Методичні рекомендації з підготовки до заняття. До першого питання. Відповідаючи на перше питання, слід зазначити, що криміналістична характеристика – одна із головних категорій в науці криміналістиці

До першого питання. Відповідаючи на перше питання, слід зазначити, що криміналістична характеристика – одна із головних категорій в науці криміналістиці. Це загальна категорія методики розслідування окремих видів злочинів, вона є першим елементом в її структурі, тому й має принципове значення.

Більшість криміналістів включає в криміналістичну характеристику злочинів в сфері незаконного обігу наркотичних засобів такі елементи:

а) предмет злочинного посягання, б) спосіб вчинення злочину , в) типова слідова “картина”, г)особа злочинця

До другого питання. Слід зазначити, що у справах про злочини, які пов’язані із наркотиками, підлягають встановленню такі обставини:

1) чи мав місце факт незаконного обігу наркотичних засобів, у яких конкретно злочинних діях він виражається (виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилка, збут, розкрадання, посів і вирощування наркотичних засобів, а також організація або утримання кубел для їх вживання та ін.), якщо так, то як необхідно його кваліфікувати;

2) де, коли, яким способом і за яких обставин вчинено злочин, пов’язаний з наркотиками;

3) хто конкретно вчинив даний злочин, чи притягувалася раніше ця особа до кримінальної (адміністративної) відповідальності за аналогічні діяння, коли; наявність обставин, що обтяжують провину;

4) злочин вчинений однією особою чи групою осіб, який склад групи, які дії вчинив кожний із співучасників і яка роль кожного (хто займався вирощуванням, збутом, заготівлею тощо); хто організатор злочину;

5) яка кількість наркотичних засобів вилучена і до якого виду наркотиків вони відносяться;

6) яким способом виготовлені наркотичні засоби та яке устаткування при цьому використовувалося;

7) що було сировиною для приготування наркотичних засобів, звідки її поставляли;

8) чи мало місце залучення неповнолітніх і дорослих осіб у немедичне споживання засобів, що містять наркотики;

9) які джерела придбання наркотичних засобів або психотропних речовин, шляхи та способи їх поширення; за якою ціною були придбані і продавалися ці засоби або речовини;

10) чи не супроводжувалися злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків, вчиненням інших злочинів, якщо так, то якими саме (хабарництво, вимагання, контрабанда тощо);

11) які обставини сприяли вчиненню даного виду злочину.

До третього питанняслід зробити наголос на тому, що оскільки злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів або психотропних речовин, різноманітні за своїм характером, коло типових слідчих ситуацій, що складаються на початковому етапі розслідування, необхідно визначати для кожного конкретного виду злочинів окремо. Узагальнений перелік таких ситуацій неминуче буде мати дещо умовний характер. Проте можна виділити декілька ситуацій, найбільше характерних для початкового етапу розслідування по справах даної категорії, незалежно від конкретного виду злочину:

1. Особа затримана на «гарячому» за один зі злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних засобів або психотропних речовин, і признається у вчиненому правопорушенні.

2. Є очевидні ознаки злочину, пов’язаного з незаконним обігом наркотиків, але запідозрена особа сховалася.

3. Є очевидні ознаки злочину аналізованої категорії, але конкретна особа, запідозрена у вчиненні злочину, не встановлена.

Необхідно запам’ятати, що виходячи з типових слідчих ситуацій, можна типізувати й окремі слідчі версії. По справах даної категорії найбільш характерні такі типові версії:

При виявленні наркотичної речовини в затриманого або в його житлі можливі припущення про те, що:

1) затриманий ‑ наркоман і придбав, викрав, виготовив одержав від третіх осіб наркотичну речовину для власного споживання і (або) для продажу вроздріб,

2) затриманий ‑ не наркоман і придбав, викрав, виготовив, одержав від третіх осіб наркотичну речовину для продажу вроздріб,

3) затриманий ‑ (наркоман або не наркоман) придбав, викрав, виготовив, одержав від третіх осіб наркотичну речовину для оптового продажу спекулянту,

4) затриманий ‑ (наркоман або не наркоман) чинив злочинні дії поодинці,

5) затриманий ‑ (наркоман або не наркоман) член злочинного угруповання по систематичному збуті викрадених, виготовлених або перекуплених в третіх осіб наркотичних речовин,

6) затриманий ‑ не член злочинного угруповання зберігав, перевозив, пересилав наркотичну речовину на прохання інших осіб.

Завдання для самостійної роботи:

Під час самостійної підготовки, за наведеною фабулою студенти повинні виконати наступне письмове завдання:

– проаналізувати наведену у фабулі ситуацію та прийняти аргументоване рішення стосовно порушення кримінальної справи;

– за наведеною фабулою сформулювати відповідні версії та скласти письмовий план розслідування кримінальної справи.

Фабула:9 травня 200_ р. в північному тунелі залізничного вокзалу ст. «Дніпропетровськ-пасажирський» працівниками міліції був затриманий гр. Куценко В.Я., в якого були вилучені дві сумки з сухими подрібненими рослинами, схожими на макову соломку, загальною вагою 28 кг 600 г.

До слідчого відділу надійшов зібраний первинний матеріал:

1. Рапорт оперуповноваженого УБНОН.

