Перелік завдань до директорської контрольної роботи з дисципліни «Політологія» для студентів зі спеціальності «Економіка підприємства» на ІІ семестр

1. Поняття та основні характеристики політичної культури.

2. Місце і роль політичної культури в загальній системі культури.

3. Значення політичної культури в загальній системі культури.

4. Структура політичної культури.

5. Основні функції політичної культури.

6. Рівні політичної культури.

7. Типологія політичної культури в історичному розвитку.

8. Політична культура як важлива частина загальної культурної системи.

9. Політичні субкультури: поняття та характеристики.

10. Субкультура як соціальне явище.

11. Основні види політичних субкультур.

12. Сучасні субкультури.

13. Особливості соціоекономічних субкультур.

14. Основні характеристики регіональних субкультур.

15. Особливості етнолінгвістичних субкультур.

16. Основні характеристики вікових субкультур.

17. Особливості релігійних субкультур.

18. Історичні типи політичної культури.

19. Поняття та характеристика політичного плюралізму.

20. Політична культура і політичний плюралізм.

21. Політична культура і символіка української держави.

22. Галузева політика України.

23. Політика по відношенню до пенсіонерів, ветеранів війни і праці, жінок в Україні.

24. Молодіжна політика в Україні.

25. Соціальна політика і студентство в Україні.

26. Особливості молодіжної політики України на сучасному етапі.

27. Проблеми соціальної рівності та соціальної справедливості у суспільстві.

28. Особливості України як багатонаціональної держави.

29. Механізм і шляхи гармонізації національних відносин в сучасній Україні.

30. Самовизначення української нації – умова створення національної державності.

31. Сучасний світ та його основні тенденції розвитку.

32. Особливості основних суб'єктів світової політики.

33. Суб'єкти світової політики.

34. Головне завдання суб`єктів світової політики.

35. Функціональне призначення суб’єктів світової політики.

36. Світова політика як система міжнародник відносин.

37. Процес регулювання міжнародних відносин.

38. Сучасне політичне мислення як фактор забезпечення балансу інтересів на міжнародній арені.

39. Особливості балансу інтересів на міжнародній арені.

40. Економічні проблеми людства і політичні шляхи їх розв`язання.

41. Основні методи боротьби з економічними проблемами людства.

42. Міжнародна і національна безпека.

43. Роль людини у політичному житті суспільства.

44. Залучення людини до політичного життя як теоретична проблема.

45. Зростаюче значення людини та її участі в політичному житті сучасного світу.

46. Посилення впливу сучасного політичного мислення на долю народів світу.

47. Основні проблеми залучення людини до політичного життя суспільства.

48. Поняття та характеристика міжнародної безпеки.

49. Головні напрямки створення ефективної системи міжнародної безпеки в сучасних умовах.

50. Глобальні проблеми людства.

51. Вплив сучасного політичного мислення на долю народів світу.

52. Система міжнародної безпеки в сучасних умовах.

53. Роль світової політики в усуненні загрози ядерної війни.

54. Пріоритет загальнолюдських цінностей над класовими.

55. Забезпечення безпеки політичними засобами.

56. Перехід до діалогу та балансу політичних інтересів.

57. Сутність та особливості балансу політичних інтересів.

58. Людина як суб`єкт політики.

59. Статус людини як суб`єкта політики.

60. Політична роль людини як суб`єкта політики.

61. Престиж людини як суб`єкта політики.

62. Авторитет людини як суб`єкта політики.

63. Людина як об`єкт політики.

64. Поняття та сутність політичної соціалізації особи.

65. Основні фактори процесу політичної соціалізації.

66. Політико-економічне відчуження особи.

67. Політична активність особистості як наслідок політичної соціалізації.

68. Свободи і права, обов`язки і відповідальність громадянина.

69. Політична участь громадянина в тоталітарному і демократичному суспільствах.

70. Положення людини, її права і свободи в умовах правової держави.

71. Правова держава та її вплив на права і свободи людини.

72. Проблеми становлення громадянина на сучасному етапі розвитку української державності.

73. Права та свободи людини і громадянина в Україні.

74. Формування громадянина в умовах становлення української державності: актуальні проблеми і перспективи.

75. Феномен політичного лідерства.

76. Поняття і сутність політичного лідерства.

77. Сутність та характеристики лідерства.

78. Політичний лідер: сфери його діяльності, основні вимоги до нього.

79. Типологія політичного лідерства та її критерії.

80. Основні критерії,за якими виділяється типологія політичного лідера.

81. Функціональні особливості політичного лідера.

82. Соціальна роль політичного лідерства, його формального і неформального авторитету.

83. Сфери діяльності політичного лідера.

84. Політичні лідери України.

85. Характерні особливості політичних лідерів України.

86. Критерії оцінки популярності та ефективності діяльності політичного лідера в Україні.

87. Показники ефективності діяльності політичного лідера.

88. Роль та види авторитету політичного лідерства.

89. Характерні особливості авторитету політичного лідера.

90. Вимоги до політичного лідера.

Наши рекомендации