Послідовність оцінки обстановки

1. Визначити коефіцієнт ослаблення при звичайному режимі роботи і відпочинку виробничого персоналу.

послідовність оцінки обстановки - student2.ru ;

2. Визначити дозу випромінювання, яку може отримати виробничий персонал на ранній фазі аварії в звичайному режимі роботи і відпочинку.

послідовність оцінки обстановки - student2.ru , де послідовність оцінки обстановки - student2.ru .

Д1=6,5*240/2,68=780 (мР/год)

Рсер=10,5+2,5/2=6,5

3. Визначити дозу випромінювання, яку може отримати виробничий персонал на середній фазі аварії.

послідовність оцінки обстановки - student2.ru ; послідовність оцінки обстановки - student2.ru .

Рк1п2=2,5

Рк2=2,5(8760/240)^-0,4=0,592

Д2=1,7(0,592*8760-2,5*240)=2908,97 (мР/год)

4. Визначити річну дозу, яку може отримати виробничий персонал.

ДРІЧ = Д1 + Д2

ДРІЧ=780+2908,97=3688,9 (мР) = 3,6 (Р)

5. Зробити висновки з оцінки радіаційної обстановки і розробити заходи для захисту виробничого персоналу.

Висновки: Гранично допустима доза (ГДД) - доза випромінювання, яка при систематичному впливі протягом необмежено тривалого часу не викликає у працюючих будь-яких патологічних змін або захворювань, що виявляються сучасними засобами дослідження. Запропонована в 1925 р. величина ПДР 0,1-0,2 р (рентген) за робочий день періодично переглядалася, і в 1959 році Міжнародна комісія з радіаційного захисту затвердила ПДР при опроміненні всього тіла 0,1 бер/год, що відповідає 0,017 бер за робочий день і 5 бер/рік.

Річна доза на території підприємства внаслідок аварії на атомній електростанції знаходиться в межах від 0,5 до 5 рад (0,57 - 5,7 рентген); ДРІЧ=3,6 рентген.

При річній дозі в межах від 0,5 до 5 рад (0,57 - 5,7 рентген) проводяться захисні заходи, передбачені для ранньої і середньої фаз аварії.

На ранній фазі аварії можна проводити слідуючі заходи для захисту людей і зменшенню дози випромінювання:

- укриття людей в захисних спорудженнях;

- використання засобів індивідуального захисту;

- герметизація виробничих і житлових приміщень від попадання радіоактивного пилу;

- йодна профілактика;

- захист продуктів харчування, води від радіоактивного зара ження;

- обмеження часу перебування людей на відкритій місцевості.

На середній фазі аварії можуть проводитися такі заходи для захисту людей і зниження дози випромінювання:

- дезактивація виробничих будівель, житлових будинків, територій підприємства та місць перебування населення;

- обмеження споживання забруднених продуктів і води.

Якщо наявні заходи захисту не забезпечують безпеки населення, необхідно проводити його евакуацію.

Щоб реально оцінити можливість проведення евакуації, необхідно враховувати: період року, погодні умови, стан доріг, наявність транспорту, кількість населення, яке підлягає евакуації, місця для евакуації, наявність житлових приміщень та ін.

З метою зменшення впливу іонізуючого опромінення на людей всі заходи мають бути спрямовані на зменшення потрапляння радіоактивних речовин в органи дихання, травлення і на поверхню тіла.

Тому необхідно:

— на підставі інформації про радіаційну обстановку підрозділами радіаційної розвідки формувань цивільного захисту і відділу з питань НС та цивільного захисту населення нанести дані радіоактивного забруднення господарства (села) на карту-схему;

— визначити необхідну кількість людей, робочих змін, тривалість їх роботи, враховуючи допустимі дози опромінення і фактичний рівень радіації та умови перебування людей у приміщеннях, техніці на полі;

— інформувати населення про стан радіаційної обстановки та небезпеку радіаційного опромінення;

— розробити, впровадити і контролювати дотримання населенням режимів поведінки;

— обмежити перебування людей на відкритій місцевості; розмістити людей в житлових, виробничих приміщеннях чи захисних спорудах;

— провести герметизацію житлових і виробничих приміщень, дверей, вікон, димарів, вентиляційних отворів на час розсіювання радіоактивних речовин у повітрі й формування радіоактивного забруднення території;

— провести йодову профілактику;

— захистити органи дихання підручними засобами;

— використовувати засоби індивідуального захисту органів дихання і шкіри, виходячи з приміщень, під час проведення польових робіт, догляду за тваринами й обслуговування техніки;

— евакуювати населення;

— регулювати доступ у район забруднення;

— організувати санітарну обробку населення при забрудненні шкіри й одягу радіоактивними речовинами вище встановлених норм;

— провести дезактивацію поверхневого забруднення радіоактивними речовинами продуктів харчування (обмивання, видалення поверхневого шару);

— воду використовувати із захищених джерел водопостачання, на робочих місцях запас води має бути по 3л на людину на час робочої зміни;

— продукти використовувати з герметичних складських приміщень, погребів, із щільно закритих діжок, герметичної скляної і металевої тари;

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

Наши рекомендации