Судові витрати. Заходи процесуального примусу 2 страница

-витрати, пов‘язані з оплатою правової допомоги несе суд;

+витрати, пов‘язані з переїздом до іншого населеного пункту сторін та їх представників несуть сторони;

-витрати, пов‘язані з переїздом до іншого населеного пункту сторін та їх представників несе суд;

+стороні, на користь якої ухвалено рішення та її представнику відшкодовується іншою стороною добові та втрачений заробіток;

-стороні, на користь якої ухвалено рішення та її представнику не відшкодовується іншою стороною добові та втрачений заробіток;

+витрати, пов‘язані з переїздом до іншого населеного пункту свідків, спеціалістів, експертів, перекладачів несе сторона, що заявила відповідне клопотання;

-витрати, пов‘язані з переїздом до іншого населеного пункту свідків, спеціалістів, експертів, перекладачів несе відповідач;

-витрати, пов‘язані з переїздом до іншого населеного пункту свідків, спеціалістів, експертів, перекладачів несе суд;

№ 948, 0, 10, 3, 1, 120

Які з наведених положень, що стосуються судових витрат є неправильні:

-витрати, пов‘язані з оплатою правової допомоги несуть сторони;

+витрати, пов‘язані з оплатою правової допомоги несе суд;

-витрати, пов‘язані з переїздом до іншого населеного пункту сторін та їх представників несуть сторони;

+витрати, пов‘язані з переїздом до іншого населеного пункту сторін та їх представників несе суд;

-стороні, на користь якої ухвалено рішення та її представнику відшкодовується іншою стороною добові та втрачений заробіток;

+стороні, на користь якої ухвалено рішення та її представнику не відшкодовується іншою стороною добові та втрачений заробіток;

-витрати, пов‘язані з переїздом до іншого населеного пункту свідків, спеціалістів, експертів, перекладачів несе сторона, що заявила відповідне клопотання;

+витрати, пов‘язані з переїздом до іншого населеного пункту свідків, спеціалістів, експертів, перекладачів несе відповідач;

+витрати, пов‘язані з переїздом до іншого населеного пункту свідків, спеціалістів, експертів, перекладачів несе суд;

№ 949, 0, 10, 3, 1, 120

Які з наведених положень, що стосуються судових витрат є правильні:

-якщо обидві сторони звільнені від оплати судових витрат, вони не відшкодовуються;

+стороні, на користь якої ухвалене рішення суд присуджує з іншої сторони усі понесені нею і задокументовані витрати;

+якщо позивача, на користь якого ухвалено рішення, звільнено від сплати судового збору, він стягується з відповідача в дохід держави пропорційно до задоволеної або відхиленої частини вимог;

+якщо сторону, на користь якої ухвалено рішення, звільнено від оплати судових витрат, з другої сторони стягуються судові витрати на користь осіб, що їх понесли пропорційно до задоволеної чи відхиленої частини вимог;

-якщо сторону, на користь якої ухвалено рішення, звільнено від оплати судових витрат, з другої сторони стягуються судові витрати на користь осіб, що їх понесли пропорційно до задоволеної чи відхиленої частини вимог, інша частина компенсується державою;

-якщо позов задоволено частково, судові витрати в повному обсязі відшкодовуються відповідачем;

+якщо обидві сторони звільнені від оплати судових витрат, вони компенсуються за рахунок держави;

-якщо позивача, на користь якого ухвалено рішення, звільнено від сплати судового збору, він не стягується;

-жодна відповідь не є вірною;

Доказування і докази

№ 1001, 0, 11, 1, 1, 60

Докази встановлюються на підставі:

-усі відповіді правильні;

+звуко-і відеозаписів;

-показів експертів;

-вимог позивача;

-заперечень відповідача;

№ 1002, 0, 11, 1, 1, 60

Які властивості доказів закріплені в чинному ЦПК:

-об‘єктивність;

-справедливість;

+допустимість;

-стабільність;

-системність;

№ 1003, 0, 11, 1, 1, 60

За процесом формування даних про факти докази в теорії цивільного процесу поділяються на:

+первинні, похідні;

-побічні;

-замінні;

-речові;

-особисті;

№ 1004, 0, 11, 1, 1, 60

Предмет доказування становлять:

