ТЕМА 2.2. Міжнародні системи

Системний підхід в науці. Системна теорія Д. Істона. Оснонві поняття системної теорії. Елементи системи. Структура системи. Середовище системи. Системна межа (кордон). Функція системи. Особливості системного підходу у вивченні міжнародних систем. Традиційно-історичний підхід. Історико-соціологічний підхід. Абстрактно-теоретичний підхід. Синтез історико-соціологічного і евристичного підходів. Емпіричний підхід. Поняття і структура міжнародних систем. Планетарна, регіональна, субрегіональна системи. Відкрита, закрита, автономна і хаотична системи. Погляди М. Ніколсона на міжнародні системи. Погляди М. Каплана на міжнародні системи. Ієрархія і закономірності міжнародних систем. Структурні виміри міжнародних систем Р. Арона. Закони міжнародних сис тем. Типи міжнародних систем. Еволюція міжнародних систем.

ТЕМА 2.3. Учасники міжнародних відносин

Поняття «соціальний суб’єкт». Поняття «соціальний актор». Соціальна спільнота як міжнародний актор. Суб’єкти міжнародних відносин. Актори міжнародних відносин, їх типи. Типові міжнародні актори: держава, міжнародні організації, системи. Актори політичного реалізму. Актори модерністського напряму.актори транснаціоналізму. Актори глобалістського напряму. Актори неомарксистських концепцій.

Держава як основний суб’єкт міжнародних відносин. Функції, історичні форми держави. Нація як вид соціальної спільноти. Основні фактори генези нації. Міжнародна стратифікація держав. Наддержава. Великі держави. Середні держави. Малі держави. Мікродержави.

Міжурядові організації. Наднаціональні інститути в ЄС. Неурядові учасники міжнародних відносин. Транснаціональні корпорації. Зміна кількості і якості учасників міжнародних відносин.

ТЕМА 2.4. Міжнародні конфлікти

Міжнародні конфлікти як теоретична і практична проблема. Причини міжнародних конфліктів. Конфлікти в поглядах З. Фрейда. Характер їх розвитку. Структура і типологія міжнародних конфліктів. Конфлікти і кризи. Фази міжнародних конфліктів. Проблема розв’язання воєнних конфліктів. Конфлікти і міжнародно-політична криза. Воєнні конфлікти в міжнародних відносинах. Традиційні методи урегулювання конфліктів. Інституційні процедури урегулювання конфліктів. Дослідження конфліктів (К. Уолц, Ф. Брайар, М.-Р. Джалілі та ін.). Дослідження миру (Й. Галтунг, Д. Сінгер та ін.). Переговорна стратегія. Особливості конфліктів нового покоління.

ТЕМА 2.5. Міжнародне співробітництво і міжнародна безпека

Зміст понять «мирне співіснування» та «мирна співпраця». Принципи мирного співіснування в міжнародних документах. Принцип суверенної рівності держав. Принцип незастосування сили. Принцип мирного розв’язання спорів. Принцип невтручання у внутрішні справи. Приницп територіальної цілісності. Принцип непорушності кордонів. Принцип поваги до прав людини. Принцип рівноправності і самовизначення народів. Принцип співробітництва. Принцип доросовісного виконання зобов’язань згідно з міжнародним правом. Форми міжнародної співпраці. Харитативні відносини. Міжнарона співпраця у боротьбі із злочинністю. Поняття міжнародної безпеки. Концепції міжнародної безпеки. Співвідношення національної і міжнародної безпеки.

ТЕМИ І ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ

Тема 1.1. Міжнародні відносини як явище: поняття, структура, історична логіка розвитку

План

1. Проблема поняття міжнародних відносин. Співвідношення понять «міжнародні відносини», «світова політика», «зовнішня політика».

2. Структура і види міжнародних відносин. Умови існування міжнародних відносин. Історична логіка розвитку міжнародних відносин.

3. Література з теорії міжнародних відносин.

Література: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 23; 33; 38; 40; 96; 103-106; 109; 111.

Наши рекомендации