Сертифікату про підвищення кваліфікації

Рекомендації методиста

Відгуку директора школи

Відгуків батьків

Середній рівень

21. Управління виникло спочатку як:

Практика діяльності

Наука

Наука і практика одночасно

Всі відповіді вірні

22. Педагогічний менеджмент – це:

Система управління освітнім закладом, спрямована на підвищен­ня ефективності його діяльності

Сукупність шляхів управління закладом освіти

Принципи і методи управління загальноосвітнім навчальним закладом

Діяльність школи, спрямована на підвищення результатів навчання учнів

23. Управління як наука виникла:

На межі ХІХ – ХХ століть

В ХХІ столітті

З появою людства

У ХVІ столітті

24. Як називається система управління освітнім закладом, спрямована на підвищення ефективності його діяльності:

Педагогічний менеджмент

Педагогічний моніторинг

Педагогічне цілепокладання

Педагогічна взаємодія

25. Методична робота в школі – це системна діяльність, яка спрямовується на:

Підвищення професіоналізму та педагогічної майстерності вчителів

Розвиток здібностей учнів

Забезпечення взаємодії школи і сім’ї

Поглиблення знань школярів

26. Процедура визначення відповідності вчителя займаній посаді та рівню кваліфікації, на основі якої встановлюються педагогічна категорія та відповідний посадовий оклад називається:

Атестація педагогічного працівника

Перевірка якості педагогічної діяльності

Контроль за діяльністю учителя

Підвищення кваліфікації учителя

27. До функцій управління належать:

+ Аналіз планування, організація, контроль, регулювання

Планування, організація, стимулювання, контроль

Контроль, спостереження, перевірка, планування

Стимулювання, планування, контроль, корекція

28. Планування в процесі управління школою – це:

Стадія управління, яка передбачає визначення завдань та заходів, виконання яких спрямоване на поточну чи перспективну діяль­ність шкільного колективу

Стадія управління, яка передбачає процес формування плану поточної діяльності учителів

Стадія управління,яка спрямована на визначення мети діяльності педагогічного колективу

Стадія управління, що передбачає перспективне планування діяльності школи

29. Організація в процесі управління – це:

Функція управління, спрямована на регламентування діяльності, розподіл доручень підлеглих та налагодження їх взаємозв’язків для приведення в дію управлінських рішень

Функція управління, спрямована розподіл доручень суб’єктів управління.

Функція управління, спрямована налагодження взаємозв’язків учасників діяльності для досягнення мети.

Функція управління, що передбачає узгодження дій представників адміністрації.

30. Контроль в процесі управління – це:

+ Функція управління, спрямована на перевірку відповідності реального процесу і результатів діяльності планам, нормам, інструкціям, рішенням.

Функція управління, спрямована облік успішності діяльності учасників навчально-виховного процесу.

Функція управління, спрямована перевірку навчальних досягнень учнів у процесі вивчення навчальних дисциплін.

Функція управління, що передбачає оцінку дій учителів.

31. Регулювання в процесі управління – це:

Функція управління, спрямована внесення необхідних коректив у процес діяльності на основі поточного контролю.

Функція управління, спрямована на підвищення результативності діяльності об’єктів управління.

Функція управління, спрямована внесення змін у процес управління.

Функція управління, що полягає у контролі діяльності підлеглих.

32. Аналіз у процесі управління школою – це:

Функція управління, спрямована вивчення стану справ, об’єктивну оцінку діяльності всіх учасників навчально-виховного процесу для вироблення рекомендацій щодо вдосконалення навчально-виховного процесу.

Функція управління, спрямована на дослідження переваг і недоліків навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Функція управління, яка передбачає вивчення педагогічної діяльності вчителів.

Функція управління, яка спрямована на вивчення діяльності учителів.

33. Методи управління – це:

Наши рекомендации