Жапон ғалымы Масару Эмотон өз зертханасында суды жақсы тазартатын сөзді ойлап тапты 4 страница

Рухани-адамгершілік білім беру :А) Рухани-адамгершілік салада нақты білімдік деңгейге қол жеткізу G) Тұлғаның шығармашылық мүмкіндіктерін ашудағы арнайы үдеріс H) Адамгершілік құндылықтарға бағытталған өзін-өзі тану үдерісі

Рухани-адамгершілік білім беру дегеніміз-А) Рухани-адамгершілік салада нақты білімдік деңгейге қол жеткізуG) Тұлғаның шығармашылық мүмкіндіктерін ашудағы арнайы үдерісH) Адамгершілік құндылықтарға бағытталған өзін-өзі тану үдерісі

Рухани-адамгершілік білім беру:+адамның жоғары рухани мәнін айқындау

Рухани-адамгершілік білім беру:+өлшеу мен таразыға салуға болмайды +ішкі әлеуетті дамытуға ықпал етеді Е) +эмоцияға, сезім жэне интуицияға сүйенеді.

Руханилықтың тұлғалық мәнді аспектілеріC) Интеллектуальдық, этикалық, эстетикалық. E) Көркемдік, зияткерлік, әдептілік F)моральдық,этикалық, дарындылық

СССС

Сократ бойынша адам табиғатына тэн:+мейірімділікке деген ерік Е) + әділдікке деген ерік+мәдениетке деген ерік

Стагнацияның (тұлғаның кері кетуі) нәтижесі мұғалімді әкеледі:A) Кәсіби белсенділігінің төмендеуіне.C) Жаңаны қабылдамауға.E) Бұрын талап деңгейінде болғандарын жоғалтуға.

Стендальдің пікірінше, махаббат:C)Ақыл-ой әрекетін белсенділендіреді.

Студенттердің әрекетіне, сөзіне, қылығына жағымды немесе жағымсыз қатынасын білдіруде педагог барынша болуы қажет:C) Адал.F) Әдептілік шегінен шықпайтындай.G) Табиғи.

Студенттік жастық шақтағы жетекші құндылықтар қатарына кіреді:C) Махаббат пен достық.D) Отбасы.G) Таңдаған мамандығы.

Сүйікті ісіңізбен айналысу мүмкіндік тудырады:C) Тез арада өз салаңызда озық маман болуға.

Сүйіспеншілік– бұл:C) адамгершілік аспект.

Сыртқы білім беру:+сыртқы өмірдегі сәттілікті білдіреді +ақылға арналған білім беру.Интеллектуалды білім беру

ТТТТ

Т.И. Петракова бойынша құндылықтың үш түрі:+өмір тәжірибесінде жинақгалған D) +абсолюттік қүндылықтар F) +табиғи қүндылықтар

Т.И.Петракова ұсынған құндылықтар жүйесінің үш түрі: B) Адамның табиғи күші мен жан дүниесінің қабілеттілігі құндылықтары D) Адамның өмірде меңгерген, жүре пайда болғанқұндылықтары F) Уақытқа бағынбайтынабсолюттік жалпыадамзаттық құндылықтар

Табиғи білім өзін – өзі тануды қалай қамсыздандырады:A) Оқушылардың табиғи күшінің дамуы мен қолдауы.D) Оқушылардың денсаулығының нығаюы және сақталуы.E) Адамның табиғи білімінің негізінде білім беру үдерісінің құрылуы.

Тәрбиенің ақпараттық әдісіне жатады:C) Әңгімелесу, кеңес беру, БАҚ қолдану, әдебиет және өнер, өмірден мысалдар, соның ішінде педагог өмірінен, экспәндестіру, кездесулер.

Тәрбиенің қозғаушы-бағалау әдісіне жатады:D) Педагогикалық талап, мадақтау, жазғыру, бетке басу, жазалау.

