Міністерство освіти і науки україни

міністерство освіти і науки україни - student2.ru 01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486 24 42, факс (044) 236-1049, ministry@mon.gov.ua

міністерство освіти і науки україни - student2.ru

від 17.09.2015 № _1/9-442_

від ___________ на №

Департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської міської

державних адміністрацій

Про оптимізацію діяльності

працівників психологічної служби

З метою зменшення звітної документації, підвищення відповідальності працівників психологічної служби системи освіти та на виконання п.4.3. наказу Міністерства освіти і науки України від 06.08.2013 року № 1106 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки щодо розвитку психологічної служби на період до 2017 року» Українським науково-методичним центром практичної психології і соціальної роботи спільно з педагогічною громадськістю проведено роботу щодо оптимізації документації практичного психолога та соціального педагога навчального закладу.

За результатами проведеної роботи розроблено нові зразки документації та протоколів діяльності працівників психологічної служби системи освіти України, які надсилаються для використання в установленому порядку:

план роботи практичного психолога/соціального педагога (додаток 1);

графік роботи практичного психолога/соціального педагога (додаток 2);

журнал щоденного обліку роботи практичного психолога/соціального педагога (додаток 3);

протокол індивідуальної консультації (додаток 4);

протокол індивідуального діагностичного обстеження (додаток 5);

протокол діагностичного обстеження класу/групи (додаток 6);

протокол психологічного аналізу уроку (заходу) (додаток 7).

Електронна версія матеріалів розміщена за посиланням: www.psyua.com.ua, www.facebook.com/groups/psyua.

міністерство освіти і науки україни - student2.ru Звертаємо увагу, що не допускається введення додаткової документації для практичного психолога/соціального педагога навчального закладу.

Додаток: на арк.

Заступник Міністра – керівник апарату О. В. Дерев’янко

Середницька А.Д., 481-32-51,

Панок В.Г. 252-70-11

Додаток 1

до листа Міністерства освіти і

науки України

від 17.09.2015. № 1/9-442

ЗАТВЕРДЖЕНО Директор _________________ (назва навчального закладу) _____________________________ ______ _________________ (підпис) (П.І.Б.)   ПОГОДЖЕНО Директор (методист) районного (міського) центру практичної психології і соціальної роботи _______ ___________________ (підпис) (П.І.Б.)

ПЛАН

роботи практичного психолога/соціального педагога

________________________________________________

(назва навчального закладу)

_______________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

на 20____-20______навчальний рік

№ з\п Зміст роботи з учнями (дітьми), педпрацівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу Термін проведення Де і з ким проводиться
  1. Психодіагностична робота    
       
  2. Консультативна робота    
       
  3. Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота    
       
  4. Психологічна просвіта    
       
  5. Навчальна діяльність    
       
  6. Організаційно-методична робота    
       
  7. Зв’язки з громадськістю    
       

Додаток 2

до листа Міністерства освіти і

науки України

від 17.09.2015. № 1/9-442

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор __________________

(назва навчального закладу)

________________________________

__________ ____________________

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

ГРАФІК РОБОТИ

практичного психолога/соціального педагога

________________________

(назва навчального закладу)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

Дні тижня Інтервали робочого часу
з _______ год. по _______ год.
Понеділок    
Вівторок    
Середа    
Четвер    
П’ятниця    

Додаток 3

до листа Міністерства освіти і

науки України

від 17.09.2015. № 1/9-442

Наши рекомендации