Фонетиканы оқыту әдістемесі_Қазақ тілін оқыту әдістемесі_қаз 4 страница

F) Біржола.

G) Алыс, қарсы,тура.

H) Түнеугүні.

{Правильный ответ} = С, F, H

$$$010

Түгіл, тұрсын, тұрмақ шылаулары:

А) Көңіл-күйді білдіретін демеуліктер.

В) Сұраулық демеуліктер.

С) Қарсы қою демеуліктері.

D) Тежеу демеуліктері.

Е) Қарсы қою, салыстыру демеуліктері.

F) Қомсыну демеулігі.

G) Салыстыру демеуліктері.

H) Күшейткіш демеуліктері.

{Правильный ответ} = С, Е, G

$$$011

Атау септіктегі сөздермен тіркесетін шылаулар:

А)Дейін, шейін, таман

В) Жайында

С) Кейін, соң, гөрі

D) Арқылы

Е) Қатар, бірге, қабат

F) Жөнінде

G) Кез-келген шылаулар

H) Да, де, та, те

{Правильный ответ} = B, D, F

$$$012

Мына сөздерден бір түбірлі сөздерді тап:

А) Көк.

В) Білезік.

С) Жаз.

D) Балалар.

Е) Қыстыгүні.

F) Бақыт.

G) Ұйымшыл.

H) Қарлыға.

{Правильный ответ} = A, C, F

$$$013

Одағайдың түрлерін көрсет:

А) Күрделі.

В) Шақыру.

С) Туынды.

D) Зекіру.

F) Негізгі.

Е) Көңіл-күй.

G) Хабар беру.

H) Естірту.

{Правильный ответ } = B, D, E

14_Мәтінді оқыту әдістемесі_Қазақ тілін оқыту әдістемесі_қаз

$$$001

Мәтінмен жұмыс түрі:

А) Мәтін типтерін ажырату.

В) Дыбыс алмасуын көрсету.

С) Мәтінді талқылау.

D) Метафораны анықтау

Е) Дыбыс үндестігін көрсету.

F) Мәтіннің байланысу формаларын ажырату.

G) Сөйлем мүшелерін табу.

H) Мәтінді суреттеу

{Правильный ответ} = А, D, G

$$$002

Қазақ тілінен білім беруде мәтіндер, сөйлемдер, жаттығулар арқылы жүргізілетін жұмыс:

А) Практикалық жұмыс.

В) Диспут жұмысы.

С) Әңгіме.

D) Тәрбие жұмысы.

Е) Этнографиялық жұмыс.

F) Жүйелік жұмыс.

G) Өздік жұмыс.

H) Этнолигвистикалық жұмыс

{Правильный ответ} = А, D, G

$$$003

Мәтінді толық түсіну үшін:

А) Морфологиялық талдау жасалады.

В) Тұтас оқылады.

С) Сөз тіркесіне талдайды.

D) Бақылау жүргізіледі.

Е) Жіберген қателер үнемі түзетіліп отырады.

F) Дыбыс алмасуын көрсетеді.

G) Практикалық жұмыс.

H) Сөйлем мүшелеріне талдайды.

{Правильный ответ} = B, D, E

$$$004

Мәтіндегі басты айтылар ойды толықтыру үшін берілген жекелеген деректерді нақтылап түсіну:

А) Тұтас түсіну.

В) Ең басты ойды түсіну.

С) Мазмұнды толық түсіну.

D) Талдап түсіну.

Е) Ақпаратты өз қажетіне қарай түсіну.

F) Нақтылап, талдап түсіну.

G) Тақырыпты түсіндіру.

H) Бөлшектеп түсіну.

{Правильный ответ} = D, F, H

$$$005

Мәтінде әрбір әріпті, буынды, сөзді бұрмаламай, сөздің соңғы буынын «жұтып қоймай» анық оқу, әрбір сөзге екпінді дұрыс түсіру:

А) Дұрыс оқу.

В) Түсініп оқу.

С) Асығып оқу.

D) Дауыстап оқу.

Е) Жылдам оқу.

F) Мазмұнын білу.

G) Сауатты оқу.

H) Мәнерлеп оқу.

{Правильный ответ} = A, G, H

$$$006

Сөздердің мағынасын ашып түсіндіру тәсілдерінің бастылары:

А) Сөздерге анықтама беру арқылы түсіндіру.

В) Заттың өзін немесе суретін көрсету арқылы сөздердің мағынасын ашу.

С) Сөз тіркестерін табу.

D) Сөз мағынасын түсіндіруде техникалық құралдар қолдану.

Е) Жоспар жасау.

