Графік виконання курсової роботи

№ з/п Етапи виконання курсової роботи Дата Віжповідальний за виконання
1. Затвердження тематики курсових робіт на засіданні циклової комісії   23.08.12 Скиба О.А.
2. Розподіл тем для написання курсової роботи   17.09.12 Скиба О.А.
3. Проведення консультацій для написання курсової роботи Згідно розкладу Скиба О.А.
4. Здача курсових робіт для попереднього оцінювання та рецензування За десять днів до захисту Скиба О.А.
5. Захист курсової роботи Згідно розкладу Скиба О.А., члени комісії

Викладач, керівник курсової роботи Скиба О.А.

ЗАВДАННЯ

На виконання курсової роботи

з навчальної дисципліни «Політична економія» студентки третього курсу, групи ФК-35-ІІІ Джердж Юлії Василівни

Тема. Заробітна плата: сутність, структура й сучасні особливості

При виконанні курсової роботи повинні бути представлені:

1. Текстовий матеріал:

· Вступ.

· Розділи: теоретичний, дослідницький, проектний.

· Висновки та пропозиції.

2. Додатки:

· Схеми, таблиці тощо.

Графік виконання курсової роботи.

№ з/п Етапи виконання курсової роботи Дата Віжповідальний за виконання
1. Затвердження тематики курсових робіт на засіданні циклової комісії   23.08.12 Скиба О.А.
2. Розподіл тем для написання курсової роботи   17.09.12 Скиба О.А.
3. Проведення консультацій для написання курсової роботи Згідно розкладу Скиба О.А.
4. Здача курсових робіт для попереднього оцінювання та рецензування За десять днів до захисту Скиба О.А.
5. Захист курсової роботи Згідно розкладу Скиба О.А., члени комісії

Викладач, керівник курсової роботи Скиба О.А.

ЗАВДАННЯ

На виконання курсової роботи

з навчальної дисципліни «Політична економія» студентки третього курсу, групи ФК-35-ІІІ Бойчук Вікторії Федорівни

Тема. Заробітна плата: сутність, структура й сучасні особливості

При виконанні курсової роботи повинні бути представлені:

1. Текстовий матеріал:

· Вступ.

· Розділи: теоретичний, дослідницький, проектний.

· Висновки та пропозиції.

2. Додатки:

· Схеми, таблиці тощо.

Графік виконання курсової роботи.

№ з/п Етапи виконання курсової роботи Дата Віжповідальний за виконання
1. Затвердження тематики курсових робіт на засіданні циклової комісії   23.08.12 Скиба О.А.
2. Розподіл тем для написання курсової роботи   17.09.12 Скиба О.А.
3. Проведення консультацій для написання курсової роботи Згідно розкладу Скиба О.А.
4. Здача курсових робіт для попереднього оцінювання та рецензування За десять днів до захисту Скиба О.А.
5. Захист курсової роботи Згідно розкладу Скиба О.А., члени комісії

Викладач, керівник курсової роботи Скиба О.А.

ЗАВДАННЯ

На виконання курсової роботи

з навчальної дисципліни «Політична економія» студентки третього курсу, групи ФК-35-ІІІ Казимірко Ганни Михайлівни

Тема. Заробітна плата: сутність, структура й сучасні особливості

При виконанні курсової роботи повинні бути представлені:

1. Текстовий матеріал:

· Вступ.

· Розділи: теоретичний, дослідницький, проектний.

· Висновки та пропозиції.

2. Додатки:

· Схеми, таблиці тощо.

Графік виконання курсової роботи.

№ з/п Етапи виконання курсової роботи Дата Віжповідальний за виконання
1. Затвердження тематики курсових робіт на засіданні циклової комісії   23.08.12 Скиба О.А.
2. Розподіл тем для написання курсової роботи   17.09.12 Скиба О.А.
3. Проведення консультацій для написання курсової роботи Згідно розкладу Скиба О.А.
4. Здача курсових робіт для попереднього оцінювання та рецензування За десять днів до захисту Скиба О.А.
5. Захист курсової роботи Згідно розкладу Скиба О.А., члени комісії

Викладач, керівник курсової роботи Скиба О.А.

ЗАВДАННЯ

Наши рекомендации