Вибір і розрахунок технологічного обладнання. Один за найголовніших розділів є вибір та розрахунок необхідного технологічного обладнання

Один за найголовніших розділів є вибір та розрахунок необхідного технологічного обладнання. Адже стрімкий розвиток шкіряно - хутрового виробництва, розширення асортименту призводить до постійного вдосконалення обладнання для її виробництва.

Барабани – найбільш різноманітна група апаратів, які використовують для фізико – хімічних процесів шкіряно – хутрового виробництва. Конкретний вибір типу барабану залежить від сировину, яку ми обираємо, також цеху технологічних процесів.

Проектом передбачено обробку крупної сировини, тому для рідинних обробок обираємо барабани фірми «Валеро»(Італія), «Олсіна» (Іспанія). Вони виготовлені зі спеціальної породи деревини, забезпечені реверсуванням, обманним дном, механізованою кришкою, зливними клапанами.

Міздрильні машини призначені для видалення прирізків сала та м’яса, підшкірної клітковини з бахтармяної сторони шкури. Під час операції міздріння не передбачено отримання однакової товщини шкурок по всій площі та високої якості оброблювальної поверхні. Машина зрізає тільки міздрю , товщину лишаючи різної по всій ділянці шкурки. Міздріння виконують так, щоб шкіра була притиснута до ножового валу рівномірно по всій площі.

Зупиняємось на виборі міздрильної машни «Дескармат», адже ця машина підходить найбільш як і економічно так і по продуктивності. Вибрана машина має найбільшу потужність у порівнянні з іншими, а також норма виробітку підходить нам найбільше, адже використовуємо не автоматизовану лінію виробництва, а робочу силу [11].

Проектом передбачено двоїння напівфабрикату дозволяє більш раціонально використовувати шкіряну сировину. Основною метою операції є зменшення або вирівнювання товщини матеріалу, отримати

Зм.
Лист
№ докум.
Підпис
Дата
Лист
 
000.00.00ШЗ  

верхній спилок верхній спилок заданої товщини. Найбільша точність двоїння досягається при розпилюванні сухого напівфабрикату, найменша – при двоїнні голини і сировини. Двоїльно – стрічкова машина фірми «Ріцці» призначення для більш крупної сировини, має велику ширину проходу [8].

Для віджимних процесів ми обрали машину фірми «Кела Інтапрес Л» ( Німеччина ) та для стругання і фарувально – жиру вальних процесів – машини фірми «Світ» Чехія, Олсіна ( Іспанія ), АОРУ - 1800 К.

В процесі висушування проходить остаточне видалення надлишкової вологи та закінчується формування структури шкіряного напівабрикату. В шкіряному виробництві найбільш розповсюджені конвективний і контактний способи висушування.

Сушарки конвективного типу застосовуються для підсушування напівфабрикату хромового дублення, підвялювання та основного сушіння шкір для низу взуття. Сушіння може проводитись як у вільному так і у фіксованому стані напівфабрикату.

Перевагою конвективно – вакуумної сушарки «Дінатерм 2000», що призначена для конвективно – вакуумного висушування усіх видів шкір хромового дублення. На спеціальній конвеєрній стрічці шкіри послідовно проходять в автоматичному режимі обробку на окремих робочих місцях.

Для зволожування шкір використовуємо машину «Дифутерм». При роботі на машині шкіри укладають лицьовою стороною вгору на поверхню нижнього барабану. Під дією теплоти розігрівається верхня транспортувальна стрічка і з неї виділяється водяний пар, який і зволожує шкіру [10].

Для витягання обираємо машину витягально – м’якшильну валкового типу «Polvara». Вали такої машини мають нарізку, що розходиться від середини у вигляді гвинтових ліній. Вали обертаються з однаковою частотою, причому виступи нарізки одного вала входять у впадини нарізки другого вала. Швидкість переміщення шкіри, що

Зм.
Лист
№ докум.
Підпис
Дата
Лист
 
000.00.00ШЗ  

розташовані між валами, менше кругової швидкості валів, що призводить до деформації згинання і розтягування.

Для нанесення покриття розпилення застосовують для формування верхніх шарів покриття і закріплювачів. Хоча адгезій ні властивості покриття при цьому нижчі, але якість покриття і простота накладки апаратури забезпечує перевагу цього способу перед щітковим. Недоліком є велика втрата фарби (від 40 до 70%). Операція виконується за допомогою автоматичного чи ручного розпилювача, оснащеного на вихідному отворі форсункою для розпилення фарби та нанесення її тонким шаром на поверхню шкіри.