F) Шығармаға ат қою.

G) Шығарманы бөлімге бөлу.

H) Шығармадан актив сөздерді теріп жазу

{Правильный ответ } = A, B, D

$$$007

Мәтін мазмұнын дұрыс қабылдап, мақсатқа жету үшін қандай жұмыс жүргізіледі:

А) Аударма жұмысы.

В) Өздік жұмысы.

С) Сөздік жұмысы.

D) Үй жұмысы.

Е) Мәтіндегі сөздердің мағынасын ашу.

F) Талдау, баяндау жұмысы.

G) Шығарма жұмысы.

H) Мағынасы түсініксіз сөздермен жұмыс.

{Правильный ответ} = C, E, H

$$$008

Мәтінді дұрыс қабылдауға байланысты жүргізілетін жұмыс түрі:

А) Шығарманы іштей оқу.

В) Мазмұндау.

С) Саралау.

D) Суреттеу.

Е) Шығарманы мәнерлеп оқу.

F) Экскурсия.

G) Хабарлау.

H) Қайталап оқу.

{Правильный ответ} = A, E, H

$$$009

Мәтінмен жұмыс хабарды түсіну дәрежесіне қарай қандай мақсаттарды көздейді:

А) Мазмұнды толық түсіну.

В) Ең басты ойды түсіну.

С) Ақпаратты өз қажетіне қарай нақтылап түсіну.

D) Жаттығу жазу арқылы түсіну.

Е) Мазмұнды жартылай түсіну.

F) Синоним сөздерді түсіну.

G) Мағынасы ұғынықсыз сөздерді түсіну.

H) Мәтіндегі омоним сөздерді түсіну.

{Правильный ответ} = A, B, C

$$$010

Мәтін өте жеңіл болса:

А) Оқушылар жылдам қабылдайды

В) Оқушылардың түсінуіне жеңіл болады.

С) Оқушылардық қызығушылықтарын жояды.

D) Оқушыларды жалықтырып жібереді.

Е) Оқушылардың ойлау қабілетін арттырады.

F) Оқушылардың ойлау қабілетін төмендетеді.

G) Оқушылардың түсінбеуіне әкеліп соғады.

H) Оқушылардың қызығушылығын оятады.

{Правильный ответ} = А, C, D

$$$011

Мұғалімнің мәтінді түсіндіруге қатысты дайындық жұмысы:

А) Сұрақтар қою.

В) Бақылау.

С) Қадағалау.

D) Тілдік талдау.

Е) Жылдам оқу.

F) Оқушы тілі.

G) Коллективті түрде әңгіме айту.

H) Оқушылардың өздеріне әңгіме айқызу.

{Правильный ответ} = А, G, H

$$$012

Шығарманы оқуға дайындаудың үш кезеңі:

А) Балаларды оқылатын әңгіменің мазмұны мен ондағы кейіпкерлердің ісін саналы түрде білуге дайындау.

В) Жоспар құрудағы ерекшеліктер.

С) Шығармадағы кейіпкерлер бейнесін айқындау.

D) Оқылатын әңгіменің мазмұнына қызықтыру.

Е) Жылдам оқу.

F) Мәтіндегі түсініксіз сөздердің мағынасын ашу.

G) Мазмұндама жазғызу.

H) Лингвистикалық талдау жасау.

{Правильный ответ} = A, D, F

15_Орфографияны оқыту әдістемесі_Қазақ тілін оқыту әдістемесі_қаз

$$$001

Қазақ орфографиясы мен орфоэпиясын зерттеген ғалым:

А) Қ.Тасболатов.

В) С.Жиенбаев.

С) А.Байтұрсынов.

D) К.Жолымбетов.

Е) Ы.Алтынсарин.

F) К.Ниеталиева

G) Ә.Жүнісбеков.

H) К.Кәтенбаева.

{Правильный ответ} = D, F, G

$$$002

Орфографияны оқытудағы хабарлау әдісі мынадай құрылымдық элементтерден құралады:

А) Анықтама мен ережені айту.

В) Сабақтың қорытындысын шығару.

С) Ереже мен анықтаманы толық айту.

D) Үй тапсырмасын тексеру.

Е) Дәптерлерін тексеру.

F) Сабақты бағалау.

G) Ережені айтып, мысал келтіре білу.

H) Сөздікпен жұмыс жасау.

{Правильный ответ} = А, С, G

$$$003

Қазақ тілінің орфографиясын оқытудың принциптері:

А) Фонетикалық.

В) Жүйелілік.

С) Морфологиялық.

D) Дәстүрлі, тарихи.

Е) Синтаксистік.

F) Стилистикалық.

