СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. для заочної форми навчання галузь знань 0304 “Право”

“ДЕРЖАВНЕ(КОНСТИТУЦІЙНЕ) ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН”

для заочної форми навчання галузь знань 0304 “Право”

спеціальності 6.030401 “Правознавство”

№ п/п Назви тем Кількість годин
Всього Лекції Семінарські (практичні) заняття Самостійна робота студента
Т.1 Поняття, предмет, система та джерела державного (конституційного) права зарубіжних країн. -
Т.2 Загальна характеристика конституцій та інших джерел державного (конституційного) права зарубіжних країн. -
Т.3 Основи правового статусу особи в зарубіжних країнах
Т.4 Форми держави в зарубіжних країнах
Т.5 Політичний режим в зарубіжних країнах - -
Т.6 Політичні партії та інші громадські об’єднання в зарубіжних країнах - -
Т.7 Виборче право та виборчі системи в зарубіжних країнах - -
Т.8 Парламент в зарубіжних країнах - -
Т.9 Глава держави та уряд в зарубіжних країнах - -
Т.10 Судова влада в зарубіжних країнах - -
Т.11 Організація публічної влади на місцях в зарубіжних країнах - -
Форма контролю –контрольна робота за рахунок семінарського заняття
Консультація -
Разом годин з курсу
Семестровий контроль ПМК

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“ДЕРЖАВНЕ (КОНСТИТУЦІЙНЕ) ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН”

Для заочної форми навчання

спеціальності 7.03040101 “Правознавство”

№ п/п Назви тем Кількість годин
Всього Лекції Семінарські (практичні) заняття Самостійна робота студента
Т.1 Поняття, предмет, система та джерела державного (конституційного) права зарубіжних країн. -
Т.2 Загальна характеристика конституцій та інших джерел державного (конституційного) права зарубіжних країн. -
Т.3 Основи правового статусу особи в зарубіжних країнах
Т.4 Форми держави в зарубіжних країнах
Т.5 Політичний режим в зарубіжних країнах - -
Т.6 Політичні партії та інші громадські об’єднання в зарубіжних країнах - -
Т.7 Виборче право та виборчі системи в зарубіжних країнах - -
Т.8 Парламент в зарубіжних країнах - -
Т.9 Глава держави та уряд в зарубіжних країнах - -
Т.10 Судова влада в зарубіжних країнах - -
Т.11 Організація публічної влади на місцях в зарубіжних країнах - -
Форма контролю –контрольна робота за рахунок семінарського заняття
Консультація -
Разом годин з курсу
Семестровий контроль Екзамен (письмово)

РОЗПОДІЛ БАЛІВ

з курсу «Державне право зарубіжних країн»

галузь знань 0304 “Право”

спеціальності 6.030401 “Правознавство”

(ПБ)

Модуль І = 30 балів Підсумкова атестація з І-го модулю (формування сумарної оцінки) 30 балів ПМКР Підсумкова атестація ПМК=М1+М2+П МКР = 30 балів + 20 балів + 50 балів = 100 балів
ЗМ 1 = 30
Тема Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6 МКР
Кількість балів за теми 7 балів
Активність на семінарських заняттях
Виконання самостійної роботи
Виконання індивідуальної роботи -
Модуль ІІ = 20 балів Підсумкова атестація з ІІ-го модулю (формування сумарної оцінки) 20 балів 50 балів
ЗМ 2 = 20
Тема Т 7 Т 8 Т 9 Т 10 Т 11
Кількість балів за теми
Активність на сем., практ. заняттях 2/1
Виконання самостійної роботи
Виконання індивідуальної роботи (реферат) -
                         

РОЗПОДІЛ БАЛІВ

з курсу «Державне право зарубіжних країн»

галузь знань 0304 “Право”

спеціальності 6.030402 “Правоохоронна діяльність”

(ПМП)

Модуль І = 26 балів Підсумкова атестація з І-го модулю (формування сумарної оцінки) балів ПМКР Підсумкова атестація ПМК=М1+М2+П МКР = 26 балів + 24 балів + 50 балів = 100 балів
ЗМ 1 = 26
Тема Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6
Кількість балів за теми
Активність на семінарських заняттях
Виконання самостійної роботи
Виконання індивідуальної роботи - -
Модуль ІІ = 24 бали Підсумкова атестація з ІІ-го модулю (формування сумарної оцінки) бали 50 балів
ЗМ 2 = 24
Тема Т 7 Т 8 Т 9 Т 10 Т 11
Кількість балів за теми
Активність на сем., практ. заняттях 4/1
Виконання самостійної роботи
Виконання індивідуальної роботи (реферат)
                   

ЗМІСТ ЗА ЗМІСТОВИМИ МОДУЛЯМИ

Змістовий модуль № 1 (ЗМ 1).

Основні категорії науки державного (конституційного) права зарубіжних країн.

Наши рекомендации