Гладильні машини набули широкого розповсюдження і поступово витісняють преси на операціях гладкого пресування та нарізки штучної мережівки дякуючи таким чином перевагам, як висока продуктивність, похідна дія, можливість автоматизації знімання шкіри після обробки.

Для шліфування шкіри застосовують непрохідні машини з послідовною обробкою відносно вузьких смуг і високопродуктивні прохідні агрегати, які забезпечують обробку шкіри за один прохід. Шліфування являє собою процес швидкісного різання матеріалу сукупністю абразивних зерен, закріплених на поверхні абразивного інструмента – шліфувального полотна.

Пресування гладке та нарізка штучної мережівки шкіри хромового дублення призначенні для надання їм необхідного зовнішнього вигляду для пресування гладкою плитою та нарізання штучної мережівки широкого використовуються непрохідний і гідравлічний преси.

Площа і товщина готової шкіри є показником, що характеризується ефективність виробництва та визначають виробничо – господарську діяльність підприємства. Усі вимірювальні машини можна розділити на групи за такими ознаками:

- машини електромеханічної дії;

- електронні контактної дії;

Зм.
Лист
№ докум.
Підпис
Дата
Лист
 
000.00.00ШЗ  

- електронні безконтактної дії

Потребу в аппаратах для фізико-механічних процесів визначають за формулою:

Вибір і розрахунок технологічного обладнання. Один за найголовніших розділів є вибір та розрахунок необхідного технологічного обладнання - student2.ru (1.5)

Вибір і розрахунок технологічного обладнання. Один за найголовніших розділів є вибір та розрахунок необхідного технологічного обладнання - student2.ru маса партії сировини напівфабрикату, кг;

Вибір і розрахунок технологічного обладнання. Один за найголовніших розділів є вибір та розрахунок необхідного технологічного обладнання - student2.ru кількість сировини чи напівфабрикату, партій/добу;

Вибір і розрахунок технологічного обладнання. Один за найголовніших розділів є вибір та розрахунок необхідного технологічного обладнання - student2.ru тривалість циклу обробки, год;

d wsp:val="00FE45B3"/><wsp:rsid wsp:val="00FF16CB"/><wsp:rsid wsp:val="00FF7BEC"/></wsp:rsids></w:docPr><w:body><w:p wsp:rsidR="00000000" wsp:rsidRDefault="00C25F3E"><m:oMathPara><m:oMath><m:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Cambria Math" w:h-ansi="Cambria Math"/><wx:font wx:val="Cambria Math"/><w:i/><w:sz-cs w:val="28"/><w:lang w:val="RU"/></w:rPr><m:t>E- </m:t></m:r></m:oMath></m:oMathPara></w:p><w:sectPr wsp:rsidR="00000000"><w:pgSz w:w="12240" w:h="15840"/><w:pgMar w:top="1134" w:right="850" w:bottom="1134" w:left="1701" w:header="720" w:footer="720" w:gutter="0"/><w:cols w:space="720"/></w:sectPr></w:body></w:wordDocument>"> Вибір і розрахунок технологічного обладнання. Один за найголовніших розділів є вибір та розрахунок необхідного технологічного обладнання - student2.ru маса одноразового завантаження сировини, кг;

Вибір і розрахунок технологічного обладнання. Один за найголовніших розділів є вибір та розрахунок необхідного технологічного обладнання - student2.ru тривалість роботи аппарату, год/добу.

Потребу в машинах визначають за формулою:

g w:val="EN-US"/></w:rPr><m:t>n</m:t></m:r></m:den></m:f></m:oMath></m:oMathPara></w:p><w:sectPr wsp:rsidR="00000000"><w:pgSz w:w="12240" w:h="15840"/><w:pgMar w:top="1134" w:right="850" w:bottom="1134" w:left="1701" w:header="720" w:footer="720" w:gutter="0"/><w:cols w:space="720"/></w:sectPr></w:body></w:wordDocument>"> Вибір і розрахунок технологічного обладнання. Один за найголовніших розділів є вибір та розрахунок необхідного технологічного обладнання - student2.ru (1.6)

