Технологія виробництва продукції свинарства

Перелік питань до іспиту з дисципліни

1. Дати оцінку критичним періодам при вирощуванні поросят.

2. Українська степова ряба порода свиней.

3. Довести ефективність промислового схрещування в свинарстві.

4. Проаналізувати ветеринарно-санітарні заходи у свинарстві.

5. Дати оцінку ранньому відлученню поросят-сисунів.

6. Обґрунтувати бонітування кнурів-плідників.

7. Обґрунтувати поняття про породу. Структура породи.

8. Дати оцінку гібридизації в свинарстві.

9. Проаналізувати ріст та розвиток свиней.

10. Проаналізувати чистопородне розведення, його суть і значення.

11. Статевий цикл. Виявлення маток в охоті та час їх осіменіння.

12. Велика біла порода свиней.

13. Племінна робота і її значення у свинарстві.

14. Дати оцінку Миргородській породі свиней.

15. Проаналізувати літньо-табірне утримання свиней.

16. Проаналізувати перспективний план племінної роботи у свинарстві.

17. Дати оцінку червонопоясній породі свиней.

18. М'ясний тип відгодівлі свиней.

19. Проаналізувати історію розвитку і сучасний стан свинарства в Україні.

20. Обґрунтувати особливості статевого розвитку свиноматок і їх використання для відтворення.

21. Біологічне і економічне обґрунтування різних строків відлучення поросят.

22. Проаналізувати стан та перспективи розвитку свинарства.

23. Дати оцінку породи ландрас.

24. Проаналізувати види опоросів.

25. Проаналізувати біологічні особливості свиней.

26. Дати оцінку породі п’єтрен.

27. Дати оцінку штучному осіменінню свиней і його значення.

28. Дати оцінку конституції свиней.

29. Проаналізувати велику чорну породу свиней.

30. Утримання та годівля холостих і поросних маток.

31. Проаналізувати технологію відгодівлі свиней до жирих кондицій.

32. Обґрунтувати фізіологічну та господарську зрілість свиней.

33. Проаналізувати племінний облік у свинарстві.

34. Дати оцінку диким предкам та родичам свиней.

35. Типи відгодівлі свиней.

36. Проаналізувати вирощування ремонтного молодняку.

37. Контрольна відгодівля свиней.

38. Дати оцінку українській степовій білій породі свиней.

39. Проаналізувати годівлю та утримання поросят-сисунів.

40. Обґрунтувати показники ефективності використання свиноматок.

41. Проаналізувати структуру стада свиней у племінних і товарних господарствах.

42. Дати оцінку типам годівлі свиней у різних зонах України.

43. Дати оцінку породі дюрок.

44. Схрещування та його види.

45. Проаналізувати одно-, двухфазне і трифазне вирощування поросят.

46. Обґрунтувати основні методи і системи парувань свиноматок.

47. Проаналізувати особливості розведення свиней за лініями.

48. Дати оцінку контрольній відгодівлі свиней.

49. Проаналізувати бонітування свиноматок.

50. Проаналізувати типи свиней за напрямом продуктивності.

51. Дати оцінку однорідному та різнорідному підбору.

52. Обґрунтувати бонітування молодняку свиней.

53. Проаналізувати фактори, що впливають на відгодівлю свиней.

54. Опорос свиноматок.

55. Проаналізувати класифікацію порід свиней.

56. Проаналізувати методи підбору та їх значення.

57. Обгрунтувати особливості утримання та годівлі поросят-сосунів.

58. Дати оцінку циклограмі виробництва свинини.

59. Обґрунтувати бонітування кнурів-плідників.

60. Проаналізувати категорії вгодованості свиней.

61. Проаналізувати методи оцінки свиней за генотипом.

62. Обгрунтувати техніку використання кнурів-плідників.

63. Вирощування ремонтного молодняку.

64. Дати оцінку екстер’єру свиней.

65. Дати оцінку полтавської м’ясної породи свиней.

66. Проаналізувати оцінку свиней за фенотипом.

67. Селекція і фактори, що зумовлюють її ефективність.

68. Проаналізувати мічення свиней.

69. Дати оцінку методам схрещуванню у свинарстві.

70. Проаналізувати і дати характеристику основним кормам для свиней.

71. Дати оцінку типам спеціалізованих свинарських підприємств.

72. Дати оцінку великій білій породі свиней.

73. Проаналізувати біологічні особливості поросят-сисунів.

74. Обґрунтувати поняття про технологію виробництва свинини.

75. Дати оцінку відгодівлі свиней до жирних кондицій.

76. Проаналізувати годівлю та утримання поросят на дорощуванні.

77. Дати оцінку українській м’ясній породі свиней.

78. Обґрунтувати технологію беконної відгодівлі свиней.

79. Проаналізувати сучасні вимоги до біологічної повноцінної годівлі свиней.

80. Дати оцінку інтенсивності використання свиноматок та підвищення багатоплідності.

81. Проаналізувати вимоги до реалізації і транспортування свиней.

82. Проаналізувати типи годівлі свиней.

83. Обґрунтувати ветеринарно-санітарні заходи у свинарстві.

84. Племінний облік у свинарстві.

85. Проаналізувати виробничі групи свиней.

86. Обґрунтувати особливості лактації у свиноматок.

87. Дати оцінку дезінфекції, дезінсекції, дератизації.

88. Проаналізувати державний стандарт на живих свиней (ГОСТ 1213-74).

89. Основні принципи виробництва свинини на промисловій основі.

90. Дати оцінку годівлі та утриманню поросних свиноматок.

91. Обґрунтувати вимоги до реалізації і транспортування свиней.

92. Проаналізувати біологічні особливості поросят-сисунів.

93. Проаналізувати типи свинарських господарств.

94. Проаналізувати годівлю поросних та підсисних свиноматок.

95. Проаналізувати штучне осіменіння свиней: різновидність та економічна ефективність.

96. Проаналізувати вимоги до реалізації і транспортування свиней.

97. Проаналізувати вплив кормів на якість свинини.

98. Довести доцільність організації літньо-табірного утримання свиней.

99. Дати оцінку породі дюрок.

100. Проаналізувати виробничі групи свиней.

101. Обґрунтувати фактори, які визначають ефективне використання свиноматок.

102. Дати оцінку зооветеринарним вимогам до обладнання свинарника-маточника.

Наши рекомендации