Типовий конспект уроку з іноземної мови

Конспект уроку у 5-му класі

1. Тема уроку: “Моя сім’я”

Урок №_____із____________за вказаною темою

2. Мета уроку:

Практична: 1. Навчити учнів розповідати про свою сім’ю (обсяг 5-6 фраз);

2. Навчити учнів обмінюватися репліками про членів своєї сім’ї.

3.Навчити читати та розуміти текст “_______” (підручник, сторінка)

{Необхідно вказувати тему, обсяг та джерело.}

Освітня: 1. Вчити учнів осмислювати одержану на уроці інформацію та висловлювати своє ставлення до неї (при розповіді про сім’ю);

2.Розширювати філологічний світогляд учнів (якщо вводяться нові слова).

Розвиваюча: 1. Розвивати мовленнєву реакцію (у процесі обміну репліками), фонематичний слух, увагу, мислення та ін..

Виховна: 1. Виховувати почуття поваги до своєї родини (у процесі постановки питання “Чи любиш ти своїх батьків?” та ін.);

(Необхідно вказати, на якому етапі, матеріалі, при виконанні якого прийому буде реалізовано ту чи іншу мету.)

3. Методичне обладнання уроку:

1. Малюнки (_________) – для розвитку мовлення;

2. Фотокартки сім’ї – для розвитку мовлення;

3. Карти зі словосполученнями – для розвитку діалогічного мовлення;

4. Підручник – для_______________.

(Необхідно вказати вид обладнання та його призначення)

Схематичний план уроку

1) Початок уроку. 3 хв.
2) Фонетична зарядка. 5 хв.
3) Розвиток умінь аудіювання і мовлення на матеріалі розповіді вчителя про свою сім’ю. 12 хв.
4) Розвиток навичок техніки читання слів за темою. 3 хв.
5) Фізпауза 2 хв.
6) Робота з активізації МФ у формі питань. 4 хв.
7) Розвиток мовлення за темою «Моя сім’я». 6 хв.
8) Подача домашнього завдання. 5 хв.
9) Підведення підсумків роботи 5 хв.

[При написанні конспекту уроку рекомендується вказати етап уроку, його мету, основні прийоми роботи, послідовність дій вчителя (у лівій колонці) Звертання до учнів, матеріал, який адресується учням (у правій колонці).]

Хід уроку

Початок уроку

1) Організація класу 2) Бесіда з черговими 3) Повідомлення плану уроку  

Фонетична зарядка

Мета:удосконалення навичок вимови звуків__, інтонації__ на матеріалі вірша_.

Прийом:повторення вірша за вчителем.

а) Установка. б) Читання вчителем. в) Читання хором. г) Читання учнем. д) Підсумок.  

Розвиток умінь аудіювання і мовлення на матеріалі розповіді вчителя про свою сім’ю.

Мета:розвиток умінь аудіювання, розвиток мовної догадки про нові ЛО.

Прийом 1-й:опора на фотокартки при розповіді вчителя.

а) Установка. б) Робота з новими словами. - пред’явлення фонем, - семантизація - вживання в МФ в) Читання вчителем текстів. г) Контроль розуміння.  

Прийом 2-й: відповіді учнів на запитання вчителя

а) Установка. б) Запитання.  

Прийом 3-й:завершення речень, які пропонує вчитель

а) Пояснення. б) Пред’явлення речень.  

Прийом 4-й:гра на опрацювання ЛО

а) Установка б) Називання професій членів сім’ї вчителя  

Прийом 5-й:робота по складанню розповіді «Моя сім’я».

Розвиток навичок техніки читання слів за темою

Прийом:опора на картки

а) Установка. б) Читання слів вчителем, повторення учнями. в) Читання слів учнями, надання необхідних пояснень. г) Підсумок.  

Фізпауза

Мета:дати учням можливість відпочити

Прийом:виконання пісні, яка супроводжується рухами.

а) Установка. Б) Проведення самої гри. в) Підсумок.  

Робота щодо активізації МФ в формі питань

Мета:підготовка до розвитку діалогічного мовлення на основі структури «Чим займаються твої батьки, рідні?»

Прийом:відповіді учнів на запитання вчителя (з опорою на картки).

а) Установка. б) Постановка запитань вчителем з опорою на картки (зображення людей різних професій) в) Постановка запитань учнями. г) Постановка питань вчителя про професії батьків учнів. д) Робота учнів парами за ситуацією «Познайомився з сім’єю твого друга»  

7. Розвиток мовлення за темою «Моя сім’я»

Мета: формування вміння розповісти про сім’ю в обсязі 6 речень.

Прийом: конкурс на кращу розповідь (з опорою на фотокартки членів своєї сім’ї або логіко-структурну схему).

Наши рекомендации