Порядок проведення конференції. 3.1. Конференція відбудеться 22.02.2017 ру Вінницькому торговельно-економічному коледжі Київського національного торговельно-економічного університету за

3.1. Конференція відбудеться 22.02.2017 ру Вінницькому торговельно-економічному коледжі Київського національного торговельно-економічного університету за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 80.

Початок конференції об 1100 годині.

Заїзд учасників, реєстрація та налаштування презентаційних матеріалів – до 1030 год.

В програмі конференції передбачено:

§ проведення майстер-класів викладачами коледжу;

§ демонстрація фрагменту позанавчального заходу;

§ виставка фотодосліджень студентів коледжу;

3.2. Для участі у роботі конференції запрошуються представники органів державної влади, наукових та освітніх установ, громадських організацій, інноваторів у галузі екології.

3.3. На конференцію запрошуються викладачі та студенти технікумів і коледжів.

Для виступу учасникам відводиться час до 5 хвилин.

3.4. Заявки на участь в конференції (додаток 1) та тези доповідей надсилати на е-mail: [email protected]до 22.01.17 р.

Координатор конференції: завідувач навчально-методичного кабінету коледжу Савлук Людмила Іванівна, моб. (067)-718-95-57, е-mail: [email protected]

Заявка на участь в конференції має містити:

Ø назву навчального закладу;

Ø відомості про учасника: прізвище, ім’я, по батькові (повністю), курс, спеціальність;

Ø кількість авторів доповіді – 1-2 особи;

Ø тематичний напрям;

Ø тему доповіді;

Ø необхідність технічного супроводу;

Ø вказати чи має учасник потребу в електронній збірці матеріалів конференції.

Вимоги до оформлення тез доповідей.

Тези доповіді подаються мовою оригіналу, набрані в редакторі Microsoft Word (шрифт Times New Roman; розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,0). Поля справа та зліва – 25 мм, зверху – 20 мм, знизу – 25 мм; відстань від краю до краю колонтитулу (номер сторінки знизу) – 20 мм.

Матеріали мають бути вичитані й відредаговані автором.

Обсяг тез виступу – 2-3 повні сторінки. Кількість авторів – не більше двох.

Схема тез:

- ім’я та прізвище автора/авторів, навчальний заклад - у правому верхньому куті великими літерами (наукового керівника - із зазначенням наукового ступеня, посади, місця роботи);

- назва (по центру великими літерами, жирним шрифтом);

- основний текст.

Якщо у тексті є посилання на літературні джерела (у квадратних дужках), їх перелік наводиться наприкінці тексту. Рисунки мають бути згруповані.

3.6. Відповідальність за зміст та орфографію надісланих статей несуть автори доповідей. Оргкомітет залишає за собою право редагувати та відхиляти тези, які не відповідають тематиці конференції або не оформлені згідно з зазначеними вимогами.

Мова конференції – українська.

4. Організаційний внесок за кожного учасника складає 90 грн, який потрібно сплатити з 10.01 до 22.01.2017 року на такі реквізити

Вінницький торговельно- економічний коледж КНТЕУ

КОД – 01565891 Банк ДКСУ

МФО 820172 рах. 31255370106890

(Прізвище, ім’я, по батькові платника)

Вид платежу Дата Сума

Благодійний внесок

Організаційний внесок включає в себе витрати, які будуть пов’язані з підготовкою, проведенням конференції та публікацією програми, електронних збірок матеріалів конференції, сертифіката учасника конференції.

Учасники, які вчасно не зроблять заявку, не сплатять оргвнеску та не подадуть матеріали до збірки, не будуть включені до програми конференції.

Витрати на проїзд учасників конференції в обидва кінці та на харчування компенсуються кожним навчальним закладом, який направляє учасників.

ДОДАТОК 1

ЗАЯВКА

НА УЧАСТЬ В ІІІ РЕГІОНАЛЬНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ «ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕДАГОГА В УМОВАХ ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ ТА ВИМОГ РИНКУ ПРАЦІ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ТЕХНІКУМІВ І КОЛЕДЖІВ

(м.Вінниця, вулиця Київська, 80; 15.02.2017 року):

Прізвище, ім`я, по батькові учасника конференції __________________

__________________

Назва навчального закладу ___________________________________________________________

__________________

Курс навчання студента ______________

Спеціальність ________________________________________

ПІБ викладача, який підготував студента_______________________________________________

_________________

Тема доповіді:______

__________________

Тематичний напрям _________________________________________________________________

__________________

Необхідність технічного супроводу ___________________________________

Потреба в електронному збірнику (так/ні) __________________________________________

Згода про внесення організаційного внеску __________________________________

Пропозиції щодо участі:

а) виступ на конференції;

б) участь в ролі слухача;

в) не планую приїзд.

Координати для контакту:

Телефон моб. _____________________________________________________

Е-mail ____________________________________________________________

Дата __________________________ Підпис ____________________________

Наши рекомендации