-інформація про осіб, що беруть участь в справі;

-інформація про сторін;

+обставини, які обґрунтовують вимоги позивача;

-обставини, встановлені рішенням суду;

-усі відповіді правильні;

№ 1005, 0, 11, 1, 1, 60

Межі приюдиції рішення, що набрало законної сили в цивільних, господарських та адміністративних справах визначаються такими правилами:

+обставини, встановлені судовим рішенням у цивільних справах, що набрало законної сили, не підлягають доказуванню;

-окремі обставини, встановлені судовим рішенням у цивільних справах, що набрало законної сили підлягають доказуванню за мотивованим рішенням суду;

-обставини, встановлені судовим рішенням у цивільних справах, що набрало законної сили, підлягають доказуванню на загальних підставах;

-підлягають доказуванню третіми особами;

-жодна відповідь не є вірною;

№ 1006, 0, 11, 1, 1, 60

Докази встановлюються на підставі:

-усі відповіді правильні;

-пояснень експертів;

+письмових доказів;

-пояснень свідків;

-допитів свідків;

№ 1007, 0, 11, 1, 1, 60

Які з положень, що встановлюють обов’язок по доказуванню є правильними:

-З’ясування дійсних обставин справи здійснюється сторонами на вимогу суду ;

-Обов’язок по доказуванню лежить на особах, що беруть участь у справі;

+Обов’язок по доказуванню лежить на сторонах;

-Доказування може ґрунтуватися на припущеннях;

-Суд зобов’язаний довести ті обставини справи, що не були доведені сторонами;

№ 1008, 0, 11, 1, 1, 60

За джерелом, за допомогою якого суд одержує докази в теорії цивільного процесу вони поділяються на:

+особисті, речові;

-об‘єктивні;

-опосередковані;

-безпосередні;

-якісні

№ 1009, 0, 11, 2, 1, 90

Докази встановлюються на підставі:

-усі відповіді правильні

+звуко-і відеозаписів

-показів експертів

-вимог позивача

-заперечень відповідача

+пояснень сторін, допитаних як свідків

+пояснень третіх осіб, допитаних як свідків

№ 1010, 0, 11, 2, 1, 90

Які властивості доказів закріплені в чинному ЦПК:

-об‘єктивність

-справедливість

+допустимість

-законність

-стабільність

-системність

+належність

№ 1011, 0, 11, 2, 1, 90

За процесом формування даних про факти докази в теорії цивільного процесу поділяються на:

-справедливі

+первинні

-побічні

+похідні

-речові

-особисті

-усі відповіді правильні

№ 1012, 0, 11, 2, 1, 90

Предмет доказування становлять:

-обставини, викладені у вимогах третьої особи, яка не заявляє вимоги щодо предмета спору

-інформація про осіб, що беруть участь в справі

-інформація про сторін

+обставини, які обґрунтовують вимоги позивача

+обставини, які обґрунтовують заперечення відповідача

-обставини, встановлені рішенням суду

-усі відповіді правильні

№ 1013, 0, 11, 2, 1, 90

Межі преюдиції рішення, що набрало законної сили в цивільних, господарських та адміністративних справах визначаються такими правилами:

-підлягають доказуванню третіми особами

+обставини, встановлені судовим рішенням у цивільних справах, що набрало законної сили, не підлягають доказуванню

+обставини, встановлені судовим рішенням в господарських справах, що набрало законної сили, не підлягають доказуванню

+обставини, встановлені судовим рішенням в адміністративних справах, що набрало законної сили, не підлягають доказуванню

-окремі обставини, встановлені судовим рішенням у цивільних справах, що набрало законної сили підлягають доказуванню за мотивованим рішенням суду

-обставини, встановлені судовим рішенням у цивільних справах, що набрало законної сили, підлягають доказуванню на загальних підставах

-усі відповіді правильні

№ 1014, 0, 11, 2, 1, 90

Докази встановлюються на підставі:

-усі відповіді правильні

-пояснень експертів

+речових доказів

+письмових доказів

-пояснень свідків

-допитів свідків

+висновків експертів

№ 1015, 0, 11, 2, 1, 90

Які з положень, що встановлюють обов’язок по доказуванню є правильними:

-З’ясування дійсних обставин справи здійснюється сторонами на вимогу суду

-Обов’язок по доказуванню лежить на особах, що беруть участь у справі

+Обов’язок по доказуванню лежить на сторонах

-Доказування може ґрунтуватися на припущеннях

+Докази подаються сторонами, іншими особами, які беруть участь у справі

+Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях

-Суд зобов’язаний довести ті обставини справи, що не були доведені сторонами

№ 1016, 0, 11, 2, 1, 90

За джерелом, за допомогою якого суд одержує докази в теорії цивільного процесу вони поділяються на:

-жодна відповідь не є вірною

+особисті

-об‘єктивні

-опосередковані

-безпосередні

+речові

+змішані

№ 1017, 0, 11, 2, 1, 90

Які з наведених положень, що стосуються правил оцінки доказів є правильними:

-жодна відповідь не є вірною

+суд оцінює докази на основі внутрішнього переконання

-суд оцінює належність і допустимість доказів в сукупності

+жоден доказ не має наперед встановленої переваги

-суд оцінює достатність кожного доказу окремо

+результати оцінки доказів відображаються в мотивованому рішенні

-оцінка доказів здійснюється судом на вимогу сторін

№ 1018, 0, 11, 2, 1, 90

Як докази в справі можуть бути визнані ті фактичні дані:

-усі відповіді правильні

+які мають значення для справи

-які визнані як докази сторонами в справі

+на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги або заперечення сторін

-які визнані як докази усіма особами, що беруть участь в справі

-на підставі яких сторони встановлюють наявність обставин, що мають значення для справи

-які хоча і не обґрунтовують вимоги або заперечення сторін, але сторони вважають, що вони мають значення для справи

№ 1019, 0, 11, 2, 1, 90

За характером взаємозв‘язку фактичних даних з фактами, що підлягають встановленню, в теорії цивільного процесу докази поділяються на:

-жодна відповідь не є вірною

-безпосередні

-змішані

+прямі

+непрямі (побічні)

-первинні

-усі відповіді правильні

№ 1020, 0, 11, 2, 1, 90

Суб‘єктами оцінки доказів є:

-жодна відповідь не є правильною

+суд

-лише позивач і відповідач

+особи, що беруть участь в справі

-лише суд і сторони

-лише позивач та його представник

-лише відповідач та його представник

№ 1021, 0, 11, 2, 1, 90

В яких відповідях наведені обставини, що не підлягають доказуванню:

-обставини,встановлені висновком експерта

+обставини, що є визнані сторонами і не оспорюються

+обставини, що визнані судом загальновідомими

-вирок в кримінальній справі, що набрав законної сили

-обставини, зафіксовані в акті органу державної влади, місцевого самоврядування

-фактична підстава позову

-усі відповіді правильні

№ 1022, 0, 11, 2, 1, 90

Формами витребування доказів є:

-усі відповіді правильні

-витребування доказів державним виконавцем

+витребування доказів особою, уповноваженою витребувати їх судом

-витребування доказів судовим розпорядником

-витребування доказів органами внутрішніх справ

+витребування доказів судом

-витребування доказів органами місцевого самоврядування

№ 1023, 0, 11, 2, 1, 90

Які з наведених положень, що стосуються забезпечення доказів є правильними:

+призначення експертизи є одним з способів забезпечення доказів

+перелік способів забезпечення доказів не є вичерпним

-особи здійснюють забезпечення доказів з наступним повідомленням суд про вжиті заходи

-заходи забезпечення доказів здійснюють позивач або відповідач та їх представники

+за заявою заінтересованої особи суд може забезпечити докази до пред'явлення нею позову

-забезпечення доказів можливе лише після пред‘явлення позову

-у законодавстві немає чітких вимог до заяви про забезпечення доказів

№ 1024, 0, 11, 2, 1, 90

Які з наведених положень, що стосуються судових доручень є правильними:

-суд, який розглядає справу, в разі необхідності збирає докази за межами виключної підсудності доручає відповідному органу проводити процесуальні дії

+суд, який розглядає справу, в разі необхідності збирає докази за межами територіальної підсудності доручає відповідному суду проводити процесуальні дії