Топтық пікірталастарды ұйымдастыру әдісінің көмегімен шешуге болатын міндеттер:A) Қатысушыларды шынайы жағдаятты талдауға үйрету.B) Өзге қатысушыларды тыңдай білуді және өзара әрекеттесе білуді сіңіру. D) Аса күрделі жағдаяттарды модельдеу.

Тренинг өткізу технологиясы келесідей міндеттерді шешуге бағытталған педагогикалық іс-әрекеттердің жиынтығынан тұрады:C) Топтағы араласу мен тұлғааралық әрекеттесуді күшейту.D) Топты біріктіру, оны таным қызметінің ұжымдық субъектісіне айналдыру.

Туыстық байланыстар басты рөл атқарады:A) Өз отбасын құруда.C) Өмір жолын таңдауда. E) Қиын жағдаяттарда.

Тұлға қарым – қатынасының жүйесі қандай болғанына қарамастан жұмыс пәні ретінде әрекет етеді, өзін – өзі тану сабағында келесі топтық тренингтер ерекшеленуі мүмкін:A) Тұлға дамуының тренингі.B) Коммуникативті және әртүрлі әлеуметтік әдеттер тренингі.C)Топ қатысуымен болатын тренингтер, белгілі ұжымның әлеуметтік – психологиялық бейімделуі.

Тұлғааралық қатынастарда жылы, үйлесімді қарым-қатынасқа ие болу үшін:B) Ол бәрінен де жоғары нені бағалайтыны туралы әңгімелесу қажет.D) Жақсы тыңдаушы болып, өзгелерді өзі туралы айтуға ынталандырыңыз. F) Адамның өз маңыздылығын сезінуіне шынайылықпен жол беріңіз.

Тұлғалық дағдарыс:+физикалық

Тұлғаның азаматтық айқындамасы көрінеді:D) Өз Отанына деген асқан сүйіспеншіліктен.E) Отаны үшін құрбандық пен ерлікке дайын болудан .

Тұлғаның әлеуметтік белсенділігі өз дамуында бірқатар деңгейлерден өтеді:A) Нормативті.

Тұлғаның бостандығы дегеніміз -B) Оның жауапкершілікті сезінуі.D) Оның қажеттілікті түсінуі.H) Оның ақыл-ойы мен жан-жақты терең білімі.

Тұлғаның гуманистік теориясына орай, адамның басты қажеттілігі - өзін-өзі жігерлендіру – бұл:B) Өзіндік кемелденуге ұмтылу.D) Өзін-өзі көрсете білуге ұмтылу.F) Өз шығармашылық әлеуетін жүзеге асыруға ұмтылу.

Тұлғаның есеюінің көрсеткіші және оған қол жеткізудің маңызды шарттары:E) Өзін-өзі дамытуға деген қажеттілік.F) Өзін-өзі жетілдіруге ұмтылу.G) Өзін-өзі жүзеге асыруға ұмтылу.

Тұлғаның кәсіби-педагогикалық бағыттылығы анықталады:D) Балаларға қатынасының мәнділігімен.E) Іс-әрекетке қатынасының мәнділігімен.F) Өзіне қатынасының мәнділігімен.

Тұлғаның кәсіби-педагогикалық бағыттылығы анықталады:D) Өзіне қатынасының мәнділігімен F) Балаларға қатынасының мәнділігімен H) Іс-әрекетке қатынасының мәнділігімен

Тұлғаның руханилығының қалыптасуында ерекше рөл атқарады:A) Діни сенім E) Өнер H) Ғылым

Тыныштандыру сәтін қолдану маңызды:+сананы бақылау үшін D) + сананы тыныштандыру үшін Е) +ішкі әлемді ұғынуда

Тыныштық сәтін жүйелі түрде пайдалану:A) Ақылды тыныштандыруға көмектеседі.

УУУУ

У. Джемс бойынша рухани тұлға - бұл:C) Сананың жеке күйлерінің толық бірігуі.D) Рухани қабілеттер.F) Тұлғаның қасиеттері.

