Листопада 2016 року, м. Одеса

Шановні науково-педагогічні працівники вітчизняних вищих навчальних закладів, аспіранти та здобувачі, студенти, юристи-практики! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми конституційного, адміністративного та фінансового права у сучасних умовах розвитку держави», яка відбудеться 17 листопада 2016 року на базі Інституту національного та міжнародного права Міжнародного гуманітарного університету.

Організаційний комітет конференції:

Голова організаційного комітету: Крижановський А.Ф.– д.ю.н., професор, ректор Міжнародного гуманітарного університету.
  Члени організаційного комітету: Афанасьєва М.В. – д.ю.н., професор, професор кафедри конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія»; Біла-Тіунова Л.Р. –д.ю.н., професор, завідувач кафедри адміністративного і фінансового права Національного університету «Одеська юридична академія»; Громовенко К.В. –к.ю.н., доцент, директор Інституту національного та міжнародного права Міжнародного гуманітарного університету; Ківалова Т.С.–д.ю.н., професор, професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Міжнародного гуманітарного університету; Латковська Т.А. – д.ю.н., професор, завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Чернівецького юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія»; Мішина Н.В. – д.ю.н., професор, в.о. завідувача кафедри конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія»; Нестеренко А.С.–д.ю.н., професор,завідувач кафедри конституційного права та державного управління Міжнародного гуманітарного університету.

На конференцію приймаються матеріали науково-педагогічних працівників вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів, аспірантів та здобувачів, студентів, юристів-практиків, фахівців, які мають науково-практичні інтереси за тематикою конференції. До публікації приймаються наукові матеріали, які раніше не друкувалися.

Для участі у конференції необхідно до 14.11.2016 р.надіслати на електронну адресу оргкомітету: [email protected]тези, відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску та заявку на участь у конференції.

Назва надісланих файлів має включати в себе прізвище авторів (Наприклад: Петриченко_Заявка, Петриченко_Тези, Петриченко_Квитанція).

Від оргкомітету обов’язково має надійти підтвердження про отримання і прийняття матеріалів до публікації протягом одного дня після відправки матеріалів.

На конференції планується обговорення за такими науковими напрямами:

1. Конституційне право та процес: сучасний стан та перспективи;

2. Муніципальне право;

3. Адміністративне право та процес: пріоритетні напрями розвитку;

4. Актуальні питання фінансового права;

5. Проблеми оподаткування;

6. Актуальні питання банківського права.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Форма участі: очна та заочна.

Організаційний внесок:

Вартість участі у конференції – 210 гривень. Організаційний внесок включає: видання матеріалів, пересилку одного екземпляру виданих тез конференції авторові, розсилку інформаційних листів.

Організаційний внесок необхідно перерахувати за реквізитами:

Банк одержувача: АТ "УкрСиббанк"

Рахунок одержувача: 26252007284814

ОКПО: 3355510569

МФО банка одержувача: 351005

П.І.Б.: Бокша Вікторія Олегівна

Призначення платежу: поповнення рахунку Бокша В.О. від ПІБ.

· Всі учасники конференції обов’язково забезпечуються збірником матеріалів конференції та сертифікатом учасника, які будуть надіслані поштою протягом місяця після проведення конференції.

Зразок оформлення заявки:

1. Прізвище, ім’я, по батькові учасника

2. Місце роботи (навчання), посада, науковий ступінь, вчене звання

3. Контактний телефон

4. E-mail

5. Поштова адреса для направлення збірнику (наприклад, вул. Грецька 12, кв. 7, м. Одеса, 65007)

Структура та вимоги до оформлення тез:

1. Обсяг тез – до 5-ти сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова;

2. Поля: верхнє, нижнє та праве – 15 мм, ліве – 20 мм;

3. Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal;

4. Перший рядок – назва напрямку;

5. Другий рядок – прізвище та ініціали автора (шрифт напівжирний курсив, вирівняний по центру);

6. Третій рядок – (шрифт курсив, вирівняний по центру) науковий ступінь, вчене звання, посада, навчальний заклад (міжрядковий інтервал – 1,5);

7. Наступний абзац – назва доповіді (шрифт напівжирний всі прописні, вирівняний по центру);

8. Далі йде текст тез, вирівняний по ширині з відступом зліва 10 мм.

Зразок оформлення тез доповіді:

2. Адміністративне право та процес: пріоритетні напрями розвитку

Петриченко О.І.

к.ю.н., доцент кафедри адміністративного права і процесу

Національної академії внутрішніх справ

АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ ЯК ВИД ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ

Прийняття Закону України «Про адміністративні послуги» не вирішило остаточно проблеми правової природи адміністративних послуг. Під «послугою» розуміється вид корисної діяльності, яка не створює матеріальних цінностей або самостійного виду продукту, а результат цієї діяльності споживається в процесі її здійснення [1, с. 57].

Список використаних джерел:

1. Малікіна О.А. Адміністративні послуги: сутність, ознаки, класифікація та місце в системі державного управління / О.А. Малікіна, В.С. Фуртатов // Наукові праці. Серія «Державне управління». – 2014. – Вип. 223. – Т. 235. – С. 56–60.

Тези, які не відповідають вимогам оформлення, не будуть прийняті до друку.

Сподіваємося на вашу участь у конференції!

листопада 2016 року, м. Одеса - student2.ru

листопада 2016 року, м. Одеса - student2.ru

Контактна інформація

Адреса Оргкомітету:

65009, Україна, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 33

Міжнародний гуманітарний університет,

Інститут національного та міжнародного права,

Кафедра конституційного права та державного управління

Телефон для довідок: +38 (099) 269 70 67

Електронна сторінка: www.mgu.od.ua

Електронна адреса: [email protected]

Наши рекомендации