Күнтізбелік-тақырыптық жоспар. „

Мазмұны Сағат саны Апта
Модуль 1. Қылмыстық және азаматтық іс жүргізу
Дәріс 1.Қылмыстық істі қозғау актілеріПрактикалық сабақ 1.Қылмыстық істі қозғау актілері ОСӨЖ 1. 1. Қылмыстық істі қозғау түсінігі. (ауызша) 2. Қылмыстық істі қозғаудың негіздері. (кесте құрып, толтыру) 3. Құжаттар.(глоссарий жазу)   1-апта
Дәріс 2.Тергеу іс-әрекетінің хаттамасы. Практикалық сабақ 2.Тергеу іс-әрекетінің хаттамасы.. Әкімішілік құқықтық нормалардың түрлері. ОСӨЖ 2. 1. Тергеу іс әрекеттерінің түсінігі, жалпы шарттары (қысқаша конспект) 2. Жүйесі (сызба сызу)           2-апта
 
Дәріс 3.Айыпталушы ретіне жауапқа тарту қаулысы. Практикалық сабақ 3. Айыпталушы ретіне жауапқа тарту қаулысы. ОСӨЖ 3. 1. айыпталушы ретінде жауапқа тартудың негіздері. (конспект) 2. Процессуалдық құжаттар 3. Кроссворд құру.         3-апта
Дәріс 4.Эксгумация, куәландыру, тану үшін көрсету. Практикалық сабақ 4.Эксгумация, куәландыру, тану үшін көрсету. ОСӨЖ 4. 1.Аталған тергеу әрекеттерінің түсінігі (конспект) 2.Ерекшеліктері (ауызша) 3. Глоссарии жасау. СӨЖ 1. 1. Қылмыстық істі өз өндірісіне қабылдау қаулысын; Оқиға болған жерді қарау хаттамасын толтырыңыз. Беттестіру, Адамды тану үшін көрсету қаулысын толтырыңыз. Түсініктеме беріңіз. Тінту жүргізу туралы қаулыны және тінту хаттамасын жасаңыз. Түсініктеме беріңіз. (СӨЖ КТЖ тапсырмасына қараңыз)       4-апта
Дәріс 5.Сарапшының қорытындысы. Практикалық сабақ 5. Сарапшының қорытындысы. ОСӨЖ 5. 1. Сарапшыны шақырту негіздері (конспект) 2. Сарапшы мен маманның айырмашылығы.(кесте құру) 3. Сарапшының құқықтары мен міндеттері. (ауызша)       5-апта
Дәріс 6.Өтініш жасау. Қылмыстық іс жүргізу қызметін атқаратын мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдардың әрекеттері мен шешімдеріне шағымдану Практикалық сабақ 6.Өтініш жасау. Қылмыстық іс жүргізу қызметін атқаратын мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдардың әрекеттері мен шешімдеріне шағымдану ОСӨЖ 6. Өтініш жасау. Қылмыстық іс жүргізу қызметін атқаратын мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдардың әрекеттері мен шешімдеріне шағымдану 1. Келтірілген зиянды толтыру негіздері (кесте сызу) 2. Процессуалдық тәртібі (қысқаша конспект)       6-апта
Дәріс 7.Сезіктіні ұстау Практикалық сабақ 7.Сезіктіні ұстау ОСӨЖ 7. 1. Келтірілген зиянды толтыру негіздері (кесте сызу) 2. Процессуалдық тәртібі. (ауызша) 3. глоссарии жасау СӨЖ 2. 1. «Ақтау және қылмыстық іс жүргізуші органның заңсыз іс әрекетімен келтірілген зиянды өтеу» - тақырыбна реферат жазыңыз. 2. Куәландыру жүргізу туралы қаулы мен куәландыру хаттамасын жасаңыз, түсініктеме беріңіз. 3. «Анықтаушы – қылмыстық іс жүргізу құқығының субъектісі ретінде»- тақырыбына баяндама жазыңыз. (СӨЖ КТЖ тапсырмасына қараңыз)               7-апта
Дәріс 8.Қамауға алу – бұлтартпау шарасы ретінде. Практикалық сабақ 8.Қамауға алу – бұлтартпау шарасы ретінде. ОСӨЖ 8. 1.Қамауға алумен байланысты толтырылатын процессуалдықұ құжаттар (конспект)       8-апта