d wsp:val="00FE45B3"/><wsp:rsid wsp:val="00FF16CB"/><wsp:rsid wsp:val="00FF7BEC"/></wsp:rsids></w:docPr><w:body><w:p wsp:rsidR="00000000" wsp:rsidRDefault="009211D8"><m:oMathPara><m:oMath><m:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Cambria Math" w:h-ansi="Cambria Math"/><wx:font wx:val="Cambria Math"/><w:i/><w:sz-cs w:val="28"/><w:lang w:val="RU"/></w:rPr><m:t>Рџ- </m:t></m:r></m:oMath></m:oMathPara></w:p><w:sectPr wsp:rsidR="00000000"><w:pgSz w:w="12240" w:h="15840"/><w:pgMar w:top="1134" w:right="850" w:bottom="1134" w:left="1701" w:header="720" w:footer="720" w:gutter="0"/><w:cols w:space="720"/></w:sectPr></w:body></w:wordDocument>"> Вибір і розрахунок технологічного обладнання. Один за найголовніших розділів є вибір та розрахунок необхідного технологічного обладнання - student2.ru кількість сировини чи напівфабрикату, шт/добу;

Вибір і розрахунок технологічного обладнання. Один за найголовніших розділів є вибір та розрахунок необхідного технологічного обладнання - student2.ru норма виробітку, шт/зміну;

d wsp:val="00FE45B3"/><wsp:rsid wsp:val="00FF16CB"/><wsp:rsid wsp:val="00FF7BEC"/></wsp:rsids></w:docPr><w:body><w:p wsp:rsidR="00000000" wsp:rsidRDefault="005F2A57"><m:oMathPara><m:oMath><m:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Cambria Math" w:h-ansi="Cambria Math"/><wx:font wx:val="Cambria Math"/><w:i/><w:sz-cs w:val="28"/><w:lang w:val="RU"/></w:rPr><m:t>n- </m:t></m:r></m:oMath></m:oMathPara></w:p><w:sectPr wsp:rsidR="00000000"><w:pgSz w:w="12240" w:h="15840"/><w:pgMar w:top="1134" w:right="850" w:bottom="1134" w:left="1701" w:header="720" w:footer="720" w:gutter="0"/><w:cols w:space="720"/></w:sectPr></w:body></w:wordDocument>"> Вибір і розрахунок технологічного обладнання. Один за найголовніших розділів є вибір та розрахунок необхідного технологічного обладнання - student2.ru число змін роботі обладнання

Таблиця 1.11- Потреба у технологічному обладнанні

Процес (операція) Найменування обладнання Добова кількість сировини Тривалість, год Одноразове завантаження, кг Норми виробітку, шт/год Добова тривалість роботи машини, год Потреба в одладнанні, одиниць Кільуість робітників для обслуговування 1 машини, чол
маса, кг або кількість партій цілих шкур, шт елементів шкури, шт технологічної обробки допоміжного часу Циклу розрахункова кількість Резерв фактичний підлягає установленню
Відмочувально-зольні «Валеро3253» Італія Цілі   - 10,6 0,4 1люд. на 4 апарата
Міздріння «Oliver + Battle» Дескармат Цілі - - - - 0,746 0,254
Двоїння Ріцці SPI-6 Італія - - - - - - 0,895 0,105
Переддубильно – дубильні «Валеро33» Італія   Цілі - 10 % -
Віджимання «Кела Інтапрес Л» Німеччина   Цілі - - - - 0,74 0,26
Стругання «Світ» Чехія     - - - - 1,98 0,012
Фарбувальн- жирувальні «Олсіна» Іспанія 13320(8 партій) половинки - - 5,3 0,7
  АОРУ–1800К 13320(8 партій) половинки - - - 0,4475 0,5525
Сушіння «Дінатерм 2000» 13320(8партій) половинки - - - - 1,98 0,198
Зволожування «Дифутерм» 133320(8партій)   половинки - - - - 0,895 0,0895
Досушування «Scirocco S0700/2» 13320(8партій) половинки - - - - 0,98 0,098
Розпилювал ьний агрегат «Demar»800» 13320(8п артій) половинки - - - - 1,7 0,17
Пресування « Svit »(Чехія) 13320(8 партій)       половинки - - - - 1,4 0,014
« Svit »(Чехія) 1,6 0,016
Розпилювання «Demar» 13320(8 партій) половинки - - - - 2,04 0,204
«Demar» 1,79 0,179
Шліфувальна машина «Svit 07760/D1» (Чехія) 13320(8 партій) половинки - - - - 1,19 0,119
Вимірювальна машина «Loto» SOFT - R 13320(8 партій) половинки - - - - -
Тяжка «Polwara»(Італія) 13320(8 партій) половинки - - - - 0,895 0,0895
                                 

Зм.
Лист
№ докум.
Підпис
Дата
Лист
 
000.00.00ШЗ  
1.7 Розрахунок потреби в хімічних матеріалах

Добову потребу у хімічних матеріалах для рідинних обробок визначають за формулою:

Вибір і розрахунок технологічного обладнання. Один за найголовніших розділів є вибір та розрахунок необхідного технологічного обладнання - student2.ru (1.6)

Р –кількість партій які переробляються за добу

А –маса виробничої партії, кг

В –витрата хімічного матеріалу у %

Акт – активність хімічного матеріалу, % [5].

