Розрахунок і вибір технологічного обладнання

6.1 Розрахунок місткостей для зберігання сировини

Об'єм ємкості V, дм3, для зберігання сольового чи цукрового розчинів визначають за формулою:

Розрахунок і вибір технологічного обладнання - student2.ru , (26)

де Gзап – запас солі (цукру), кг;

К – коефіцієнт збільшення об'єму ємкості (К = 1,2);

с – концентрація розчину солі (цукру), кг на 100 кг розчину;

ρ – густина розчину солі (цукру), кг/дм3.

Розрахунок і вибір технологічного обладнання - student2.ru ,дм3

6.2 Розрахунок обладнання для силосно-просіювального відділення

Для розрахунку загальної кількості борошняних ліній підсумовують кількість борошна за сортами: вищий і перший, другий, обдирне та окремо обойні сорти борошна.

Кількість борошняних ліній для окремого сорту борошна визначають за формулою:

Розрахунок і вибір технологічного обладнання - student2.ru , шт, (27)

де Розрахунок і вибір технологічного обладнання - student2.ru ― годинні витрати борошна одного сорту по хлібозаводу, т/год;

Розрахунок і вибір технологічного обладнання - student2.ru ― годинна продуктивність борошняної лінії, т/год (приймають на 5-10 % меншою за продуктивність просіювача).

Кількість борошняних ліній для борошна пшеничного 2с.визначають за формулою (27):

Розрахунок і вибір технологічного обладнання - student2.ru ,шт.

Кількість борошняних ліній для борошна житнього обдирного визначають за формулою (27):

Розрахунок і вибір технологічного обладнання - student2.ru ,шт.

Розрахунок загальної кількості борошняних ліній Розрахунок і вибір технологічного обладнання - student2.ru , шт:

Розрахунок і вибір технологічного обладнання - student2.ru , шт.

Необхідний об'єм силосу обчислюють за формулою:

Розрахунок і вибір технологічного обладнання - student2.ru , м3, (28)

де Розрахунок і вибір технологічного обладнання - student2.ru ― годинні витрати борошна для приготування напівфабрикату, кг/год;

t – запас борошна у силосі, год;

ρб ―об'ємна маса борошна, кг/м3;

ρб = 650 кг/м3.

Розрахунок і вибір технологічного обладнання - student2.ru2

Обчислюємо тривалість заповнення одного силосу

Розрахунок і вибір технологічного обладнання - student2.ru Розрахунок і вибір технологічного обладнання - student2.ru , хв. (29)

Розрахунок і вибір технологічного обладнання - student2.ru ,хв.

6.3. Розрахунок обладнання для цеху рідких напівфабрикатів-заквасок.

Розрахунок апарату для замішування (приготування живильної суміші) рідкої закваски проводимо за формулою (30):

Розрахунок і вибір технологічного обладнання - student2.ru дм3 , (30)

де Gхв – хвилинні витрати заварки чи рідких дріжджів, кг/хв. Розраховують множенням відповідних величин пофазної рецептури приготування рідких дріжджів на 100 кг борошна на коефіцієнт перерахунку Кхв, який треба розрахувати для сорту хліба, який виготовляють із використанням рідких дріжджів;

Т – тривалість приготування заварки, її закисання чи розмноження дріжджів, год;

Розрахунок і вибір технологічного обладнання - student2.ru – коефіцієнт, який враховує збільшення об’єму машини, щоб забезпечити перемішування;

К – коефіцієнт, який враховує кількість напівфабрикату попереднього приготування ;

Розрахунок і вибір технологічного обладнання - student2.ru ― об'ємна маса напівфабрикату, кг/мз

Розрахунок апарату для замішування (приготування живильної суміші) рідкої закваски проводимо за формулою (30):

Розрахунок і вибір технологічного обладнання - student2.ru

де 1– кількість печей;

93,01– кількість рідкої закваски із пофазної рецептури (табл.6);

Т = тривалість приготування рідкої закваски, Т = 7 хв;

К = 2 (змішування вибродженої рідкої закваски та живильної суміші здійснюється в апараті для приготування живлення, як 1 : 1;

Розрахунок і вибір технологічного обладнання - student2.ru = 0,5;

ρ = 1,08 кг/дм3

Розрахунок і вибір технологічного обладнання - student2.ru дм3

Приймаємо для приготування рідкої закваски одну стандартну ємкість тістомісильної машини безперервної дії Х-12Д місткістю 200 дм3.

Розрахунок ємкостей для бродіння також проводимо за формулою (30)

Т = 2,5 год; ρ = 0,8 кг/дм3; К = 2; Розрахунок і вибір технологічного обладнання - student2.ru = 0,5

Розрахунок і вибір технологічного обладнання - student2.ru дм3.

Вибираємо місткості ХЕ-44 ємкістю 2100 дм3

Розрахунок і вибір технологічного обладнання - student2.ru шт.

До встановлення приймаємо дві ємкості ХЕ-44 і одну запасну.

6.4 Розрахунок обладнання для замішування і бродіння густих напівфабрикатів.

Тісто готують у тістомісильних машинах безперервної дії.

Відповідно до вихідних даних виконують розрахунок продуктивності тістомісильних машин. Продуктивність місильної машини безперервної дії Р, кг/хв, визначають за формулою:

Розрахунок і вибір технологічного обладнання - student2.ru , (31)

де Z ― кількість валів;

dл ― зовнішній діаметр лопатей, м (dл = 0,25…0,30);

dв ― діаметр вала, м (dв = 0,04…0,05);

S ― крок лопатей, м (S = 1,1…1,2);

n ― частота обертання валу, хв-1 (n = 40…50);

ρ ― густина напівфабрикату, кг/м3 (ρ = 1100);

к1 коефіцієнт подачі(к1 = 0,1…0,2);

к2 ―відношення сумарної площі лопатей до гвинтової поверхні того ж діаметру і кроку (к2 = 0,15…0,20);

к3 ― коефіцієнт, що враховує площину перерізу, яка утворюється перетином траєкторій руху лопатей (для одновальної машини він дорівнює 1, для двовальної ― 0,55…0,70).

Розрахунок і вибір технологічного обладнання - student2.ru ,кг/хв

Розрахунку кількості тістомісильних машин n для замішування тіста розраховують за формулою:хвилинну кількість напівфабрикату Рнф (див. табл. 7) слід розділити на величину обчисленої продуктивності тістомісильної машини Р:

Розрахунок і вибір технологічного обладнання - student2.ru , шт. (32)

де Рнф- хвилинна кількість напівфабрикату (табл. 7);

Р - величина обчисленої продуктивності тістомісильної машини;

Розрахунок і вибір технологічного обладнання - student2.ru ,шт

Приймаємо одну тістомісильну машину І8-ХТА-12/1.

6.5 Розрахунок обладнання для оброблення напівфабрикатів

Тістоподільники вибирають залежно від сорту борошна і кількості тістових заготовок за хвилину, яка відповідає продуктивності однієї печі, розраховують за формулою:

Розрахунок і вибір технологічного обладнання - student2.ru , (33)

де Ргод – годинна продуктивність печі, кг/год;

Розрахунок і вибір технологічного обладнання - student2.ru – маса виробу, кг.

Розрахунок і вибір технологічного обладнання - student2.ru

Наши рекомендации