ОБ’ЄКТИ НАВЧАЛЬНО - МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ

1. Кабінет предмета Захист Вітчизни, призначений для проведення занять за програмою предмета. Кабінет повинен відповідати вимогам Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів (затверджено наказом МОН України від 20.07.2004 р. № 601).

2. Кімната для зберігання зброї обладнується у загальноосвітніх навчальних закладах для зберігання навчальної зброї, пневматичних, малокаліберних гвинтівок і боєприпасів до них, навчальної техніки і військово-технічного майна.

3. Стрілецький тир - це спеціально обладнане приміщення для стрільби з пневматичної і малокаліберної гвинтів­ки. У загальноосвітньому навчальному закладі під стрілецький тир обладнується будь-яке закрите приміщення, що відповідає вимогам безпеки, має спеціальне обладнання і за розмірами дозволяє виконувати вправи початкових і навчальних стрільб. Якщо такого приміщення немає, то виготовляється переносний кулеуловлювач, який дозволяє проводити вправи стрільб з пневматичної гвинтівки в кабінеті предмета, іншому місці, за умови неухильного дотримання правил проведення стрільб та вимог безпеки. Ділянка стрільб тиру включає (як і на військовому стрільбищі) вихідний рубіж, рубіж відкриття вогню та напрямок стрільб довжиною до 25-30 м.

4. Стройовий майданчик для проведення:

- занять зі стройової підготовки;

- заходів з військово-патріотичного виховання учнів, урочистих заходів.

Стройова площадка розміром 8 х 16 м призначена для відпрацювання стройових прийомів учнями. Лінії, нанесені по периметру площадки з інтервалом 800 мм, призначено для відпрацювання руху стройовим кроком. Кола, нанесені по периметру площадки, - для відпрацювання стройового положення та поворотів на місці. Великі ква­драти - для відпрацювання поворотів під час руху. Для навчальних закладів кількість великих квадратів у довжину площадки може бути зменшена до трьох. Усі лінії на плацу наносяться білою фарбою. Крім стройової площадки, на майданчику виділяється смуга для проходження навчальних підрозділів урочистим маршем.

5. Навчальні місця для занять з вогневої підготовки, складаються з місць для вогневих тренувань зі стрілецької зброї і мішенного поля. Місця тренувань вибираються і розгортаються на обмеженій ділянці місцевості, розгортаються у стрілецькому тирі або кабінеті предмета. На вказаних місцях виконуються розроблені викладачами підготовчі вправи, інші вогневі завдання, тому насиченість місць навчально-тренувальними засобами залежить від їх творчих здібностей.

6. Навчальне місце «Днювальний роти», призначене для вивчення обов’язків ОБ’ЄКТИ НАВЧАЛЬНО - МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ - student2.ru днювального. Воно обладнується, як правило, навпроти вхідних дверей. Таке розміщення навчального місця дозволяє максимально наблизити навчально-виховний процес до реальних умов функціонування військового підрозділу.

Обладнання: тумбочка, телефон, нагрудний знак «ДНЮВАЛЬНИЙ РОТИ», макет штик-ножа та стенд з документацією добового наряду роти. Документація добового наряду: інструкції чергового та днювального роти, у тому числі на випадок тривоги, збору й пожежної безпеки; розпорядок дня, список номерів телефонів пожежної команди й чергового частини; опис документів і майна; книга прийняття та здавання чергування; комплект військових статутів Збройних Сил України.

Крім того, обов’язково знаходяться: перелік типових команд і сигналів, які повинен подавати днювальний; список військовослужбовців роти, які проживають поза казармою; зразки форм одягу для ранкової фізичної зарядки; схема території, яка закріплена для прибирання; книги видачі зброї та боєприпасів, запису хворих, звільнених; комплект ключів від замків запалювання, люків бойових машин та дорожні листки на випадок тривоги – в опечатаній скриньці.

7. Місце для метання ручних гранат - для відпрацювання першої та другої навчальних вправ з метання ручних гранат.

8. Навчально-тренувальний комплекс, - це обмежена ділянка місцевості з розгорнутими навчальними місцями для практичних занять і тренувань з основ військової справи. Ділянка вибирається в біля навчального закладу, її розміри визначаються шляхом моделювання. Наприклад, для занять з тактичної підготовки ділянка поділяється на смуги, в межах яких доведеться діяти навчальному підрозділу за навчальним завданням.

9. Навчальне місце «Основи самозахисту», для навчання прийомам самозахисту в бою, що проводиться: - зі зброєю - на спеціальному майданчику із стацiонаpними і переносними макетами живої сили та мішенями, на обмеженій ділянці місцевості;

- без збpої - на piвному тpав'яному майданчику, спецiально пiдготовленiй ямi з пiском та тиpсою або у споpтивному залi (на килимi з матiв).

