Наукова та інноваційна діяльність

Характеристика бази практики

Практика Курінної Наталії проходила на кафедрі іноземної філології і перекладу Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Кафедра створена у 2012 році. ЇЇ витоками слугує кафедра німецької та французької мов, створена у 1973 р. під керівництвом кандидата філологічних наук, доцента Г.М. Дими, а з 1988 р. кандидата філологічних наук, доцента Л.О. Хоменко, які підготували хорошу науково - методичну базу для навчальної і наукової діяльності кафедри. Нині очолює кафедру доктор педагогічних наук, професор Амеліна Світлана Миколаївна.

Основне завдання діяльності кафедри іноземної філології і перекладу полягає у забезпеченні підготовки бакалаврів за напрямом «Філологія (переклад) і студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» та «Магістр» денної та заочної форм навчання з німецької та французької мов за напрямами: економічні спеціальності, маркетинг, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, правознавство, агрономія, плодоовочівництво, ветеринарна медицина, лісове та садово-паркове господарство, лісозаготівля та деревообробка, ТВППТ, харчові технології та інженерія, водні біоресурси і аквакультура, процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва, машинобудування, автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, електротехніка, транспортні технології. Кафедра забезпечує підготовку студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» з денної форми навчання за напрямом "Філологія", спеціальність "Переклад".

Навчальна робота кафедри

Основне завдання діяльності кафедри іноземної філології і перекладу полягає у забезпеченні навчальної роботи з дисциплін: “Іноземна мова за професійним спрямуванням” (німецька, французька), “Ділова іноземна мова” (німецька, французька), ”Практичний курс основної іноземної мови (німецька)”, ”Практична граматика основної іноземної мови (німецька)”, ”Вступ до перекладознавства”, ”Вступ до германського мовознавства”, “Практика письмового та усного перекладу ”, ”Науково-технічний переклад”, ”Аспектний переклад аграрної літератури”, ”Практичний курс і переклад другої іноземної мови (німецька)”, ”Переклад ділового мовлення та кореспонденції”, ”Стилістика основної іноземної мови ”, ”Порівняльна лексикологія іноземної і української мов”, ”Порівняльна граматика іноземної і української мов”, ”Історія іноземної мови”, ”Аграрне лінгвокраїнознавство основної іноземної мови”, ”Спецкурс з основ укладання галузевих глосаріїв”.

Відповідно до цього, діяльність кафедри з навчальної роботи зосереджена на: вдосконаленні модульно-рейтингової системи навчання і контролю знань; подальшому щорічному вдосконаленню робочих навчальних програм з німецької та французької мов; широкому впровадженні самостійної роботи студентів у лабораторіях кафедри; впровадженні в навчальний процес новітніх інформаційних технологій навчання іноземним мовам.

Наукова та інноваційна діяльність

На сьогоднішній день є 2 вищі школи, які радо приймають на навчання українських студентів сільськогосподарського спрямування: Ecole Supérieure d’Agriculture d’Angers та Вища сільськогосподарська школа міста Анже (Франція).

Заснована у 1898 році, Вища сільськогосподарська школа міста Анже грає велику роль у підготовці професійних кадрів для французького агробізнесу. Факультети: сільського господарства, управління. Спеціальності: тваринництво, рослинництво, виробництво продуктів харчування, покращення складу ґрунту, продаж сільськогосподарської продукції, навколишнє середовище, управління, садівництво, виноробство.

Institut Supérirure Franco-Roumain d’Agroalimentaire et de Développement Agricole - Вищий франко-румунський інститут розвитку сільського господарства і харчування.

Контактна інформація Ірина GUIHARD, директриса ISFRADA, Вищий інститут сільського господарства d'де Лілль, Франція Тел. + 00 333 28 38 46 13 - Portable: + 00 336 09 34 38 17 E-mail: i.guihard @ ISA lille.fr- сайт: www.isa-lille.fr Веронік BUNIOWSKI, Assistante ISFRADA, Вищий інститут сільського господарства d'де Лілль, ФранціяТел + 00 333 28 38 46 28 E-mail: v.buniowski @ ISA-lille.fr Оксана Ландо, Coordinatrice де біржЦентру франко-де-Ukrainien співпраці Університетський та ін Наукове Courriel: [email protected]

Наши рекомендации