-судове доручення оформляється у вигляді протоколу

+судове доручення оформляється у вигляді ухвали

-в ЦПК не передбачено конкретної форми судового доручення

-усі відповіді правильні

-суд, який розглядає справу, в разі необхідності збирає докази за межами предметної підсудності доручає відповідному органу проводити процесуальні дії

№ 1025, 0, 11, 2, 1, 90

Які з наведених положень, що стосуються судових доручень є правильними:

-суд, який розглядає справу, в разі необхідності збирає докази за межами виключної підсудності доручає відповідному органу проводити процесуальні дії

-судове доручення оформляється у вигляді протоколу

-в ЦПК не передбачено конкретної форми судового доручення

+судове доручення виконується у судовому засіданні

+результати судового доручення оформляються протоколом

-усі відповіді правильні

-суд, який розглядає справу, в разі необхідності збирає докази за межами предметної підсудності доручає відповідному органу проводити процесуальні дії

№ 1026, 0, 11, 2, 1, 90

Які види судової експертизи передбачені у чинному ЦПК України:

-індивідуальна

+додаткова

+повторна

-об‘єктивна

-суб‘єктивна

-усі відповіді правильні

-жодна відповідь не є вірною

№ 1027, 0, 11, 2, 1, 90

Які види судової експертизи передбачені у чинному ЦПК України:

+комплексна

-індивідуальна

-об‘єктивна

-суб‘єктивна

-змішана

-жодна відповідь не є вірною

+комісійна

№ 1028, 0, 11, 2, 1, 90

Письмові докази в теорії цивільного процесу поділяються на:

-побічні

-прямі

+офіційні

-об‘єктивні

-усі відповіді правильні

-жодна відповідь не є вірною

+неофіційні

№ 1029, 0, 11, 2, 1, 90

Допиту як свідки не підлягають:

+особи, які за законом зобов‘язані зберігати в таємниці відомості, що були їм довірені у зв‘язку з їхнім службовим чи професійним становищем, - про такі відомості

-особи, які за законом зобов‘язані зберігати в таємниці відомості, що були їм довірені у зв‘язку з їхнім службовим чи професійним становищем

-священнослужителі

+судді - щодо обставин, обговорених в нарадчій кімнаті

-особи, що мають дипломатичний імунітет не підлягають допиту як свідки

-усі відповіді правильні

+особи, які перебувають на лікуванні в психіатричному лікувальному закладі і не здатні через свої фізичні або психічні вади правильно сприймати обставини, що мають значення для справи, або давати показання

№ 1030, 0, 11, 2, 1, 90

Які з наведених положень, що стосуються витребування доказів є правильними:

+суд витребовує докази за клопотанням сторін

+у заяві про витребування доказів має бути вказана підстава знаходження доказів в особи, в якої вони витребовуються

-у заяві про витребування доказів не обов‘язково вказуються конкретні докази, що підлягають витребуванню

-особи, що не можуть подати докази, що вимагаються, мають повідомити про це суд протягом 30 днів з дня отримання ухвали

+за неподання доказів, що вимагаються без поважних причин особи несуть відповідальність відповідно до закону

-усі відповіді є правильні

-сторони здійснюють витребування доказів

№ 1031, 0, 11, 2, 1, 90

Які з наведених положень, що стосуються витребування доказів є правильними:

-у заяві про витребування доказів не обов‘язково вказуються конкретні докази, що підлягають витребуванню

+докази, що вимагаються направляються безпосередньо до суду

+суд може уповноважити сторону одержати доказ

-особи, що не можуть подати докази, що вимагаються, мають повідомити про це суд протягом 30 днів з дня отримання ухвали

-право витребування доказів належить лише позивачу

-усі відповіді є правильні

-сторони здійснюють витребування доказів

№ 1032, 0, 11, 2, 1, 90

Які з наведених положень, що стосуються судової експертизи є правильними:

-жодні домовленості між сторонами про залучення експертами певних осіб забороняються

+сторони можуть подати суду питання, на які потрібно дати відповідь експерту

-остаточна кількість і зміст питань визначається за домовленістю між сторонами

+експертиза призначається судом за клопотанням осіб, які беруть участь у справі

+остаточна кількість і зміст питань визначається судом

-жодна відповідь не є вірною

-експертиза призначається сторонами або судом

№ 1033, 0, 11, 2, 1, 90

Які з наведених положень, що стосуються судової експертизи є правильними:

