D. Полегшення

E. Ірадiацiя

Вопрос 11

Що таке iнактивацiя Na+-каналiв?

A. Припинення проникливостi мембрани для Nа+

B. Збiльшення проникливостi мембрани для Nа+

C. Лавиноподiбний вхiд Nа+ у клiтину

D. Змiна полярностi клiтини

E. Вихiд Nа+ з клiтини

Вопрос 12

У збудливій клітині заблокували іонні канали, внаслідок чого клітина з часом по-вністю втратила потенціал спокою Які канали заблокували?

A. Калієві

B. Натрієві

C. Калієві та натрієві

D. Хлорні

E. Кальцієві

Вопрос 13

У збудливій клітині заблокували іонні канали. Це не змінило суттєво рівень по-тенціалу спокою, але клітина втратила здатність до генерації ПД. Які канали заблокували?

A. Натрієві

B. Калієві

C. Натрієві та калієві

D. Хлорні

E. Кальцієві

Вопрос 14

Якi умови потрiбнi, щоб виникло повноцiнне збудження збудливої тканини?

A. Висока лабiльнiсть i нормальна збудливiсть

B. Допорогове подразнення i знижена збудливiсть

C. Допорогове подразнення i нормальна збудливiсть

D. Порогове подразнення i знижена збудливiсть

E. Порогове подразнення i нормальна збудливiсть

Вопрос 15

Що виникне у збудливiй тканинi при пороговому подразненнi?

A. Локальний потенцiал

B. Мембранний потенцiал спокою

C. Потенцiал дiї

D. Метаболiчний потенцiал

E. Альтерацiйний потенцiал

Вопрос 16

У регуляцiї яких процесiв перш за все приймають участь червонi ядра?

A. Пози i м'язового тонусу, регуляцiї рухiв, що виконуються

B. Координацiї рухiв пiд час їжi, жування, ковтання; видiлення дофамiну; тонких манiпуляцiйних рухiв, регуляцiї пластичного тонусу

C. Адренергiчного впливу на спинний, довгастий мозок, мозочок, кору великих пiвкуль; впливу на дихання, артерiального тиску, сну

D. Орiєнтувальних рефлексiв у вiдповiдь на зорове подразнення, зiничного рефлексу, конвергенцiї очних яблук

E. Орiєнтувальних рефлексiв на звуковi подразнення; "сторожових" рефлексiв

Вопрос 17

У регуляцiї яких процесiв перш за все приймають участь верхнi горбики по-кришки?

A. Пози i м'язового тонусу, регуляцiї рухiв, що виконуються

B. Координацiї рухiв пiд час їжi, жування, ковтання; видiлення дофамiну; тонких манiпуляцiйних рухiв, регуляцiї пластичного тонусу

C. Адренергiчного впливу на спинний, довгастий мозок, мозочок, кору великих пiвкуль; впливу на дихання, артерiального тиску, сну

D. Орiєнтувальних рефлексiв у вiдповiдь на зорове подразнення, зiничного рефлексу, конвергенцiї очних яблук

E. Орiєнтувальних рефлексiв на звуковi подразнення; "сторожових" рефлексiв

Наши рекомендации