобто ИД > 1, проект варто прийняти.

Таким чином, показник ефективності свідчить про те, що дане впровадження є економічно вигідним.

Наши рекомендации