Тема № 1 Реформування цивільних правовідносин:становлення та розбудова

Змістовний модуль 1. Загальні положення цивільного права

Тема № 1 Реформування цивільних правовідносин:становлення та розбудова

Завдання для самостійної роботи:

Відпрацювати питання:

Ø Проблемні питання щодо чинності правочину за цивільним законодавством України.

Ø Проблемні питання інституту представництва в цивільному праві України.

Письмово:

- скласти схеми «Склад цивільних правовідносин» та «Види юридичних фактів»;

- - вирішити задачу:

Громадянин Петренко, від імені свого 3–х річного сина Андрія, уклав договір дарування з громадянином Сокіл, за яким подарував Соколу квартиру, власником якої був Андрій.

а) Визначте об’єкт, суб’єкт та зміст правовідношення.

б) Які розділи, глави та статті ЦК України можна використати для вирішення задачі?

- виберіть із переліку юридичні факти:

а) народження дитини;

б) укладання договору;

в) землетрус;

г) загибель внаслідок землетрусу застрахованого майна;

д) смерть громадянина.

Теми рефератів, повідомлень, доповідей:

1.Правомірні дії, як юридичні факти.

2.Абсолютні та відносні цивільні правовідносини.

3.Тварина як об’єкт цивільних правовідносин.

4.Цивільне законодавство України та напрямки його реформування.

5.. Проблема співвідношення цивільного законодавства з іншими галузями права (господарське, сімейне, земельне, житлове тощо).

Література та нормативні акти:

1. Конституція України. Прийнята ВР України 28.06.1996р. // Відомості ВРУ. – 1996. – №30. – Ст. 141.

2. Цивільний Кодекс України від 16.01.2003р. // Голос України. – 2003. – №45 – 46 – 12.03.2003р.; №47–48 – 13.03.2003р.

3. Цивільний кодекс України: Коментар. - Х.: Одіссей, 2004. – 856 с.

4. Господарський кодекс України: Коментар. – Х.: Одіссей, 2004. – 848 с.

5. Господарський Кодекс України, від 16.01.2003р. // Комп’ютерна правова система “Ліга: Закон”, Нормативно – правові акти України та ін.

6. Цивільне право України: Підручник: у 2–х книгах / О.В. Дзера, Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – Кн. 1. – С.78–86.

7. Цивільне право України: Підручник. Академічний курс. / за ред. Я.О. Шевченко, 2003р.

8. Цивільне право України : підручник / Є.А. Харитонов, Н.О.Саніахметова. – К.: Істина, 2003. – 776с.

9. Толстой Ю.К. К теории правоотношения. – Л.,1959. – С. 30-31.

10. Загальна теорія держави і права. /За ред. В.В. Копєйчикова. – К., 1997 –319 с.

11. Комментарий части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. М., 1995 – 597 с.

12. Загальна теорія цивільного права. / За ред. О.А. Підопригори, Д.В. Бобрової. – К., 1992. – С. 60-61.

Тема № 2 Проблемні питання договірного права

Завдання до самостійної роботи:

1. Письмово:

- скласти схему «Види цивільно-правових договорів»;

- вирішити письмово задачі:

1. Білошапка 05.10.13 звернулася в суд із позовом до Сучкова про стягнення 1,5 тис. грн. Позивачка зазначала, що 02.10.00. відповідач позичив у неї вказану суму, видавши про це розписку, в якій строк повернення боргу не було обумовлено. Посилаючись на те, що відповідач відмовився повернути борг, позивачка просила суд задовольнити суд її вимоги. Суд відмовив у позові, виходячи з того, що позивачка без поважних причин пропустила трирічний строк позовної давності.

Чи правильне рішення виніс суд? Відповідь обґрунтуйте посилаючись на відповідну норму ЦК;

2. Громихайло й Карпушев уклали договір про спільне проведення ремонтних робіт у квартирі Шлакової з попередньою оплатою. Через деякий час кошти були отримані вказаними громадянами, але ремонтні роботи приступив здійснювати лише Громихайло. Він провів частину робіт, а від решти відмовився, вказуючи на обов’язок проведення їх Карпушевим.

Чи правомірні дії Громихайла. Який порядок виконання зобов’язання повинен бути застосований у даному випадку?

3. Гр..Котов домовився із громадянином Волощук про купівлю в нього велосипеда за 480 грн. В якості завдатку Волощук одразу отримав 120 грн. Через 2 дні згідно з домовленістю покупець мав принести решту суми, але за день до цього він придбав такий самий велосипед за 350 грн. в іншого продавця. Вирішить питання по суті.

4. Годун 20.09. купив в магазині “Денді-ЛТД” спортивний костюм і кросівки, які в присутності продавця він оглянув та приміряв. Вдома, він разом з дружиною, оглянув куплені речі, однак цього разу колір і фасон спортивного костюму йому не сподобався. Спортивний костюм він не одягав, тому що вирішив віднести його в магазин і обміняти, але цього довгий час не робив, бо знаходився в тривалому відрядженні.

25.11., збираючись до спортивного залу він помітив, що кросівки мають серйозні недоліки. Вони погано проклеєні та ще й відрізняються частково один від одного кольором вставлених деталей. Наступного дня Годун зайшов до магазину і звернувся з вимогою обміняти спортивний костюм і повернути йому вартість кросівок.