У.Джемс бойынша әлеуметтік тұлға –бұл:D) Адамды тұлға ретінде өзге индивидтің мойындауы.

У.Джемс бойынша өзін-өзі танудың өрісі:A) Физикалық тұлға.D) Әлеуметтік тұлға.H) Рухани тұлға.

У.Джемс бойынша физикалық тұлға - бұл:A) Оның киімі.B) Адамның денелік ұйымдасуы.D) Тұлғаның физикалық күйі.

Уильям Джемс тұлға туралы теориясында ғылыми айналымға енгізді:а)Өзіндік бейне ұғымын.б)өзін-өзі тану ұғымы.в)өзін-өзі бағалау ұғымы

ҮҮҮҮ

Үдеріс ретіндегі өзін-өзі тану – бұл:C) Өзінде қандай да бір сапаларды табу, оларды жан-жақты талдау, бағалау және қабылдау.D) Тұлғалық және мінез-құлықтық сипаттамаларды табу.E) Қандай да бір сапаларды, тұлғалық және мінез-құлықтық сипаттамаларды тіркеу.

Үйлесімді дамыған тұлға өзінде ұштастыруы керек:C) Кәсіби және адамгершілік мәдениетті.

ФФФФ

Фасилитатор-мұғалім оқушының тұлғалық өсуіне әсер етуде келесі шарттарды сақтауы керек: A) Оқу үдерісінің бүкіл барысында оларға толық сенім білдіру.C) Топтың және жеке баланың алдындағы мақсат-міндеттерді тұжырымдауда және нақтылауда көмек көрсету.G) Оқушылардың оқуына ішкі түрткілердің бар екеніне әрқашан сүйену.

Фронтальды жүмыс ерекшелігі:+барлық оқушыларға тапсырма беріледі +топтың үйымшылдығында ) +барлық оқушыларға бірдей мүмкіндік берілуінде

ХХХХ

Халықтардың патриотизмінің деңгейіне тікелей байланысты:C) Елдің елдігі мен тұтастығы.

ШШШШ

Ш. Амонашвили адамгершілік педагогика Манифестінде келесідей түсініктерді ұсынды:A) Рух.F) Оқушы.

Ш. Мак-Коннонның өзін-өзі тану курсының ерекшеліктері келесідей: B) Өсіп келе жатқан тұлғаның бұрыны, қазіргі жағдайы және болашағы туралы көзқарасты дамыту.D) Жеке перспективада тұлға дамуынын қалыптасыру позициясын бағдарламасын құру.

Ш.А. Амонашвилидің пікірінше, мұғалімнің күлімсіреуі - бұл:+ішкі нұр мен жылуды білдіреді D) +ызаны, қастықты, жек көрушілікті тоқтатады Е) + шипалы эманация болады

Ш.А.Амонашвилидің адамгершілік педагогикасының үш постулаты:+ізгілікті әдістердің күшіне ғана сенім F) +баланың жоғары рухани негізіне, шексіз жетілу мүмкіндігіне сенім Н)+ мұғалімнің өзінің жоғары рухани негізіне, шексіз жетілу мүмкіндігіне сенімі

Ш.Уәлихановтың пікірінше, халықтың, адамның адамгершілігі жоғары болады:C) Бостандық алған кезде.G) Теңдік алған кезде.H) Тәуелсіздік алған кезде.

Ш.Уәлихановтың пікірінше, халықтың, адамның адамгершілік қасиеттері толықтай көріне алмайды:C) Үнемі езгіге душар болып отырғанда.E) Зорлық-зомбылықты басынан кешіріп отырғанда. G) Әділетсіздікке душар болып отырғанда.

Шығармашылық – ол:B) Стандартты дүниелердің ауқымындағы жаңаның тууы.D) Аса маңызды рухани қажеттіліктердің бірі.H) Адам сана-сезімінің есігін ашатын кілт.