2. Протокол вилучення у Куценко і огляду двох сумок з речовиною рослинного походження коричневого кольору вагою 12 кг 750 г і 15 кг 850 г.

3. Протокол відібрання зразків для попереднього дослідження рослинної речовини з кожної сумки.

4. Довідка спеціаліста про те, що рослинна речовина, вилучена у Куценко, є наркотичним засобом – маковою соломкою.

5. Письмове пояснення Куценко про те, що макову соломку він купив на ринку м. Стрий Львівської обл. для продажу в зв’язку з важким матеріальним становищем.

6. Протокол особистого огляду Куценко.

7. Довідка про медичне освідування, відповідно до якої Куценко не знаходився в стані наркотичного сп’яніння.

8. Письмові пояснення Корф М.А. і Сдобкової А.В. про те, що вони в якості понятих були присутні під час вилучення й огляді сумок у Куценко та відібрання зразків рослинної речовини для експертного дослідження.”

Завдання для індивідуальної роботи ..

1. Ознайомитися з особливостями призначення судових експертиз при розслідуванні даної категорії злочинів.

2. Вирішення ситуативних завдань за фабулами, запропонованими викладачем

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1.Конституція України. – К., 1996.

2.Кримінальний кодекс України. – К., 2001, 167 с.

3.Кримінально-процесуальний кодекс України ( зі змінами на 1 вересня 2010 року). – Х.: ООО «Одиссей», 2010. – 288 с.

4.Закон України “Про оперативно-розшукову діяльність” від 18 лютого 1992 року № 2135-ХІІ зі змінами і доповненнями, внесеними 13 січня 2000 року // ВВР. – 2000. – 13 січ.

5.Взаимодействие следователей со специалистами экспертно криминалистических подразделений при производстве расследования: учебное пособие / Под общей ред. Дозорова Н.Т., Зинина А.М., Статкуса В.Ф. и др. – М., 1988. – 67 с.

6.Доповідь Міжнародної конференції по боротьбі зі зловживанням наркотичними засобами і їхнім незаконним обігом. Відень. 17-26 червня 1987р. ООН. - Нью-Йорк. 1987. с.8.

7.Єдина конвенція про наркотичні речовини 1961р. Конвенція про психотропні речовини 1971р. /Нормативні акти з питань боротьби проти пияцтва та алкоголізму - К., 1976. – с. 172-193.

8.Закон України від 15.02.1995р. “Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів” ВВР України, 1995 - №2.

9.Закон України від 15.02.1995р. “Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанні ними" ВВР України, 1995 - №2.

10.Уголовнмй кодекс Украйни: научно-практический комментарий. Каннон. - К. 2003.

11.Науково-практичний коментар кримінально-процесуального кодексу України, Бюлетень. - Київ, 1995р.

12.Крылов И.И. “Расследование уголовних дел об организации или содержания притонов для потребления наркотических средств” Всесоюзний научно-исследовательский институт. - Москва, 1990.

13.Коновалов Е.П “Расследование приобретения, хранения и сбыта наркотических веществ и исправительно-трудовые учреждения. КВШ МВД СССР. -К.,1976.

14. Кохонов В.А., Сивачев А.В. “Особенности расследования преступных действий с наркотическими средствами” Всесоюзний научно-исследовательский институт. - Москва, 1989.

15.Лихолоб В.Г., В.П.Филипова «Криминология» Национальная академия внутренних дел Украйни.-К., 1997.

16.Меретуков, Гайса, Масович «Расследование незаконного изготовления, хранения, перевозки или сбыта наркотических средств» - М., 1990.

17.Методические рекомендации по задержанню и досмотру лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотиков. - К., 1991.

18.Мирошниченко Н.А., Музика АА “Уголовно-правовая борьба с наркоманией” Вища школа. - К., 1988.

19.Образцов В.А. “Криминалистика - курс лекций”. -М., 1996.

20.Порубов Н.И., Ярош Г.А. “Расследование преступлений, связанннх с употреблением наркотиков”. Минская Высшая школа. - Минск, 1988.

21.Россинская Е.Р. “Судебная зкспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном процессе” Право и закон. -М., 1996.

22.Рощин А.И. “Путь в бездну” Политиздат Украйны. - К., 1990.

23.В.Г. Совенко, А.Н. Сергеев, С.С. Полузктов, В.И. Сорокин, Н.А. Филипов, Е.П. Семкин “Распространение наркотических средств.” - Москва, 1992. 24.Шурухнов Н.Г. “Расследование незаконного изготовления, хранения, приобретения, перевозки и сбыта наркотических средств” Академия СССР. -М., 1990.

25.Криміналістика. Підручник. За загальною редакцією Волобуєва А.Ф.- Х.: Харьків юрид.,2011- 666.

26.Спільний наказ Генеральної прокуратури, МВС, Податкової адміністрації, СБУ, Верховний суд України, Державна судова адміністрація від 27.08. 2010 р. №51 / 401 /649 /471/23 /125 „Про затвердження та введення в дію Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду”

27.Наказ МВС від 24.092010р. №456 „Про затвердження Положення про основи організації розкриття злочинів органами внутрішніх справ України”.

Наши рекомендации