Вкажіть положення, які є правильними щодо постановлення окремих ухвал суду

-суд може постановити окрему ухвалу, якщо під час ухвалення рішення виникає потреба з’ясувати будь-яку обставину шляхом повторного допиту свідків

-окрема ухвала направляється особам, які беруть участь у розгляді справи, для вжиття заходів щодо усунення причин та умов порушень закону

-про вжиті заходи протягом десяти днів з дня надходження окремої ухвали повинно бути повідомлено суд, який постановив окрему ухвалу

-окрема ухвала оскарженню не підлягає

-жодна з наведених відповідей не є правильною

+суд, виявивши під час розгляду справи порушення закону і встановивши причини та умови, що сприяли вчиненню порушення, може постановити окрему ухвалу

+окрема ухвала направляється відповідним особам чи органам для вжиття заходів щодо усунення причин та умов порушень закону

№ 1624, 0, 17, 2, 1, 90

Вкажіть положення, які є правильними щодо постановлення окремих ухвал суду

-суд може постановити окрему ухвалу, якщо під час ухвалення рішення виникає потреба з’ясувати будь-яку обставину шляхом повторного допиту свідків

+окрему ухвалу може бути оскаржено особами, інтересів яких вона стосується, у загальному порядку

-окрема ухвала направляється особам, які беруть участь у розгляді справи, для вжиття заходів щодо усунення причин та умов порушень закону

-про вжиті заходи протягом десяти днів з дня надходження окремої ухвали повинно бути повідомлено суд, який постановив окрему ухвалу

+про вжиті заходи протягом місяця з дня надходження окремої ухвали повинно бути повідомлено суд, який постановив окрему ухвалу

-окрема ухвала оскарженню не підлягає

-жодна з наведених відповідей не є правильною

№ 1625, 0, 17, 2, 1, 90

Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку проголошення рішення суду:

-вступна та резолютивна частини рішення суду проголошуються не пізніше п’яти днів після закінчення судового розгляду

-головуючий не роз'яснює зміст рішення при його проголошені

+після проголошення рішення суд, який його ухвалив, не може сам скасувати або змінити це рішення

-у разі проголошення у судовому засіданні тільки мотивувальної частини судового рішення суд повідомляє, коли особи, які беруть участь у справі, зможуть ознайомитися з повним рішенням суду

-після проголошення рішення суд, який його ухвалив, може сам скасувати або змінити це рішення, якщо у ньому допущені певні помилки

+головуючий роз'яснює зміст рішення, порядок і строк його оскарження

-головуючий не повинен окремо роз’яснювати порядок оскарження рішення суду

№ 1626, 0, 17, 2, 1, 90

Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку виправлення описок та арифметичних помилок у судовому рішенні:

-суд може з ініціативи секретаря судового засідання виправити допущені у судовому рішенні описки чи арифметичні помилки

-питання про внесення виправлень вирішується відразу без призначення судового засідання, про що постановляється ухвала

+питання про внесення виправлень вирішується в судовому засіданні, про що постановляється ухвала

-особи, які беруть участь у справі, не повідомляються про час вирішення питання про внесення виправлень у судове рішення

+суд може з власної ініціативи виправити допущені у судовому рішенні описки чи арифметичні помилки

-після проголошення рішення суд не вправі вносити будь-які виправлення у судове рішення

+суд може за заявою осіб, які беруть участь у справі, виправити допущені у судовому рішенні описки чи арифметичні помилки

№ 1627, 0, 17, 2, 1, 90

Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку ухвалення додаткового рішення:

-перелік підстав для ухвалення додаткового рішення не є вичерпним

+на додаткове рішення може бути подано апеляційну скаргу

-заяву про ухвалення додаткового рішення може бути подано до закінчення строку на оскарження рішення

+суд ухвалює додаткове рішення після розгляду питання в судовому засіданні з повідомленням сторін

-суд не вправі ухвалити додаткове рішення після вступу його у законну силу

+заяву про ухвалення додаткового рішення може бути подано до закінчення строку на виконання рішення

-додаткове рішення оскарженню не підлягає

№ 1628, 0, 17, 2, 1, 90

Вкажіть положення, які є правильними щодо роз’яснення рішення суду:

+якщо рішення суду є незрозумілим для державного виконавця, суд за його заявою постановляє ухвалу, в якій роз'яснює своє рішення, не змінюючи при цьому його змісту

+заява про роз'яснення рішення суду розглядається протягом десяти днів

-якщо рішення суду є незрозумілим для судового розпорядника суд за його заявою постановляє ухвалу, в якій роз'яснює своє рішення, не змінюючи при цьому його змісту