G) Грамматикалық.

H) Саналылық.

{Правильный ответ} = A, C, D

$$$004

Орфографияны оқуда графикалық жазу таңбаларының жүзеге асуы:

А) Ауызекі сөйлеу.

В) Жазбаша сөйлеу.

С) Әдеби сөйлеу.

D) Дұрыс сөйлеу.

Е) Жүйелілік.

F) Жазу.

G) Көркемдік.

H) Жазылым.

{Правильный ответ} = B, F, H

$$$005

Диктантта қолданылатын жазылым түрі:

А) Көшіру жазылымы.

В) Дыбыстық жазылым.

С) Жаттау.

D) Көркемдік жазылым.

Е) Танымдық жазылым.

F) Аудиожазба.

G) Конспект жазылым.

H) Үнтаспа жазуы.

{Правильный ответ} = В, F, H

$$$006

Орфографияны тиімді меңгеруге қажетті фонетикалық дағдылар:

А) Әңгіме жаза білу.

В) Сөз таптарын білу

С) Сөйлем мүшелерін талдай білу.

D) Дыбыстарды ажырата білу.

Е) Сөз синонимін көрсете білу.

F) Дауызсыздарды ажырата білу.

G) Қыстырма сөзді табу.

H) Дауыстыларды ажырата білу.

{Правильный ответ} = D, F, H

$$$007

Көшіріп жазу, айту бойынша жазу, еркін жазу жаттығу түрлері:

А) Орфографиялық жаттығу.

В) Морфологиялық.

С) Синтаксистік.

D) Стилистикалық

Е) Бағдарламалық.

F) Сауатты көшіріп жазу.

G) Көп нүкте.

H) Айтылым бойынша жазу.

{Правильный ответ} = А, F, H

$$$008

Орфографиялық сөздікпен жүргізілетін жұмыс түрі:

А) Емлесі қиын сөздерді теріп жазу.

В) Сөз мағынасын ұғындыру.

С) Сөз түбірін көрсету.

D) Синонимін табу.

Е) Антонимін көрсету.

F) Жазылуы қиын сөздерді теру.

G) Қыстырма сөзді табу.

H) Қиын емлесі бар сөздерді жазу.

{Правильный ответ} = А, F, H

$$$09

Орфоэпияны оқытудың мақсаты:

А) Дұрыс, сауатты сөйлеуге дағдыландыру.

В) Тілдік талдау жасай білуге үйрету.

С) Мәнерлі, шешен сөйдерді үйрену.

D) Өз ойын еркін жеткізе білуге үйрету.

Е) Дұрыс, сауатты жазуға дағдыландыру.

F) Сауатты сөйлеуге баулу.

G) Қыстырма сөзді табу.

H) Дұрыс сөйлеуді қалыптастыру.

{Правильный ответ} = А, F, H

$$$010

Фонетикалық принцип бойынша жазылған сөздер қатары:

А) Ботагөз.

B) Жамал.

C) Жазшы.

D) Хабар, халық.

E) Өкімет.

F) Тарағым.

G) Жамбыл.

H) Жұмағым

{Правильный ответ} = А, F, H

$$$011

Диктантта қолданылатын жазылым түрі:

А) Дыбыстық жазылым.

В) Көшіру жазылымы.

С) Жатқа жазу жазылымы.

D) Көркемдік жазылым.

Е) Танымдық жазылым.

F) Дауыстық жазылым.

G) Көп нүкте.

H) Үндік жазылым.

{Правильный ответ} = А, F, H

$$$012

Белгілі бір өтілген емлеге байланысты оқушылардың білімі мен сауаттылық дәрежесін сынау, байқау мақсатында жүргізілетін жұмыс:

А) Диктант.

В) Үндік жазылым.

С) Түсінік айту.

D) Тақтамен жұмыс.

Е) Ереже сұрау.

F) Мазмұндама.

G) Көп нүкте.

H) Шығарма.

{Правильный ответ} = А, F, H

$$$013

Оқу жылының басында, аяғында, әрбір тоқсанда алынатын қандай диктант:

А) Бақылау диктанты.

В) Терме диктанты.

С) Өздік диктант.

D) Сөздік диктант.

Е) Шығармашылық диктант.

F) Диктант.

G) Мазмұндама.

H) Бақылау жұмысы.

{Правильный ответ} = А, F, H

$$$014

Мәтіні түгел жазылмайтын, өтілген емлелік ережелерге байланысты сөздер бөлек алынып жазылатын диктант түрі:

А) Таңдау диктант.

В) Бақылау диктант.

С) Арнайы диктант.

D) Өздік диктант.