Дәріс 9.Бұлтартпау шарасын тоқтату немесе өзгерту. Практикалық сабақ 9.Бұлтартпау шарасын тоқтату немесе өзгерту. ОСӨЖ 9. 1. Бұлтартпау шарасының өзге процессуалдық әрекеттерден айырмашылығы.(салыстырмалы кесте құрып,толтыру) 2. Бұлтартпау шарасын қолданумен байланысты толтырылатын құжаттар. (ауызша) 3. Бұлтартпау шарасын қолдану негіздері. (конспект)     9-апта
  Модуль 2. Азаматтық іс жүргізу құжаттары    
Дәріс 10.Қылмыстық іс жүргізу кезінде азаматтық талапты қоюдың тәртібі және оны шешу Практикалық сабақ 10. Қылмыстық іс жүргізу кезінде азаматтық талапты қоюдың тәртібі және оны шешу ОСӨЖ 10. 1. Азаматтық іс жүргізу түсінігі (қысқаша конспект) 2. Азаматтардың ұсыныстары, өтініштері және шағымдары бойынша іс жүргізу. (Ауызша, кесте сызу) 3. кроссворд құру.         10-апта
Дәріс 11.Азаматтық істі қозғау кезінде талап қою арқылы іс жүргізу Практикалық сабақ 11. Азаматтық істі қозғау кезінде талап қою арқылы іс жүргізу ОСӨЖ 11. 1. Азаматтық талап түсінігі, ерекшеліктері. (ауызша) 2.Азаматтық іс жүргізу тәртібі. (конспект) 3. кроссворд құру СӨЖ 3. 1. Алдын ала тергеу сатысында тергеушімен жүргізілетін тергеу әрекеттері бойынша кесте құраңыз. 2. Сот медициналық сараптаманы тағайындау туралы қаулысын жасаңыз. Айып тағу хаттамасын жасаңыз. 3. «Қылмыстық процесс бойынша процесуалдық құжаттар»- (СӨЖ КТЖ тапсырмасына қараңыз)     11-апта
Дәріс 12.Ерекше талап қою арқылы іс жүргізу. Практикалық сабақ 12.Ерекше талап қою арқылы іс жүргізу. ОСӨЖ 12. 1. Ерекше талап түсінігі (конспект) 2. азаматтық іс жүргізудегі ерекше талап арқылы іс жүргізудің ерекшеліктері ( кесте сызу) 3. кроссворд құру         12-апта
Дәріс 13.Бұйрық арқылы іс жүргізу. Практикалық сабақ 13.Бұйрық арқылы іс жүргізу. ОСӨЖ 13. 1. Бұйрық арқылы іс жүргізудің құқықтық негіздері. (конспект) 2. Құзыретті субъектілер (ауызша)   13-апта
Дәріс 14.Соттың үкімдері мен қаулыларын орындау. Заңды күшіне енген сот шешімдерін қайта қарау. Практикалық сабақ 14.Соттың үкімдері мен қаулыларын орындау. Заңды күшіне енген сот шешімдерін қайта қарау. ОСӨЖ 14. 1. Сот үкімдері мен қаулыларының түсінігі, түрлері. (ауызша) 2. Сипаттамасы (конспект) СӨЖ 4. 1 Қылмыстық істі сотта іс жүргізуге қабылдау туралы қаулысын, Істі қосымша тергеуге қайтару туралы мәселені шешу үшін алдын ала тыңдауды өткізу туралы Қаулысын жасаңыз. 2. Қылмыстық істерді біріктіру туралы шешімді қабылдау үшін алдын ала тыңдауды өткізу туралы, қылмыстық ңстерді бөлектеу туралы конспект жазыңыз 3. Қылмыстық істерді бөлектеу туралы конспект жазыныз. (СӨЖ КТЖ тапсырмасына қараңыз)         14-апа
Дәріс 15.Соттың үкімдері мен қаулыларын орындау. Заңды күшіне енген сот шешімдерін қайта қарау. Практикалық сабақ 15.Соттың үкімдері мен қаулыларын орындау. Заңды күшіне енген сот шешімдерін қайта қарау. ОСӨЖ 15. 1. Қылмыстық іс жүргізу бойынша істі қайта қарауға негіз болатын құжаттар сипаттамасы (ауызша) 2. Процессуалдық құжаттарды құрау (жазбаша, кесте құру)       15-апта
  Барлығы: дәріс практикалық сабақ СӨЖ(оның ішінде ОСӨЖ)  

Наши рекомендации