В таблиці 1.13 вказані розрахунки хімічних матеріалів для оздоблення

Таблиця 1.13 - Розрахунок хімічних матеріалів для оздоблення

П.ч. Асортимент готової продукції Площа готової продукції Витрати покривного складу,г/м2 Кількість обробок Потр. у покривному складі Компоненти покривного складу Потреба у хімічних матеріалах, кг/добу
Шкіра з природньою лицьової поверхнею
Нанесення непігментованого просочувального грунту         Акрилова емульсія,20% Вода    
Нанесення пігментованого грунту        

Пігментний концентрат на нігрозині,20%

Розчин казеїну,10%

Воскова емульсія,20%

Зм.
Лист
№ докум.
Підпис
Дата
Лист
 
000.00.00ШЗ  
Алізаринове масло

Дисперсія МХ-30,20%

Латекс ДММА-65ГП,20%

     
Нанесення покривної фарби         Пігментний концентрат,40% Розчин казеїну,10% Розчин шелаку,10%   Кровяний альбумін, 10%   Алізаринове масло              
Нанесення першого закрілення         Лак ЕНЦ-542,б/б Формалін,30% Вода    
Нанесення другого закріплення         Лак НЦ – 573 Бутилацетат Спирт етиловий  
Шкіра зі шліфованою лицьовою поверхнею
Нанесення просочувального грунту         Латекс ДММА-65ГП,40% ПАР(Правоцел) Спирт ізопропіловий Вода  

Нанесення

Зм.
Лист
№ докум.
Підпис
Дата
Лист
 
000.00.00ШЗ  
пігментованого грунту

        Пігментний концентрат,40% Воскова емульсія,20% Алзаринове масло Акрилова емульсія МБМ-3,20% Акрилова емульсія МБМ-20,10% Латекс ДММА-65ГП,20% Дисперсія МХ-30, 20% Вода  
Нанесення покривної фарби         Пігментний концентрат,40% Розчин казеїну,10% Алзаринове масло Акрилова емульсія МБМ-3,20% Акрилова емульсія БМ-12,50% Нітроемульсійний лак ЕНЦ-542 Вода    
Нанесення закріплення         Нітроемульсійні лаки: -НЦ-542, 17% Бутилацетат    

Зм.
Лист
№ докум.
Підпис
Дата
Лист
 
000.00.00ШЗ  
1.8 Розрахунок витрат води на технологічні потреби

Проектом передбачено виконання великої кількості рідинних процесів, що обумволює використанння води [5].

Добову витрату води для рідинних обробок визначають за формулою:

Вибір і розрахунок технологічного обладнання. Один за найголовніших розділів є вибір та розрахунок необхідного технологічного обладнання - student2.ru (1.7)

V – витрата води для рідинної обробки, Вибір і розрахунок технологічного обладнання. Один за найголовніших розділів є вибір та розрахунок необхідного технологічного обладнання - student2.ru

P – маса партії сировини чи н/ф, кг

A – кількість сировини чи н/ф, партій/добу

PK – рідинний коефіцієнт

Витрати води на машинні операції визначають за формулою:

Вибір і розрахунок технологічного обладнання. Один за найголовніших розділів є вибір та розрахунок необхідного технологічного обладнання - student2.ru (1.8)