Е) Творчестволық диктант.

F) Терме диктант.

G) Көп нүкте.

H) Сөздік диктант.

{Правильный ответ} = А, F, H

$$$015

Орфоэпияны оқытудағы негізгі мақсат:

А).Сауатты жазу.

В) Дұрыс айту.

С) Грамматикалық талдау.

D) Жаттығу жұмысы.

Е) Кітаппен жұмыс.

F) Сауатты сөйлеу.

G) Грамматиканы үйрету.

H) Қатесіз айту.

{Правильный ответ} = В, F, H

$$$016

Сөйлем ортасында қойылатын тыныс белгілер:

А) Қос нүкте, леп белгісі.

В) Дефис, сұрау белгісі.

С) Үтір, сызықша.

D) Леп белгісі, үтір.

Е) Сызықша, нүкте.

F) Дефис, тырнақша.

G) Нүкте,көп нүкте.

H) Қос нүкте, үтір.

{Правильный ответ} = C, F, H

$$$0017

Пунктуацияны оқытудың мақсаты:

А) Пунктуациялық дағды мен сауаттылықты қалыптастыру.

В) Көшіріп жазуға үйрету.

С) Іскерлікке тәрбиелеу.

D) Дұрыс сөйлеуге баулу.

Е) Шешендікке тәрбиелеу.

F) Сауатты жазу.

G) Тәртіптілікке баулу.

H) Тыныс белгілерін дұрыс қоя білу.

{Правильный ответ} = А, F, H

$$$018

Бөгде сөздің тыныс белгілерін оқытуда жиі қолдануға болатын әдіс:

А) Перфокарта.

В) Кестелі плакаттар.

С) Жаттығуды көшіру.

D) Топтастыру.

Е) Хабарлау.

F) Кестелер.

G) Қатесіз жазу.

H) Тақта.

{Правильный ответ} = D, F, H

$$$019

Бөгде сөзді оқытуда тіл білімінің қай саласы ерекше назарда болмақ:

А) Орфография.

В) Пунктуация.

С) Орфоэпия.

D) Фонетика.

Е) Лексика.

F) Синтаксис.

G) Грамматика.

H) Тыныс белгілер.

{Правильный ответ} = D, F, H

$$$020

Пунктуацияны оқытудың мақсаты:

А) Пунктуациялық дағды мен іскерлікті қалыптастыру.

В) Фонетиканы оқыту.

С) Практикалық дағды.

D) Сөз құрамын меңгерту.

Е) Теориялық білік.

F) Тыныс белгісінен қате жібермеуге үйрету.

G) Дұрыс сөйлеу.

H) Құрмалас сөйлем құрамын ажырата білуге үйрету.

{Правильный ответ} = А, F, H

$$$021

Тіл үйретудегі еңбасты мәселе:

А) Сөз тіркесімен таныстыру.

В) Сөздік қорын байыту.

С) Сөздердің қызметін анықтау.

D) Әдемі сөйлей білу.

Е) Дұрыс жазуға үйрету.

F) Сөздердің байланысу формаларын ажырату.

G) Сауатты сөйлеуге баулу.

H) Сөйлем мүшелерін ажырату.

{Правильный ответ} = B, D, G

$$$022

Сөйлеу тілі мен жазу стилі жатық оқушының жоғары қабілеттері

А) Тыңдау қабілеті.

В) Ойлау қабілеті.

С) Игеру қабілеті.

D) Жазу қабілеті.

Е) Сезу.

F) Сауаттылық қабілеті.

G) Есту.

H) Жазу.

{Правильный ответ} = B, D, G

$$$023

Тіл мәдениетінің негізі:

А) Әдеби тілдің нормалары мен стильдік жүйелері.

В) Орфоэпиялық нормалар мен диалектология.

С) Әдеби тілдің нормалары.

D) Термин сөздердің аударма жасалуы.

Е) Әдеби тілдің стильдік жүйелері.

F) Грамматикалық нормалар мен дыбыстық жүйелері.

G) Орфографиялық нормалар мен пунктуация.

H) Орфографиялық нормалар мен тілдік жүйелер.

{Правильный ответ} = A, C, E

$$$024

Ауызекі сөйлеу стиліне тән сөздер қатары:

А) Диалект сөздер.

В) Термин, неологизм сөздер.

С) Архаизм, историзм сөздер.

D) Көнерген сөздер, неологизмдер.

Е) Бейнелі сөздер, терминдер.

F) Табу, бейнелі сөздер.

G) Жаргон сөздер.

H) Сленг сөздер.

{Правильный ответ} = A, G, H

Наши рекомендации