10. Виносне навчальне обладнання, - це навчальні стрілецькі прилади, що дозволяють викладачеві навчати стрільбі та виявляти помилки, що допускаються учнями. Вони звичайно включаються в комплект командирських ящиків (КЯ-56, КЯ-58, КЯ-73, КЯ-83). Окрім цих комплектів та іншого навчального обладнання, що поставляється, потребують виготовлення:

- комплекти мішеней для підготовчих вправ стрільб;

- комплект мішеней, тактичних знаків і позначок для тактико-стройових, тактичних занять і військової тактичної гри.

11. Єдина смуга перешкод,призначена для подолання горизонтальних i вертикальних перешкод iндивiдуально і в складi пiдроздiлу, метання гранат на влучність. При відсутності смуги у навчальному закладі допускається проведення занять на мiсцевостi, дообладнанiй перешкодами i мішенями. Така місцевість повинна забезпечити подолання окремих природних, штучних перешкод (елементів смуги) висотою до 2 м різними способами (стрибки, перелітання), рух по вузькій опорі на незначній висоті (до 1 м), вистрибування із заглиблень, інші прийоми і дії.

ОБ’ЄКТИ НАВЧАЛЬНО - МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ - student2.ru

Єдина смуга перешкод

1 - лiнiя початку смуги; 2 - дiлянка швидкiсного бiгу довжиною 20 м; 3 - рiв шириною угорi 2, 2.5 i 3 м, глибиною 1м; 4 - лабiринт довжиною 6 м, шириною - 2 м, висотою 1.1 м (кiлькiсть проходiв - 10, ширина проходу - 0.5 м); 5 - паркан висотою - 2 м, товщиною 0.25 м, з похилою дошкою довжиною 3.2 м, шириною 0.25 - 0.3 м; 6 - зруйнований мiст висотою 2 м, що складається з трьох вiдрiзкiв (прямокутних балок 0.2 х 0.2 м): перший довжиною 2 м, другий - 3.8 м зі згином у 135 градусів (довжина вiд початку до згину - 1 м), третій - 3.8 м зі згином 135 градусів (довжина вiд початку до згину 2.8 м), розриви мiж вiдрiзками балок 1 м на початку другого i третього вiдрiзкiв балок i в кiнцi перешкоди - вертикальнi драбини з трьома ступенями; 7 - зруйнована драбина шириною 2м (висота схiдцiв 0.8; 1.2; 1.5 i 1.8 м, вiдстань мiж ними 1.2 м, бiля високого схiдця - нахилена драбина довжиною 2.3 м з чотирма схiдцями); 8 - стiнка висотою 1.1 м, шириною 2.6 м i товщиною 0.4 м з двома проломами (нижнiй розмiром 1х0.4 м розташований на рiвнi землi, верхнiй розмiром 0.5х0.6 м на висотi 0.35м вiд землi з прилягаючою до неї площиною 1х2.6 м; 9 - колодязь i хiд сполучення (глибина колодязя 1.5 м, площа перетину вгорi 1х1 м; у заднiй стiнцi колодязя щiлина розмiром 1х0.5м, що сполучає колодязь з перекритим ходом сполучення глибиною 1.5 м, довжиною 8 м з одним згином; вiдстань вiд колодязя до траншеї по прямiй - 6 м); 10 - траншея глибиною 1.5 м; 11 - бiгова дорiжка шириною 2 м.

Додаток 8

ПЕРЕЛІК ПЛАКАТІВ,

НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТА

”ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ”

1. Державна і військова символіка.

2. Основи військового законодавства України.

3. Складові сектору безпеки (загальна структура ЗСУ та інших військових формувань).

4. Військові звання й знаки розрізнення. Зразки військової форми одягу.

5. Стройові прийоми і рух без зброї та зі зброєю. Строї відділення.

6. Вартова служба.

7. Виконання вправ зі стрілецької зброї та заходи безпеки.

8. Автомат Калашникова (АК74).

9. Ручні осколкові гранати.

10. Протитанкові і протипіхотні міни.

11. Склад механізованого відділення та його озброєння.

12. Танки і броньована техніка та боротьба з ними.

13. Основні зразки озброєння та військової техніки ЗСУ.

14. Військова топографія. Місцевість та її значення у бою. Орієнтування на місцевості.

15. Вогнева позиція (обладнання та маскування).

16. Цивільний захист та засоби ураження.

17. Засоби і способи індивідуального захисту.

18. Основи медичних знань і допомоги.

Наши рекомендации