-подання заяви про роз'яснення рішення суду допускається, якщо ще не закінчився строк його оскарження

+якщо рішення суду є незрозумілим для осіб, які брали участь у справі, суд за їхньою заявою постановляє ухвалу, в якій роз'яснює своє рішення, не змінюючи при цьому його змісту

-заява про роз'яснення рішення суду розглядається протягом п’яти днів

-подання заяви про роз'яснення рішення суду допускається, якщо воно не набрало законної сили

№ 1629, 0, 17, 2, 1, 90

Вкажіть положення, які є правильними щодо видачі або направлення копій судового рішення особам, які брали участь у справі:

+копії повного рішення суду видаються особам, які брали участь у справі, негайно після проголошення такого рішення

-копії судового рішення надсилаються особам, які брали участь у справі, не пізніше п'яти днів з дня проголошення рішення

+особам, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні, копії повного судового рішення надсилаються протягом двох днів з дня його складання рекомендованим листом з повідомленням про вручення

-копії судових рішень повторно видаються за заявою особи безкоштовно

-копії судового рішення видаються особам, які брали участь у справі, на їхню вимогу не пізніше десяти днів з дня проголошення рішення

+копії судових рішень повторно видаються за заявою особи за плату у розмірі, встановленому законодавством

-особи, які брали участь у справі, розписуються у протоколі судового засідання про ознайомлення із змістом судового рішення

№ 1630, 0, 17, 2, 1, 90

Рішення суду набирає законної сили:

+у разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом

-після закінчення п’ятнадцятиденного строку після проголошення рішення суду, якщо заяву про апеляційне оскарження не було подано

+після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано

-після закінчення строку касаційного оскарження рішення суду

-з моменту проголошення рішення суду, якщо в самому рішенні не зазначено інший строк

-з моменту складання повного рішення суду та направлення його копії сторонам

-після оприлюднення рішення суду у встановленому порядку

№ 1631, 0, 17, 2, 1, 90

Ухвала суду набирає законної сили:

+у разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом

-після оприлюднення ухвали суду у встановленому порядку

-у разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після закінчення строку на касаційне оскарження

+після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано

-після закінчення строку касаційного оскарження ухвали суду

-якщо було подано заяву про апеляційне оскарження, але апеляційна скарга не була подана у десятиденний строк після цього, ухвала суду набирає законної сили після закінчення цього строку

-з моменту проголошення ухвали суду, якщо в самій ухвалі не зазначено інший строк

№ 1632, 0, 17, 2, 1, 90

Вкажіть положення, які є правильними щодо правових наслідків набрання рішенням суду законної сили:

+після набрання рішенням суду законної сили сторони та треті особи із самостійними вимогами, а також їх правонаступники не можуть знову заявляти в суді ту саму позовну вимогу з тих самих підстав

-після набрання рішенням суду законної сили сторони та треті особи із самостійними вимогами, а також їх правонаступники можуть оспорювати в іншому самостійному процесі окремі встановлені судом факти і правовідносини

+якщо справу розглянуто за заявою органів державної влади чи місцевого самоврядування, яким надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб, рішення суду, що набрало законної сили, є обов'язковим для особи, в інтересах якої було розпочато справу

-після набрання рішенням суду законної сили сторони та треті особи із самостійними вимогами, а також їх правонаступники можуть заявляти в суді ту саму позовну вимогу з тих самих підстав

-якщо справу розглянуто за заявою прокурора рішення суду, що набрало законної сили, не є обов'язковим для особи, в інтересах якої було розпочато справу, і ця особа вправі вимагати від суду розгляду справи та вирішення вимоги у первісному обсязі

+після набрання рішенням суду законної сили сторони та треті особи із самостійними вимогами, а також їх правонаступники не можуть оспорювати в іншому процесі встановлені судом факти і правовідносини

-якщо після набрання рішенням суду законної сили, яким з відповідача присуджені періодичні платежі, зміняться обставини, що впливають на визначені розміри платежів, їх тривалість чи припинення, відповідач не має права вимагати зміни розміру, строків платежів або звільнення від них

№ 1633, 0, 17, 3, 1, 120

Ухвала суду, що постановляється як окремий документ, складається з:

+описової частини

-висновку

+резолютивної частини

-обґрунтування

-заперечення

+вступної частини

-ствердження фактів

-додатків

+мотивувальної частини

№ 1634, 0, 17, 3, 1, 120

Рішення суду складається з:

-додатків

+описової частини

-ствердження фактів

+мотивувальної частини

-висновку

+резолютивної частини

+вступної частини

-обґрунтування

-заперечення

№ 1635, 0, 17, 3, 1, 120

Наши рекомендации