Порядок роботи конференції

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ НАПН УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ МОН УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР «МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ»

VI МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ОБДАРОВАНОЇ МОЛОДІ»

Грудня 2015 року, м. Київ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у VІ Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційні технології навчання обдарованої молоді», яка відбудеться 3–4 грудня 2015 р. за адресою: м. Київ, конференц-зала Президії Національної академії педагогічних наук України, вул. Артема, 52-А

Мета конференції: пошук та виявлення ефективних підходів та технологічних рішень застосування інноваційних технологій навчання обдарованої молоді, зокрема методології STEM – навчання в аспекті розвитку здібностей учнів різного віку; пошук інноваційних моделей та технологій психолого-педагогічної підтримки розвитку обдарованої молоді та проблеми інтелектуального саморозвитку особистості дитини.

Напрями роботи конференції:

ü інноваційні моделі підтримки процесів розвитку особистості дитини;

ü психологія обдарованості;

ü активність суб’єкта в розвитку обдарованості;

ü розвиток інтелектуальної сфери в контексті інформатизації навчання;

ü трансдисциплінарність – парадигма сучасної освіти;

ü STEM-освіта міждисциплінарний підхід навчання;

ü системи управління знаннями в освітньо-інформаційному середовищі як засіб розвитку творчості та обдарованої особистості;

ü інформаційно-освітній простір: методологічні основи проектування, створення, формування;

ü психолого-педагогічні основи дистанційних засобів в освіті і дистанційних тренінгів;

ü проектування навчальних курсів та електронних підручників;

ü технології розвивального впливу при проектуванні та побудові навчально-інформаційного середовища;

ü впровадження дистанційних послуг у середній, професійній та вищій освіті;

ü реалізовані навчальні курси та тренінги щодо розвитку обдарованості;

ü використання результатів ЗНО з метою моніторингу якості освіти;

ü вироблення управлінських рішень за результатами ЗНО;

ü організація науково-дослідницької діяльності учнівської і студентської молоді з використанням засобів інформаційно-освітнього простору;

ü STEM-освіта: шляхи запровадження, перспективи та проблеми;

ü STEM-освіта від дошкільника до компетентного випускника;

ü STEM-навчання – інноваційний підхід до реалізації концепції профільного навчання;

ü STEM-інноваційний напрям розвитку профільної школи: підготовка випускників, побудова успішної кар’єри;

ü STEM-освіта як провідний чинник формування дослідницьких умінь і навичок у молодших школярів;

ü розбудова напрямків STEM-освіти в позашкільних навчальних закладах;

ü перспективи та проблеми підвищення кваліфікації вчителів до запровадження інноваційних освітніх технологій та методів навчання у сфері STEM.

У програмі конференції– проведення майстер-класів, тренінгів, діалогів з проблематики конференції, тематичні дискусії за участю провідних науковців та фахівців України.

Запрошуються:керівники і представники обласних та районних управлінь освіти, інститутів післядипломної освіти, науковці, викладачі ВНЗ, адміністрація навчальних закладів, учителі, класні керівники, психологи; соціальні педагоги, керівники гуртків загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів як державної, так і недержавної форм власності; працівники дошкільних навчальних закладів та центрів раннього розвитку дитини; студенти вищих навчальних закладів, представники бізнес-структур та усі зацікавлені особи.

Науковий керівник:Стрижак Олександр Євгенійович, доктор технічних наук, провідний науковий співробітник відділу формування та розвитку інформаційних мережевих ресурсів Інституту обдарованої дитини НАПН України, заступник директора з наукової роботи Національного центру «Мала академія наук України».

Мови конференції: українська, російська, англійська.

Реєстрація учасників: 3 грудня 2015 р. з 9.00 до 10.00, конференц-зала Президії Національної академії педагогічних наук України, вул. Артема, 52-А.

Відкриття конференції: 3 грудня 2015 р. о 10.00, конференц-зала Президії Національної академії педагогічних наук України.

Порядок роботи конференції

3.12.2015 – пленарне засідання, робота в секціях;

4.12.2015 – робота в секціях, проведення майстер-класів, тренінгів, презентацій.

Форми та Умови участі

ü Очна участь – безкоштовна (без надання матеріалів конференції)

* Увага! Учасник конференції може замовити:

- програма конференції – вартість 25 грн.

- сертифікат учасника конференції – вартість 25 грн.

- збірник матеріалів конференції, роздрукований варіант – вартість 1-го примірника 150 грн.

- збірник матеріалів конференції, електронний варіант на CD-диску – вартість 50 грн.

ü Заочна участь – включення доповіді в програму заходу та розміщення публікації в збірнику матеріалів конференції. Вартість заочної участі – 200 грн. (включає: розміщення публікації, програму конференції – 1 примірник, збірник матеріалів конференції, роздрукований варіант – 1 примірник, сертифікат учасника). Вартість заочної участі сплачується на розрахунковий рахунок Організатора на підставі договірних документів, які буде надіслано на електронну адресу учасника після подання Заявки на участь.

Для участі у роботі конференції необхідно до 20 листопада 2015 р.надіслати на електронну адресу [email protected] (тема «конференція 3–4.12.15») заявкуза наведеною формою.

ЗАЯВКА УЧАСНИКА VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології навчання обдарованої молоді», 3–4 грудня 2015 р.
Прізвище, ім'я та по батькові  
Науковий ступінь, вчене звання  
Назва навчального закладу, установи, організації  
Посада  
Контактний номер телефону  
Е-mаіl  
Форма участі : необхідне підкреслити ОЧНА – виступ з доповіддю – участь у обговоренні (без доповіді) Додатково замовляю(відмітити)
- програма конференції / 25 грн.  
сертифікат учасника /25 грн.  
збірник матеріалів роздрукований варіант/150 грн.  
збірник матеріалів на CD-диску/50 грн.  

ЗАОЧНА

Наши рекомендации