Адміністрацією магазину в цьому йому було відмовлено через те, що спортивний .костюм є якісно зробленим і що покупець 20 вересня наполегливо просив дати йому костюм такого кольору і фасону. Через те, що кросівки були ним ношені, дефекти вказаного товару були помічені не одразу, він втратив право вимагати заміни вказаної речі. Крім цього, адміністрація вказана на те. що магазин є приватним, і дія правил купівлі-продажу в державних торгових закладах на них не розповсюджується, а на видному місці висить табличка «Куплений товар не обмінюється».

Чи може Годун обміняти спортивний костюм через те, що йому не сподобався колір і фасон?

Які права має покупець у випадку продажу товару з недоліками? Наскільки обґрунтованими є заперечення магазину «Денді-ЛТД»? Відповідь обґрунтуйте, посилаючись на відповідні статті закону.

5. Мироненко вибрала в ЦУМі хутряну шубу. Продавець виписав чек, вказавши час його виписки – 13 година 50 хвилин. Коли о 15 годині, відразу після обідньої перерви, шубу знову виставили на продаж, то до-моменту пред'явлення Мироненко оплаченого товарного чеку на шубу було вписано чек іншому покупцю, і вона знаходилась на контролі. Мироненко, вважаючи, що між нею і магазином договір купівлі-продажу було укладено, і річ була знята з контролю з порушенням встановлених правил, вимагала передати їй куплену шубу.

З якого моменту вважається укладеним договір між Мироненко та ЦУМом?

Протягом якого часу непродовольчі товари, відібрані покупцем, можуть знаходитися на зберіганні на контролі до оплати їх вартості?

Чи повинен задовольнити ЦУМ вимоги Мироненко?

2. Усно відпрацювати питання:

- багатозначність поняття «договір» у цивільному праві;

- сутність функцій договору;

- характеристика форвардного, ф’ючерсного контрактів та опціону;

- порядок укладення договору;

- поняття зобов’язального пава України та його система;

- роль договірного права для розвитку України як сучасної країни з ринковою економікою;

- сучасні проблеми договірного права України.

Теми рефератів:

1. Договори, які укладаються на біржах та аукціонах.

2. Особливості укладання міжнародних цивільно-правових договорів.

3. Договірне право: генезис в українському законодавстві.

4. Правове регулювання спонукання до укладення цивільно-правового договору.

6. Договори у підприємницькій діяльності.

7. Вплив на регулювання договірних відносин законодавства про захист прав споживачів.

8. Обмеження принципу свободи договору в законодавстві України.

9. Особливості укладення договору дарування за Цивільним кодексом України.

10. Недійсність тіньових угод в контексті нового цивільноо законодавства України.

Література та нормативні акти:

1. Конституція України. Прийнята ВР України 28.06.1996р. // Відомості ВРУ. – 1996. – №30. – Ст. 141.

2. Цивільний Кодекс України від 16.01.2003р. // Голос України. – 2003. – №45 – 46 – 12.03.2003р.; №47–48 – 13.03.2003р.

3. Господарський Кодекс України, від 16.01.2003р. // Комп’ютерна правова система “Ліга: Закон”, Нормативно – правові акти України та ін.

4. Про іпотеку: Закон України від 5.06.2003р. – Відомості ВРУ. – 2003. №38. – Ст. 313.

5. Цивільне право України: Підручник: у 2–х книгах // О.В. Дзера, Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – Кн. 1. – С.78–86.

6. Цивільне право України: Підручник. Академічний курс. // за ред. Я.О. Шевченко, 2003р.

7. Цивільне право України : підручник // Є.А. Харитонов, Н.О. Саніахметова. – К.: Істина, 2003. – 776с.

8. Договорное право. Книга первая: Общие положения. //Брагинский М.И., Витрянский В.В. – М., 1999.

9. Обязательственное право. //Иоффе О.С. – М., 1975.

10. Курс гражданского права: В трех томах. //Победоносцев К.П. – М.: Зерцало, 2003.

11. Значення вини у відносинах відповідальності за порушення договірних зобов’язань: Автореферат дисертації кандидата юридичних наук. //Ткачук А.Л. – К., 2002.

12. Контракти в підприємницькій діяльності. //Луць В.В. – К., 1999.

13. Кодифікація договірного права. //Луць В. - Українське право., 1997. - №3. – С.142-143.

14. Спонукання до укладення цивільно-правового договору: правозастосовчий та правотворчий аспекти //Карабань В. – Право України. - 2000. - №10. – С.24-26.

15. Забезпечувальне право власності. //Майданик Р. - Підприємство, господарство і право. – 2002. - №1. – С.29-32.

16. Способи забезпечення виконання зобов’язань. //Українське право. – 1997. - №3. – С.19-21.

Потрібно знати що ціна в окремих видах договору підряду може визначатись у

2003. – 776с.

15. Цивільне право України: Підручник. Академічний курс. // за ред. Я.О. Шевченко, 2003р.

16. Цивільне право України : підручник // Є.А. Харитонов, Н.О. Саніахметова. – К.: Істина, 2003.

Наши рекомендации