Серед учнів 10-х класів Педагогічного ліцею

ПОЛОЖЕННЯ

Про Четвертий щорічний турнір КВК

серед учнів 10-х класів Педагогічного ліцею

 1. Основна мета турніру: створення умов для пошуку і розвитку творчого потенціалу учнів, популяризація в молодіжному середовищі|середі| руху КВК.
 1. Завдання|задачі|:

ü підвищення культурного рівня і творчої активності учнів Педагогічного ліцею;

ü виявлення талановитої учнівської молоді;

ü підвищення професійного рівня учнівських творчих колективів.

 1. Організатори турніру

Організатором турніру є адміністрація комунального закладу «Педагогічний ліцей Кіровоградської міської ради Кіровоградської області».

 1. Час і місце проведення турніру

Турнір відбудеться у період з 11.11.2013 р. – по 15.11.2013 р. в актовій залі КДПУ
ім. В. Винниченка. Про точну дату і час проведення турніру буде повідомлено додатково.

 1. Учасники

У турнірі КВК беруть участь учні 10-х класів Педагогічного ліцею. Склад команди – до 12 учнів. Додатково команди повинні мати звукооператора (людину, відповідальну за музичний супровід команди під час репетицій і самої гри) |. Команди повинні подати заявку про участь у турнірі.

Учасники турніру зобов'язані:

ü пройти|минати| редакторський перегляд|проглядати|;

ü без запізнень прибувати на репетиції згідно|згідно з| графіку, що затверджений організаторами турніру (про графік буде повідомлено додатково);

ü дотримуватись коректної поведінки під час турніру КВК і репетицій.

 1. Умови підготовки і проведення турніру

Кожна команда повинна виступати|вирушати| у всіх конкурсах гри.

Забороняється:

ü використання жартів, що раніше звучали;

ü вживання нецензурної лексики та такої, що суперечить етичним нормам;

ü використання жартів та пародій політичного характеру, жартів, що пропагують насильство, расову ненависть, ображають релігійні та національні погляди, людську гідність окремої особи або групи осіб.

 1. Редакторський перегляд|проглядати|

Редакторський перегляд|проглядати| команд проводиться перед грою адміністрацією Педагогічного ліцею в 2 етапи. Про точну дату, час і місце проведення редакторського перегляду буде повідомлено додатково.

На редакторському перегляді|проглядати| команда захищає свій матеріал перед редакторами. Матеріал редагується по наступних|слідуючих| критеріях: актуальність, новизна|новинка| реприз, ідея сюжету, цензурність, загальна|спільна| підготовка команди тощо. Редактори можуть внести свої пропозиції|речення| по зміні матеріалу команди. Остаточний варіант сценарію виступу|вирушання| команди обов'язково має бути узгоджений|погоджений| з|із| редакторами до закінчення всього редакторського перегляду|проглядати|.

 1. Суддівство

Для оцінки виступу команд і виявлення результатів турніру організатором формується журі.

Суддівство турніру проводиться|виробляє| по наступних|слідуючих| критеріях:

- гумор;

- сценарна гідність|чеснота| програми;

- режисерська побудова|шикування|, знахідки і несподівані|неочікувані| рішення|розв'язання|;

- артистизм виконавців|виконувачів|;

- музичне оформлення програми;

- дотримання регламенту (за перевищення регламенту судді штрафують команди із розрахунку 0,1 бала за кожні 30 секунд зверху встановленого ліміту);

- відповідність темі конкурсу;

- сценічна культура;

- дотримання авторських прав.

Кожний конкурс оцінюється за 5-бальною системою.

Оцінки журі оформлюються протоколом, оскарженню і перегляду не підлягають.

 1. Програма турніру

В програму турніру КВК входять 3 конкурси:

1) Привітання. Регламент: 5 хвилин. В цьому конкурсі учні повинні у гумористичній формі представити себе і свою команду, продемонструвати свої творчі можливості.

2) Розминка. Кожна команда повинна підготувати по 3 питання і відповіді на них.

Питання повинні починатися зі слів: «Чому у нашому Ліцеї...?» Під час гри команди повинні придумати за 30 сек. смішну відповідь на питання, що задаються іншими командами.

3) Музичне домашнє завдання. Тема: «Перші дні у Педагогічному ліцеї». Регламент – 6 хвилин. В цьому конкурсі потрібно розкрити задану тему за рахунок мініатюр, вокальних і хореографічних номерів. Велика увага приділяється музичному супроводу.

 1. Технічні вимоги та реквізит

Адміністрація Педагогічного ліцею забезпечує турнір професійним звуковим обладнанням. Всі фонограми, що використовуються командами повинні бути якісними; записаними на CD-R (RW) або USB-диск. Можливе використання проектору для демонстрації відеороліків.

Адміністрація Педагогічного ліцею забезпечує тільки стандартним набором реквізиту сцени: столи, стільці. Специфічний реквізит командам не надається.

 1. Порядок|лад| подачі заявок

Заявки на участь у турнірі КВК приймаються на окремому аркуші, оформленому згідно Додатку до цього положення до 18 жовтня 2013 року (включно) в 306 каб. (Деканат Педагогічного ліцею).

Додаток

до Положення про Четвертий щорічний турнір КВК серед учнів 10-х класів Педагогічного ліцею

від 03 жовтня 2013 року

ЗАЯВКА

Наши рекомендации