ТЕМА № 2 Правовідносини з соціального забезпечення.

Ключеві слова:поняття, види правовідносин, суб’єкти правовідносин, загальні, спеціальні суб’єкти, державні органи, соціальні фонди, пенсія, допомога, пільги, юридичні факти, страховий стаж.

Семінарське заняття – 2 год.

Практичне заняття– 2 год.

План семінарського заняття:

1. Поняття та загальна характеристика правовідносин по соціальному забезпеченню.

2. Зміст соціально-забезпечувальних відносин.

3. Класифікація суб’єктів права соціального забезпечення.

4. Основні риси та зміст пенсійних правовідносин.

5. Процедурні і процесуальні правовідносини у сфері права соціального забезпечення.

Теми рефератів:

1. Теорії соціально-забезпечувальних правовідносин.

2. Тенденції розвитку права соціального забезпечення в умовах ринкової економіки.

3. Поняття, ознаки та види соціальних допоміг в України.

4. Фонди соціального забезпечення як суб’єкти соціально-забезпечувальних.

5. Основні напрямки реформування трудового законодавства.

6. Спеціальні суб’єкти соціального забезпечення.

Питання для самостійного вивчення:

1. Поняття, особливості та види правовідносин за правом соціального забезпечення.

2. Соціально-страхові правовідносини.

3. Поняття, ознаки та види страхового стажу.

4. Страхові та не страхові соціальні допомоги в Україні.

5. Підстави виникнення, зміни та припинення соціальних правовідносин.

6. Сім’я як суб’єкт соціально-забезпечувальних правовідносин.

7. Управління страховими фондами. Особливість правового становища державних /не страхових/ фондів.

Практичне заняття – 2 год.

Письмово надати відповіді на наступні завдання

Задача 1

До юридичної консультації звернулася Олексієнко Валентина з проханням надати відповідь на наступне питання: «Вона народила дитину 4 листопада минулого року, яка через годину померла. Чи зобов'язані за основним місцем роботи виплатити їй, крім допомоги на поховання, допомогу при народженні дитини?»

Завдання. Які відносини та між кім вони виникли? Назвати законодавчі акти, які регулюють ці відносини. Дайте розгорнуту письмову відповідь.

Задача 2

У грудні минулого року чоловік Семенової трагічно загинув на полюванні під час відпустки. Семенова має сина Олександра 5-ти років та доньку, якій виповнився 1 рік. Семенова перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Вкажіть суб'єкта права на пенсію в разі втрати годувальника. Розкрийте зміст правовідносин, що виникають у даному випадку.

Задача 3

У липні минулого року 5-річний син Усенко отримав важку травму, а через рік був визнаний дитиною інвалідом. Усенко звільнилася з роботи для догляду за сином, який згідно з методичним висновком потребував постійного стороннього догляду. Усенко звернулася до органів соціального захисту із заявою про призначення їй відповідних допомог, а також до районного відділення Пенсійного фонду для призначення пенсії.

Завдання. Чи є син Усенко суб’єктом соціально-забезпечувальних правовідносин? Які правовідносини і між ким виникли у цьому випадку? Що є об’єктом вказаних відносин?

Завдання №4

Чи включаються до стажу роботи, який дає право на пенсію за віком, такі періоди:

- служба в Збройних Силах України;

- навчання у вищих навчальних закладах;

- догляд за малолітніми дітьми;

- термін інвалідності;

- праця на виборних посадах у центральних і місцевих органах самоврядування?

-

Задача 5

Громадянка Носик із житомирської області звернулася в Пенсійний фонд України із проханням надати їй роз’яснення, чому їй відмовили у виплаті пенсії померлого чоловіка.

Носик знаходилася на утриманні померлого чоловіка, хоча має власну пенсію.

У 2002 році чоловік поїхав до Мурманська і пропав безвісті, а в 2005 році надійшло свідоцтво про його смерть. Пенсію його з 2002 року вона не отримувала. Коли звернулася за нею, їй відмовили. Чому так сталося?

Завдання, дайте розгорнуту письмову відповідь із посиланням на чинне законодавство.

Дати правильну відповідь на тестове завдання з посиланням

на діюче законодавство.

Завдання № 1 До соціально – забезпечувальних відносин належать: 1) відносини по лікуванню 2) відносини між державними органами і застрахованими особами 3) відносини по укладенню трудового договору 4) відносини щодо перерахування коштів з державного бюджету цільовим фондам 5) відносини між роботодавцем і працівником 6) відносини щодо надання соціальних допомог   Завдання № 3 Предмет права соціального забезпечення становлять: 1) відносини по перерозподілу соціальних коштів 2) відносини по захисту права на працю 3) соціально-забезпечувальні відносини 4) відносини по сплаті страхового податку 5) відносини, щодо перерахування коштів з державного бюджету соціальним органам 6) процедурні відносини у сфері соціального забезпечення  
Завдання № 2 До соціально – забезпечувальних відносин належать: 1) відносини щодо надання соціальних послуг 2) відносини між роботодавцем і працівником 3) відносини по забезпеченню проходження працівниками обов’язкових медичних оглядів 4) відносини щодо перерахування коштів з державного бюджету цільовим фондам 5) відносини між державними органами і застрахованими особами 6) відносини по лікуванню   Завдання № 4 До соціально – забезпечувальних відносин належать: 1) відносини по наданню засобів індивідуального захисту 2) відносини щодо перерахування коштів з державного бюджету цільовим фондам 3) відносини пенсійного забезпечення 4) відносини між державними органами і застрахованими особами 5) відносини між роботодавцем і працівником 6) відносини по лікуванню  

Наши рекомендации