Шығармашылыққа оятатын күш болып табылады:D) Қалыптан тыс стимул мен жағдаяттардың тууы.F) Түрлі күштердің өзара әрекеттесуі.H) Әлдебір қозғаушының қатысымы.

Шығармашылықтың барлық түрі бағытталады:C) Адам игілігіне.D) Адамның тәндік өмірін сақтауға.F) Адамның рухани өмірін жетілдіруге.

Шынайы Мен — бұл түсініктер жүйесі:A) Өзі туралы.C) Өзінің сезімдері туралы F) Өзінің ұстанымдары туралы.

ЫЫЫЫ

Ынтымақты отбасында адам тартылады:A) Ғажайып әлемге.C) Табиғатты сүюге.E) Өзін бағалауға, өзгелерді жақсы көруге және сыйлауға.

ІІІІ

Ізгілік педагогикасының оқытудағы постулаттары:B) Баланың бойындағы рухани бастауға сенім E) Мұғалімнің бойындағы қасиеттерге сенім H) Ізгі әдістердің күшіне сенім

Ізгілікті –адамгершілік үрдісіндегі мұғалімнің негізгі ұстанымдары:B) Баланы салыстыру. F) Баланы кінәлау.

Іскерлік және бейресми қарым-қатынас аясында тиімді орындалатын саналы әрекет:B) Коммуникативтік ептілік.D) Әлеуметтік ептілік.F) Жайдарылық.

Іскерлік ойынның ерекшелігі:+пэндік мазмұнды үлгілейді +шығармашылық қабілеттерді қалыптастырады +әлеуметтік мазмұнды үлгілейді

Ішкі тыныштық– бұл:D) эмоциялық аспект.

Ішкі тыныштыққа мына жолдармен жетуге болады:A)ақиқатты түсіне алғанда C) дұрыс әрекет жасағанда E)жүрегін сүйіспеншілікке толтырғанда

Ішкі тыныштыққа жету жолдары:A) ақиқатты түсіне алғанда C) дұрыс әрекет жасағанда E)жүрегін сүйіспеншілікке толтырғанда

Ішкі-жанжалға ие типтегі педагог ерекшеленеді:B) Өзін және балаларды қабылдамауымен.

ЭЭЭЭ

Экологиялық дағдарыстың түрлерін көрсетіңіз:B) Климаттық, ресурстық, табиғи

ЯЯЯЯЯ

Я.А. Коменский білім беру үрдісінде мыналар бірлікте тәрбиеленуі керек деп мәлімдеген:+ ерік F) +ар-үят G)+ақыл

Я.А.Коменский бойынша адамгершілікке тәрбиелеу талаптары:A) Адамгершілік қасиеттерге іс-әрекетпен тәрбиелеуC) Өмірден алынған мысалдарды пайдалану;D) Адамгершілікке жат қылықтардан сақтандыру

Жапон ғалымы Масару Эмотон өз зертханасында суды жақсы тазартатын сөзді ойлап тапты

А)сүйіспеншілік

G)ризашылық

H) парыз

«Рухани бастау біреу ғана,

Д) Парменид

Барлық көздеген мақсатыңа сай келуің үшін өзіңнің рухани және тәндік күшіңді жетілдір, олар пайда болуы да мүмкін, бірақ қайсысы сенікі болары белгісіз» деп айтқан

С) И.Кант
«Өзін-өзі тану» курсының басты міндеті:

А) жас ұрпақтың өмірлік мәселелерін зерделеп, ақыл-ойын дамыту

Орташа білімді мұғалім –айтады, жақсы мұғалім –түсіндіреді, аса жетік мұғалім –көрсетеді, ұлы мұғалім –шабыттандырады» деген

Е) А.Уорда
Рухани-адамгершілік дамуды бағбанмен теңестірген

В)Сократ

Наши рекомендации