+експертиза призначається у випадках, коли необхідно з‘ясувати обставини, що потребують спеціальних знань, в галузі науки, техніки, мистецтва

-жодні домовленості між сторонами про залучення експертами певних осіб забороняються

-остаточна кількість і зміст питань визначається за домовленістю між сторонами

+експертиза призначається судом за клопотанням осіб, які беруть участь у справі

+призначення експертизи здійснюється у формі ухвали

-жодна відповідь не є вірною

-експертиза призначається сторонами або судом

№ 1034, 0, 11, 2, 1, 90

Які з наведених положень, що стосуються дачі пояснень сторонами є правильними:

-відповідач завжди дає пояснення по справі перший

-пояснення по справі дає експерт і свідок

+якщо сторони висловлюються нечітко суд може зажадати від них конкретної відповіді на запитання про визнання певних обставин -«так» чи «ні»

-сторони під час дачі пояснень не мають права задавати питання один одному

-якщо у справі є письмові пояснення, секретар оголошує зміст цих пояснень

+якщо у справі є письмові пояснення, головуючий оголошує зміст цих пояснень

+пояснення по справі дають позивач, відповідач, треті особи та їх представники

№ 1035, 0, 11, 2, 1, 90

Обов‘язок по доказуванню покладено на:

+позивача

+відповідача

+прокурора, якщо він подав заяву від імені і в інтересах позивача

-експерта

-свідка

-суд

-секретаря судового засідання

№ 1036, 0, 11, 2, 1, 90

Якими властивостями характеризуються докази в чинному ЦПК України:

-об‘єктивність

-справедливість

+достовірність

-законність

-перспективність

-визначеність

+достатність

№ 1037, 0, 11, 2, 1, 90

Які з наведених положень, що стосуються зберігання речових доказів є правильними:

-речові докази до виконання судового рішення зберігаються у справі, або здаються до камери схову

+речові докази до набрання рішенням законної сили зберігаються у справі, або здаються до камери схову

-усі речі, незалежно від їх якостей обов‘язково зберігаються у справі, або за окремим описом здаються до камери схову

+суд вживає заходів до забезпечення зберігання доказів в цілісності і схоронності

-обов‘язок по зберіганню доказів лежить на сторонах

+речові докази, що не можуть бути доставлені до суду зберігаються за місцезнаходженням за ухвалою суду

-речові докази до початку розгляду справи зберігаються у справі, або здаються до камери схову

№ 1038, 0, 11, 2, 1, 90

Які з наведених положень вказують на обов‘язкове призначення експертизи:

-випадки обов‘язкового призначення експертизи законодавчо не встановлені, проте є рекомендації у постановах пленуму Верховного суду України, що регулюють дане питання

+експертиза є обов‘язковою для встановлення ступеня ушкодження здоров‘я за клопотанням, хоча б однієї сторони

+експертиза є обов‘язковою для встановлення віку особи, якщо немає документів, що вказують на нього, за клопотанням, хоча б однієї сторони

-експертиза є обов‘язковою у справах про усиновлення

-експертиза є обов‘язковою для встановлення причин порушення правил техніки безпеки

-експертиза є обов‘язковою для встановлення ступеня нанесення моральної шкоди позивачу

+призначення експертизи є обов‘язковим, якщо клопотання про це заявили обидві сторони

№ 1039, 0, 11, 2, 1, 90

Які з наведених положень, що стосуються допиту свідків є правильними:

-кожен свідок допитується окремо, а в разі необхідності можливий одночасний допит одразу кількох осіб

+перед допитом свідка головуючий встановлює його особу

+після попередження свідка про кримінальну відповідальність під розписку, головуючий приводить його до присяги

+допит свідка розпочинається з пропозиції суду розповісти все, що стосується справи, після чого першим задає питання особа, що викликала свідка

-після завершення допиту свідок виходить з зали судового засідання

-жодна відповідь не є вірною

-свідки, які ще не дали пояснень можуть перебувати в залі судових засідань

№ 1040, 0, 11, 2, 1, 90

Які з наведених положень, що стосуються процесу доказування є неправильними:

-у чинному ЦПК України передбачено перелік обставин, які не підлягають доказуванню

