Грудня 2016 року, м. Одеса

Шановні науково-педагогічні працівники вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів, аспіранти та здобувачі, юристи-практики! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності», яка відбудеться 9 грудня 2016 року на базі Інституту національного та міжнародного права Міжнародного гуманітарного університету.

Організаційний комітет конференції:

Співголови організаційного комітету: Подобний О.О. –доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального права, процесу і криміналістики Міжнародного гуманітарного університету; Стрельцов Є.В. –доктор юридичних наук, доктор теології, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, Заслужений діяч науки і техніки України, вчений секретар Південного регіонального центру НАПрН України.
  Члени організаційного комітету: Громовенко К.В. –кандидат юридичних наук, доцент,директор Інституту національного та міжнародного права Міжнародного гуманітарного університету; Орловська Н.А. –доктор юридичних наук, професор; Неледва Н.В. –кандидат юридичних наук, доцент (відповідальний секретар).

На конференцію приймаються матеріали науково-педагогічних працівників вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів, аспірантів та здобувачів, юристів-практиків, фахівців, які мають науково-практичні інтереси за тематикою конференції. До публікації приймаються наукові матеріали, які раніше не друкувалися.

Для участі у конференції необхідно до 01.12.2016 р.надіслати на електронну адресу оргкомітету: [email protected]тези, відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску та заявку на участь у конференції.

Назва надісланих файлів має включати в себе прізвище авторів (Наприклад: Ющик_Заявка, Ющик_Тези, Ющик_Квитанція).

Від оргкомітету обов’язково має надійти підтвердження про отримання і прийняття матеріалів до публікації впродовж одного дня після відправки матеріалів.

На конференції планується обговорення за такими науковими напрямами:

· Кримінальне право: традиції та новації кримінально-правового впливу

· Запобігання злочинності: відповіді на кримінальні виклики

· Реформування системи кримінальної юстиції: процесуальні аспекти

· Криміналістика і теорія оперативно-розшукової діяльності: сучасний стан та перспективи розвитку.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Форма участі: дистанційна.

Організаційний внесок:

Вартість участі у конференції – 210 гривень. Організаційний внесок включає: видання матеріалів, пересилку одного екземпляра виданих тез конференції авторові, розсилку інформаційних листів.

Організаційний внесок необхідно перерахувати за реквізитами:

Банк одержувача: АТ «УкрСиббанк»

Рахунок одержувача: 26252007284814

ОКПО: 3355510569

МФО банка одержувача: 351005

призначення платежу: поповнення рахунку Бокши В.О. від ПІБ учасника.

· Всі учасники конференції обов’язково забезпечуються збірником матеріалів конференції та сертифікатом учасника, які будуть надіслані поштою впродовж місяця після проведення конференції.

Зразок оформлення заявки:

· Прізвище, ім’я, по батькові учасника

· Місце роботи (навчання), посада, науковий ступінь, вчене звання

· Контактний телефон

· E-mail

· Поштова адреса для направлення збірнику (наприклад, вул. Грецька 12, кв. 7, м. Одеса, 65007)

Структура та вимоги до оформлення тез:

· Обсяг тез – до 5-ти сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова;

· Поля: верхнє, нижнє та праве – 15 мм, ліве – 20 мм;

· Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal;

· Перший рядок – назва напрямку;

· Другий рядок – прізвище та ініціали автора (шрифт напівжирний курсив, вирівняний по центру);

· Третій рядок – (шрифт курсив, вирівняний по центру) науковий ступінь, вчене звання, посада, навчальний заклад (міжрядковий інтервал – 1,5);

· Наступний абзац – назва доповіді (шрифт напівжирний всі прописні, вирівняний по центру);

· Далі йде текст тез, вирівняний по ширині з відступом зліва 10 мм.

Зразок оформлення тез доповіді:

1. Кримінальне право: традиції та новації кримінально-правового впливу

Ющик О.І.

к.ю.н., доцент кафедри кримінального права і криміналістики юридичного факультету

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

ВИНИКНЕННЯ ПОКАРАННЯ ЯК СОЦІАЛЬНА НЕОБХІДНІСТЬ

Покарання, як примус, з’явилось і розвивалось одночасно із людством. Встановлено, що історія не знає людину без звичаїв та законів, які б не стосувались злочину та покарання [1, с. 207].

Список використаних джерел:

1. Кистяковский А.Ф. Элементарный учебник общего уголовного права /
А.Ф. Кистяковский. – Киев, 1891. – 405 с.

Тези, які не відповідають вимогам оформлення, не будуть прийняті до друку.

Сподіваємося на вашу участь у конференції!

Контактна інформація

Адреса оргкомітету:

65009, Україна, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 33

Міжнародний гуманітарний університет

Інститут національного та міжнародного права

Телефон для довідок: +38 (099) 269 70 67

Електронна сторінка: www.mgu.od.ua

Електронна адреса: [email protected]

Наши рекомендации