Розпад родового ладу, поява держави

Стародавні греки називали себе еллінами, а свою країну - Елладою. В етнографічному сенсі під Елладою вони розуміли всі ті райони, де перебували їхні поселення. Так, що Елладою, або Грецією (слово "Греція" панцира) називалися і колонії греків в Південній Італії, і острови Егейського моря, і малоазійські острова. У географічному сенсі, Елладою або Грецією називалася південна частина Балканського півострова. Це і буде грецький материк, який ділиться на 3 основні частини: північну, середню (власне Еллада) і південну (Пелопоннес).

Своєрідність географічних і господарських умов в деякій мірі вплинули на форми суспільного життя. Гориста місцевість, нестача родючих земель, порізана морська смуга, часта міграція населення скликалися на заняттях людей. Тут ще в крито-мікенський період ремесло, будівельну справу досягли високого рівня. З давніх часів, поряд з морською торгівлею, процвітав морський розбій. У Спарті основою господарства булоземлеробство, в Афінах - промисловість і торгівля.

Історія Греції - це є історія окремих державних утворень, самостійних в політичному відношенні полісів. Поліс - це держава-місто, об'єднання ряду сільських поселень навколо міста, який домінує над цими поселеннями.

Предметом нашого вивчення є тільки два поліси - Афіни і Спарта, які були найбільшими в грецькому світі і мали великий вплив на долю інших полісів. З останніх більш значними були: Корінф, Мегари, Фіви, Аргос, Халкіда, Еретрії, Мілет, Смірна, Ефес та ін

На відміну від країн Стародавнього Сходу, Греція набагато пізніше вступила в рабовласницьку формацію. Тиранія, як форма правління, переважала лише на першій стадії рабовласницької епохи. Проте рабство тут досягло найвищого розвитку, особливо до кінця V початку IV століття до н.е.

Форма державного устрою в полісах не була однаковою. Поряд з монархіями, існували і республіки. При монархії влада в державі належить одній особі, яка зазвичай передає її у спадок. При республіці всі влади є виборними. Причому республіки бували аристократичними (влада знаходиться в руках найвищого порівняльного меншини) і демократичними ("Демократія" буквально означає "влада народу").

Культура Стародавньої Греції для європейської цивілізації мала неоціненне значення. Багато поняття і терміни тієї епохи увійшли в ужиток політичної та правової думки. Універсальна обдарованість і досягнення маленького народу забезпечили йому в історії розвитку людства місце, на яке не може претендувати жоден інший народ. Не випадково й інше. Найвищий розквіт культури відбувся в умовах політичного режиму Афінськоїдемократичної республіки.

У цьому сенсі історія Стародавніх Афін унікальна і неповторна. Розкладання родового ладу і виникнення держави у Спарті і Афінах відноситься до кінця архаїчної епохи (ІХ-YIII ст. До н. Е.). Класичний аналіз цього процесу викладено у праці Ф. Енгельса "Походження сім'ї, приватної власності і держави". На рубежі VIII-VI ст. до н.е. в життя племен, що населяють Південну частину Балканського півострова, відбулися великі зміни. Збільшилася кількість залізних знарядь, підвищилася культура землеробства та ремесла, з'явилася своя писемність. Родовий лад поступався місцем класового суспільства.

Все це свідчило про початок нової ери в історії Стародавньої Греції. Військова демократія стала останньою стадією родового ладу. У ці часи населення Аттики поділялося на філи (племена), фратрії і роди. Через боргової кабали число повноправних членів роду, що мають наділ землі (клери), поступово зменшилася. Землі багатьох общинників переходили у власність родової знаті, яка експлуатувала рабів, грабувала сусідні племена і займалася морським розбоєм. Знедолені общинники поповнювали ряди наймитів (фетів), жебраків і волоцюг. Майнова нерівність посилився наприкінці періоду військової демократії.

Багата верхівка родової знаті повністю контролювала діяльність патріархальних установ. З неї обиралися військові вожді. Знати підпорядкувала собі раду старійшин, який формувався тільки з представників знатних родів. Втратив реальну владу: базилевс (скіпетродержатель), тобто племінної цар, воєначальник, головний жрець і суддя. Племінна сходка - народні збори - скликалися в основному для схвалення криком рішень Ради старійшин. За словами Гомера, народні збори за 20 років відсутності Одіссея взагалі не збиралося.

Поява приватної власності викликало появу держави. Вільні громадяни протистояли масі експлуатованих рабів. В результаті глибоких змін у грецькому суспільстві 8-9 ст. з'явилися держави - поліси. Стародавні Афіни та Спарта різнохарактерні по влаштуванню влади, але однакові по класовій сутності держави. Спарта була рабовласницькою олігархією. Кожне з них має свою політичну історію, специфіку виникнення і устрою держави.

Наши рекомендации