+переліку обставин, які не підлягають доказуванню, у чинному ЦПК України немає

-докази подаються сторонами та іншими особами, що беруть участь у справі

-доказування не може ґрунтуватися на припущеннях

+докази подаються лише сторонами

-кожна сторона має доводити ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог чи заперечень

+доказування у визначених законом випадках можуть ґрунтуватися на припущеннях

№ 1041, 0, 11, 2, 1, 90

Які положення, що стосуються експертизи є правильними:

-якщо особа, ухиляється від подання матеріалів, необхідних для експертизи, суд накладає на неї адміністративне стягнення -штраф

-якщо особа, ухиляється від подання матеріалів, необхідних для експертизи, суд має право притягнути її до кримінальної відповідальності

+законодавством передбачені повторна, комісійна, комплексна експертиза

-якщо особа, ухиляється від подання матеріалів, необхідних для експертизи, суд має право закрити провадження в справі або задовольнити позов

+у разі ухилення відповідача від проведення судово-біологічної експертизи у справах про визнання батьківства, материнства суд має право постановити ухвалу про привід особи для проведення експертизи

-у разі ухилення відповідача від проведення судово-технічної експертизи суд має право постановити ухвалу про привід особи для проведення експертизи

+якщо особа, ухиляється від подання матеріалів, необхідних для експертизи, суд, в залежності від того, яка особа ухиляється може визнати або не визнати факт, для встановлення якого експертиза призначається

№ 1042, 0, 11, 3, 1, 120

Які з наведених положень, що стосуються забезпечення доказів є правильними:

+допит свідків є одним з способів забезпечення доказів;

+призначення експертизи є одним з способів забезпечення доказів;

+перелік способів забезпечення доказів не є вичерпним;

-особи здійснюють забезпечення доказів з наступним повідомленням суд про вжиті заходи;

-заходи забезпечення доказів здійснюють позивач або відповідач та їх представники;

+огляд доказів є одним з способів забезпечення доказів;

-забезпечення доказів можливе лише після пред‘явлення позову;

-у законодавстві немає чітких вимог до заяви про забезпечення доказів;

-усі відповіді правильні;

№ 1043, 0, 11, 3, 1, 120

Які з наведених положень, що стосуються судових доручень є правильними:

-суд, який розглядає справу, в разі необхідності збирає докази за межами предметної підсудності доручає відповідному органу проводити процесуальні дії;

-суд, який розглядає справу, в разі необхідності збирає докази за межами виключної підсудності доручає відповідному органу проводити процесуальні дії;

+суд, який розглядає справу, в разі необхідності збирає докази за межами територіальної підсудності доручає відповідному суду проводити процесуальні дії;

-судове доручення оформляється у вигляді протоколу;

+судове доручення оформляється у вигляді ухвали;

-в ЦПК не передбачено конкретної форми судового доручення;

+судове доручення виконується у судовому засіданні;

+результати судового доручення оформляються протоколом;

-усі відповіді правильні;

№ 1044, 0, 11, 3, 1, 120

Які види судової експертизи передбачені у чинному ЦПК України:

+комісійна;

+комплексна;

-індивідуальна;

+додаткова;

+повторна;

-об‘єктивна;

-суб‘єктивна;

-виключна;

-жодна відповідь не є вірною;

№ 1045, 0, 11, 3, 1, 120

Допиту як свідки не підлягають:

+особи, які перебувають на лікуванні в психіатричному лікувальному закладі і не здатні через свої фізичні або психічні вади правильно сприймати обставини, що мають значення для справи, або давати показання;

+особи, які за законом зобов‘язані зберігати в таємниці відомості, що були їм довірені у зв‘язку з їхнім службовим чи професійним становищем, -про такі відомості;

-особи, які за законом зобов‘язані зберігати в таємниці відомості, що були їм довірені у зв‘язку з їхнім службовим чи професійним становищем;

-священнослужителі;

+священнослужителі -про відомості, одержані ними на сповіді віруючих;

+судді -щодо обставин, обговорених в нарадчій кімнаті;

+народні засідателі -щодо обставин, обговорених в нарадчій кімнаті;

-особи, що мають дипломатичний імунітет не підлягають допиту як свідки;

-усі відповіді правильні;

№ 1046, 0, 11, 3, 1, 120

Наши рекомендации