Тема 12. Громадянське суспільство й Україна

№ 264,0,11,1,1,40

В українському історичному минулому передумови громадянського поступу визначалися:

- поширенням православ’я

- магдебурзьким правом

- розвитком ремесел

- сільською общиною

№ 265,0,11,1,1,40

До чинників громадянського поступу в Українському минулому належить:

- церковна община

- самоврядна громада

- сільська культура

- державна влада

- політична влада

№ 266,0,11,1,1,30

Серед українських діячів ХІХ століття палким прихильником громадянського розвитку був:

- М. Костомаров

- П. Куліш

- П. Юркевич

- М. Драгоманов

№ 267,0,11,1,1,40

До інтелектуальних продуктів українського походження, що створені ХУІІІ ст. в перспективі громадянського поступу, належить:

- «Історія Русів»

- «Книга буття українського народу»

- «Вивід прав України»

- «Симфоніа, нареченная Книга Асхань о познаніи самого себе»

№ 268,0,11,1,1,30

Григорій Сковорода та його філософія вплинули на громадянський поступ в Україні:

- прикладом нонконформізму

- прикладом втечі від світу

- проповідництвом теології

№ 269,0,11,1,1,20

Станом на 1917 рік в українській громадській дійсності (враховуючи всі українські землі) передумови для громадянського розвитку:

- існували

- не існували

№ 270,0,11,1,1,30

Комуністична влада в СРСР ставилася до громадянського суспільства:

- як до буржуазного

- як до основи комуністичного розвитку

- як до історичного минулого

№ 271,0,11,1,1,40

Комуністична влада в Україні щодо української громади:

- ставилася вкрай негативно і вщент її зруйнувала

- дозволила їй розвиватися

- ставилася нейтрально

- вважала її основою суспільного розвитку

№ 272,0,11,1,1,30

Приватна власність під комуністичним режимом в Україні:

- розвивалася у межах закону

- визнавалася лише частково

- зазнала тотального знищення

№ 273,0,11,1,1,30

Якщо приватна власність людини знищується, то її відношення до влади:

- набуває більшої свободи

- набуває відносної незалежності

- стає повністю від неї залежним

- залишається нейтральним

№ 274,0,11,1,1,30

Судячи з історичного досвіду побудови комунізму в СРСР, людина, позбавлена приватної власності:

- стає вільною від влади

- стає повністю залежною від лади

- здобуває нейтральне становище відносно влади

№ 275,0,11,1,1,40

Тоталітарна державно-політична система в УРСР виростала з:

- добровільного підпорядкування населення перед владою

- з терористичного знищення самоврядної громади

- з потреб інтенсивного індустріального розвитку

- з потреб швидкої культурної революції

№ 276,0,11,1,1,40

Для громадянський поступу в історичному минулому України традиції громадського самоврядування:

- були самодостатніми

- повинні були доповнюватися відповідними документами і культурними артефактами

- опиратися на православну церкву

№ 277,0,11,1,1,40

Селянські обрядові інституції в Україні належали до протогромадянських тому, що вони:

- оберігали традиції народу

- поєднували людей

- забезпечували добровільну громадську активність у відносній незалежності від влади

- передавали культурні звичаї і навички народу

№ 278,0,11,1,1,30

Сучасна українська соціально-культурна ситуація і публічна сфера характеризується:

- повноцінним громадянським суспільством

- відсутністю громадянського суспільства

- здичавілими громадянськими рухами

№ 279,0,11,1,1,40

Серед соціально-культурних мереж відносин в сучасній Україні панує дискурсивно-етична:

- практика свободи - автентичності

- практика нігілізму – анархії

- практика клієнтизму-патерналізму

№ 280,0,11,1,1,40

На основі соціологічних досліджень Р. Патнем довів, що головною перешкодою на шляху до ефективного соціально-економічного розвитку сучасної південної Італії є:

- руйнування, викликані минулою війною

- нестача робочої сили

- нестача інвестицій

- соціально-культурна етичність, що зародилася у глибокому візантійському

Середньовіччі

Наши рекомендации