Чи відповідає зміст консультації вимогам чинного законодавства? Які умови та строки дії заборони (мораторію) на правочини щодо сільгоспземель?

Основні нормативно-правові акти

Земельний кодекс України // Відомості. – 2002. – № 3-4. – Ст. 27.

Цивільний кодекс України // Відомості. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.

Про місцеве самоврядування: Закон України від 21 травня 1997 року // Відомості. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 року // Відомості. – 1999. – № 20-21. – Ст. 190.

Про землеустрій: Закон України від 22 травня 2003 року // Офіційний вісник України. – 2003. – № 25. – Ст. 1178.

Про іпотеку: Закон України від 5 червня 2003 року // Відомості. – 2003. – № 38. – Ст. 313; – 2006. – № 16. –Ст. 134; – 2009. – № 19. – Ст. 257.

Про оцінку земель: Закон України від 11 грудня 2003 року // Відомості. – 2004. – № 15. – Ст. 229.

Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності: Закон України від 17 листопада 2009 року // Відомості. – 2010. – № 1. – Ст. 2.

Про регулювання містобудівної діяльності: Закон України від 17 лютого 2011 року // Відомості. – 2011. – № 34. – Ст. 343 із змінами, внесеними Законом від 17 листопада 2011 року.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю: Закон України від 5 листопада 2009 року // Відомості. – 2010. – № 5. – Ст. 40.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо припинення права користування земельними ділянками при відведенні їх для суспільних потреб: Закон України від 5 липня 2012 року // Відомості. – 2013. – № 28. – Ст. 303.

Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо порядку проведення земельних торгів у формі аукціону: Закон України від 5 липня 2012 року // Відомості. – 2013. – № 28. – Ст. 305.

Про Порядок нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель у межах населених пунктів): наказ Державного комітету по земельних ресурсах, Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства, Державного комітету по водному господарству, Міністерства аграрної політики, Державного комітету лісового господарства України та Української академії аграрних наук від 27 січня 2006 року // Офіційний вісник України. – 2006. – № 15. – Ст. 1133.

Про Порядок нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів): наказ Мінагрополітики України від 22 серпня 2013 року № 508. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2013 року за № 1573/24105.

Рекомендована навчально-наукова література

Глотова О.В. Правове регулювання угод із земельними ділянками в Україні: монографія – Одеса, «Фенікс», 2008.

Земельне право: підручник / За редакцією професора М.В. Шульги. – Харків, «Право», 2013. – 520 с.

Земельне право України: підручник / За ред. О.О. Погрібного та І.І. Каракаша. Вид. 2, перероб. і допов. – К.: Істина, 2009 – 600 с.

Каракаш І.І. Нагальні питання правового регулювання застави (іпотеки) земельних ділянок // Земельне право України: теорія і практика. – 2007. – № 3.

Каракаш І.І. Перспективи подолання заборони на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення // Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць ОНЮА. Вип. 46. – Одеса: 2009.

Кулинич П. Ринок земель як об’єкт правового регулювання // Право України. – 2005. – № 11.

Кулинич П.Ф. Правочини щодо земельних ділянок: деякі теоретичні та практичні аспекти // Земельне право України: теорія і практика. – 2006. – № 4.

Корінець Р.Я. Ринок земель сільськогосподарського призначення: політико-правові аспекти // Земельне право України. – 2006. – № 4.

Марусенко Р. Урядовий проект Закону України «Про ринок земель» за чи проти? // Юридична Україна. – 2008. – № 6.

Німко О. Механізм правового регулювання організації та проведення земельних аукціонів в Україні // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 10.

Організаційно-правові засади розвитку аграрного і земельного ринків в Україні: монографія // За ред. В.І. Семчика. – К.: Юридична думка, 2005.

Сидор В.Д. Правове регулювання застави земельних ділянок сільськогосподарського призначення. – Одеса: Одеський юридичний інститут, 2005.

Степська О.В. Умови та форми правочинів щодо земельних ділянок // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права: матеріали наукової конференції. (Одеса, 30 листопада 2012 року). Т.2 / відпов. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 718-720.

Степська О.В. Особливості укладення договору застави (іпотеки) земельної ділянки // Правове життя сучасної України: матеріали міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького складу( 20-21 травня 2011 року, м. Одеса). Т. 2 / Відпов. ред. д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін // Національний університет «Одеська юридична академія». – О.: Фенікс, 2011. – С. 435-437.

Степська О.В. Сучасний стан та перспективи правового регулювання ринкових земельних відносин в Україні // Правове життя сучасної України: матеріали міжнар. наук. конф. проф-виклад. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 року). Т. 3 / Відпов. за випуск, д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін // Національний ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 415-417.

Шульга М.В. Проблеми правового регулювання продажу земельних ділянок комунальної власності // Юридичний радник. – 2008. – № 4.

Шульга М.В. Земельна нерухомість: становлення та особливості // Юридичний радник. – 2009. – № 2. – С. 43-46.

Заняття сьоме

Наши рекомендации