Вибір і розрахунок технологічного обладнання. Один за найголовніших розділів є вибір та розрахунок необхідного технологічного обладнання - student2.ru Витрати води для певної машини за 1 год, Вибір і розрахунок технологічного обладнання. Один за найголовніших розділів є вибір та розрахунок необхідного технологічного обладнання - student2.ru

t wx:val="Cambria Math"/><w:i/><w:sz-cs w:val="28"/></w:rPr><m:t>m</m:t></m:r></m:sub></m:sSub><m:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Cambria Math"/><w:i/><w:sz-cs w:val="28"/></w:rPr><m:t>-</m:t></m:r><m:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Cambria Math"/><wx:font wx:val="Cambria Math"/><w:i/><w:sz-cs w:val="28"/></w:rPr><m:t> </m:t></m:r></m:oMath></m:oMathPara></w:p><w:sectPr wsp:rsidR="00000000"><w:pgSz w:w="12240" w:h="15840"/><w:pgMar w:top="1134" w:right="850" w:bottom="1134" w:left="1701" w:header="720" w:footer="720" w:gutter="0"/><w:cols w:space="720"/></w:sectPr></w:body></w:wordDocument>"> Вибір і розрахунок технологічного обладнання. Один за найголовніших розділів є вибір та розрахунок необхідного технологічного обладнання - student2.ru розрахункова кількість машин чи агрегатів, шт

Вибір і розрахунок технологічного обладнання. Один за найголовніших розділів є вибір та розрахунок необхідного технологічного обладнання - student2.ru тривалість роботи машини, год/добу

Витрати води для зволожування напівфабрикату:
Вибір і розрахунок технологічного обладнання. Один за найголовніших розділів є вибір та розрахунок необхідного технологічного обладнання - student2.ru ) (1.9)

де: Вибір і розрахунок технологічного обладнання. Один за найголовніших розділів є вибір та розрахунок необхідного технологічного обладнання - student2.ru – початкова маса напівфабрикату, кг;

Вибір і розрахунок технологічного обладнання. Один за найголовніших розділів є вибір та розрахунок необхідного технологічного обладнання - student2.ru – вміст вологи у напівфабрикаті до зволожування, %;

Вибір і розрахунок технологічного обладнання. Один за найголовніших розділів є вибір та розрахунок необхідного технологічного обладнання - student2.ru - вміст вологи у напівфабрикаті після зволожування, %.

Вибір і розрахунок технологічного обладнання. Один за найголовніших розділів є вибір та розрахунок необхідного технологічного обладнання - student2.ru (1.10)

В – вміст вологи кінцевий,

В2 – вміст вологи початковий,

М – маса до процесу.

З природньою лицьовою поверхнею:

Вибір і розрахунок технологічного обладнання. Один за найголовніших розділів є вибір та розрахунок необхідного технологічного обладнання - student2.ru

Вибір і розрахунок технологічного обладнання. Один за найголовніших розділів є вибір та розрахунок необхідного технологічного обладнання - student2.ru

Вибір і розрахунок технологічного обладнання. Один за найголовніших розділів є вибір та розрахунок необхідного технологічного обладнання - student2.ru

Зм.
Лист
№ докум.
Підпис
Дата
Лист
 
000.00.00ШЗ  


П.ч. Процес Маса н/ф, т/добу Вміст води у напівфабрикаті,% Потреба у воді на зволожування,м3/добу
до зволож. після зволож. до зволож. після зволож. розрахункова підсумкова
Зволожування 254,48 255,28

Таблиця 1.15 – Розрахунок витрат води на зволожування

Vрозрах. = Вибір і розрахунок технологічного обладнання. Один за найголовніших розділів є вибір та розрахунок необхідного технологічного обладнання - student2.ru = Вибір і розрахунок технологічного обладнання. Один за найголовніших розділів є вибір та розрахунок необхідного технологічного обладнання - student2.ru = 254,48 м3/добу

Vзаг.= Вибір і розрахунок технологічного обладнання. Один за найголовніших розділів є вибір та розрахунок необхідного технологічного обладнання - student2.ru м3/добу,

де : Р1 – маса напівфабрикату до зволожування, кг/добу

W2 – вміст вологи в н/ф після зволожування, %

W1 – вміст вологи в н/ф до зволожування, %

Ç – втрата води, м3/добу.

По колористичному відділенню для приготування покривних складів витрачається: 1,6 м3 води .

Витрати по рідинних обробках складають 472 м ³

Всього на технологічні потреби основного виробництва необхідно на добу:

472+255,28+ 1,6 = 728,9 м3 води

На санітарно - гігієнічні потреби піде приблизно 10% води від її загальної кількості, тобто 72,89 м3.

Отже загальні витрати води - 728,9+72,89= 801, 79 м3.

Дослідний цех – 26,4 м3.

Клеєварна ділянка - 201,6 м3.

Загальні витрати: 801,79+26,4+201,6 = 1029,79

Зм.
Лист
№ докум.
Підпис
Дата
Лист
 
000.00.00ШЗ  

Наши рекомендации