Балалардың ұжымда іс-әрекетін ұйымдастыру, ынталандыру әдісі

A) жазалау

B) мадактау

С) лекция

D) талап

Е) жарыс

Мектеп басшысына қойылатын талаптар

A) стратегиялық, тактикалық, оперативтік

B) тәртіптілік

C) адамгершілік

D) шығармашылық

E) кәсіби, өнегелі

Принцип» сөзінің қазақ тіліндегі мағынасы

A) қозғаушы күш

B) әдіс

C) заңдылық

D) тәсіл

E) негіз, кағида

Менеджмент» сөзінің мағынасы

A) бақылау

B) бағалау

C) сынау

D) тексеру

E) басқару

Азакстан Республикасында сабақтан тыс тәрбие жұмысын ұйымдастырып өткізетін педагог

A) тәлімгер

B)мектеп директорынын тәрбие ісі жөніндегі орынбасары

C) әлеуметтік педагог

D)пән мұғалімі

E) сынып жетекшісі

Алған білім негізінде практикалық әрекеттің іске асуы

A) форма

B) іскерлік

C) білім

D)дағды

E) міндет

Оқушылардың білім, біліктерін бақылаудың негізгі функциясы

A) бағалаудағы жүйелілікті сақтау

B)бағаны әділ қою

C) білімді тексеру және бағалау

D)объективтік бағалау

E) баға қоюда жариялылықты сақтау

Жымда колайсыз психологиялық жағдай туғызатын басқару стилі

A) демократиялық стиль

B)демократиялық - либеральдық стиль

C) либеральдық стиль

D)либеральдық - әкімшілік стиль

E) әкімшілік стиль

Абілетті, дарынды балаларга 1-11 сынып аралығында кең қанатты жалпы білім беріп, кейбір пәндерді тереңдетіп оқытады

A) мектеп - кешен

B) кәсіптік лицей

C) жеке меншік мектептер

D) лицей

Е) гимназия

Кіші мектеп жасындағы балалар тәрбиесінде жиі колданылатын тәрбие әдісі

A) талап қою

B) пікір таласы

C) жаттықтыру

D) әңгіме

E) үйрету

Экономикалық тәрбие жүйесінде үлкен маңызы бар сыныптан тыс жұмыстар

A) тәрбиелік іс -шаралар

B) сынып сағаттары, конференциялар

C) газет, журнал мақалаларын талдау

D) пікірсайыстар, пәндік олимпиадалар, жобалар

E) өндірістік экскурсиялар, үлгілі шаруашылык өкілдерімен кездесулер

Сабақ максатының бағыттары

A) таныту, салыстыру, жүйелеу

B)практикалық, теориялық

C) ізгілендіру, талдау, таныту

D)көшіру, талдау, жүйелеу

E) білімділік, дамытушылық, тәрбиелік

Орытынды тексеру түрі

A) қорытындылау

B)сынақ

C) бағалау

D)бақылау жұмыстары

Е) емтихан

Баланың психикасының саулығын сақтайды.

A) прагматикалық педагогика

B) инновациялық педагогика

C) гуманистік педагогикасы

D) дәстүрлі педагогика

E) ынтымактастық педагогикасы

Азақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы толықтырылды.

А) 2005 жылы

В)2008 жылы

С) 1998 жылы

D)2006 жылы

Е) 2007 жылы

Оқушылардың ғылым негіздерін игеру процесі және нәтижесі

A) жалпы білім

B)жоғары білім

C) кәсіптік білім

D)орта білім

E) политехникалық білім

Сабақтың түрін анықтайды

A) мақсаты

B)мазмұны

C) кезеңі

D)сабақ әдісі

E) міндеті

Табиғат, коғам, мәдениет, ойлау дамуынын заңдылықтарын білуді талап ететін принцип

A) көрнекілік

B)жүйелілік пен бірізділік

C) максаттылық

D) ғылымилық

E) түсініктілік

Сабақ тұтастығын қамтамасыз ететін элементтер жиынтығы

A) оқыту тәсілдері

B)оқыту процесі

C) оқыту әдістері

D)сабақ жоспары

Е) сабақ кұрылымы

Былыстар мен процестер арасындағы байланыс.

A) заңдылық

B)заң

C) әдіс

D)принцип

Е) өзара әрекет

Еңбек тәрбиесі үшін өте маңызды пән

А)физика

В) технология

C) география

D)биология

Е)дүниетану

Эстетика» деген сөздің қазақ тіліндегі мағынасы

А)сенім

В)сана

C) ойлау

D) сезім

E) ұғым

Мектеп жасындағы балаларды тәрбиелеу мен оқыту мәселелерін зерттейді

A) мектеп педагогикасы

B)әлеуметтік педагогика

C) жас ерекшілік педагогикасы

D)жас педагогикасы

E) коррекциялық педагогика

Т.Е.Конникова, Г.И.Щукина бойынша тәрбие әдістерінің жіктелуі

А)тәрбиеленушілердің санасын калыптастыру, іс-әрекетті ұйымдастыру, мінез-күлыкты

ынталандыру, бақылау, өзін-өзі бақылау

B) әңгіме, әңгімелесу, пікірталас, лекция

C) ұғым, пайымдау, пікір айту, баға беру

D) талап, коғамдық пікір, үйрету, жаттықтыру

E) тәрбиеленушілерде жағымды тәжірибені қалыптастыру, санасын қалыптастыру, мадақтау және жазалау

Туризмнің дене тәрбиесіндегі түрлері

A) дене жаттығулары

B) ойын, табиғат факторлары

C) шаңғы спорты, жүзу

D) жеңіл атлетика, гимнастика

E) серуен, саяхат, туристік жорық

Бағдарламалап оқытудың салалық принципін ұсынған педагог

A) Б.Скиннер

B) С.Л.Рубенштейн

C) М.Н.Скаткин

D) Н.Краудер

E) И.А.Лернер

Баланың жағымды қасиеттерін дамытып, қалыптастыратын әлеуметтік орта

А)қоғам

В)отбасы

С) орта

D)дін

E) мектеп

Наши рекомендации