Спеціальні педагогічні методи

Методи і прийоми, які сприяють покращенню

Взаємин неповнолітнього з класним керівником, психологом, педагогом

№ п/п Назва методу(прийому) Мета застосування
Виявлення щирості, уваги, турботи Виховання у неповнолітнього почуття вдячності, зворушливості.
2. Прохання Виховання у підлітків почуття поваги, гордості, власної гідності, підвищення авторитету у підлітковому соціумі .
3. Обхідний рух Відведення від неповнолітнього звинувачення збоку оточуючих
4. Вияв прикрості Виховання у підлітка уміння співпереживати, висловлювати співчуття
Застосування умінь і переваг вихователя Піднесення авторитету педагога-виховника
Довіра Розвиток у підлітка почуття відповідальності, вдячності за довіру
Моральна підтримка і зміцнення віри у власні сили Підвищення авторитету неповнолітнього серед однолітків засобами включення його у різні види діяльності та життєдіяльності учнівського колективу, розвиток віри у власні сили й підвищення самооцінки
Включення в корисні справи Формування у підлітка вміння бачити власні досягнення у процесі активної життєдіяльності, досягати успіху в дорученій справі
Пробудження гуманних почуттів Формування в підлітка вміння співпереживати, співчувати, вболівати за ближнього
Моральні справи Формування моральних чеснот особистості: доброти, милосердя, чесності у вчинках
Опосередкування Включення підлітків обговорення конкретних життєвих, ситуацій, обставин, що істотно впливає на покращення його поведінки
Фланговий підхід Активізація позитивних якостей особистості засобами включення у корисні справи
Активізація потаємних почуттів підлітка Глибинне сприйняття педагогами-виховниками внутрішнього світу підлітка
       

Спеціальні педагогічні методи

Осуд Формування в підлітка вміння давати об’єктивну оцінку життєвим ситуаціям, власним вчинкам і вчинкам інших. Пробудження в неповнолітнього почуття провини і сорому, справедливості*
Покарання Формування в підлітка почуття відповідальності за скоєний вчинок, провини, справедливості у виборі покарання за провину, введення підлітка у такі правознавчі поняття, як “правопорушення ”, “злочин”, “покарання”, його види тощо
Наказ Формування таких рис особистості як слухняність, повага до закону, вміння дотримуватися вимог старших
Попередження Формування в підлітка вміння передбачати й усвідомлювати наслідки власних протиправних дій
Пробудження тривоги щодо можливого покарання Розвиток у підлітка потреби до самоусвідомлення, самооцінювання наслідків власних вчинків
Прояв обурення Пробудження у підлітків почуття провини , сорому, каяття за скоєний протиправний вчинок
Вибух Спонукання підлітка до сильних емоційних переживань за скоєний вчинок, пошук нового ракурсу ставлення до життя, прагнення підлітка до перебудови та переосмислення міжособистісних стосунків

Опосередковані (приховані методи)

Паралельна педагогічна ідея Формування у підлітка вміння з повагою ставитися до думки учнівського колективу, якщо навіть учні засуджують його негативну поведінку, виховання прагнення здобувати повагу однолітків, старших
Ласкавий докір Формування у підлітків вміння правильно реагувати на висловлений докір чи осуд негативної поведінки
Натяк Створення в учнівському соціумі умов, за яких неповнолітній відчуває свою провину, почуття сорому за скоєний вчинок
Удавана байдужість Вплив на емоційну сферу підлітка з метою прояву почуття прикрості, розчарування власним вчинком, підвищення авторитету виховання
Іронія Формування в підлітка вміння правильно реагувати на зауваження старших стосовно його негативної поведінки через комікси, карикатури, тощо
Розвінчання Допомога підлітку в подоланні таких негативних рис характеру, як хвалькуватість, блюзнірство, формування в нього адекватної поведінки
Удавана недовіра Формування в підлітка здатності долати власні недоліки. Формування прагнення до самовдосконалення

У дітей та підлітків така поведінка нерідко є засобом самоствердження, виражає протест проти справжньої або ймовірної несправедливості дорослих.

Порушення дисципліни на уроці можуть спричиняти неуважність, підвищена психомоторна збудливість, відсутність інтересу до предмета, вороже ставлення до вчителя. Тому доцільно активізувати роботу з батьками

учнів.

Сказка «Фиолетовый котенок»

Фиолетовый котенок мыл лапы только в лунном свете.

— Ну что мне с ним делать? — Кошка всплескивала лапами. — Ведь хороший, умный котенок, а тут — ну что ты будешь делать, хоть кол на голове теши — ни в какую. Только в лунном! Ну что ты будешь делать?

—Да что с ним цацкаться? — рычал кабан.

—Макнуть его головой в солнечный ушат или просто в речку! Ишь ты — все котята как котята, а этому лунный свет подавай!

— Он просто глупый, — каркала ворона.

—Голова маленькая, мозгов немного. Вырастет — его из солнечного света не вытащишь!

Фиолетовый котенок мыл лапы только в лунном свете.

Луна была большая, белая, яркая.

— Милый котенок, а у меня есть брат, — сказала. Луна, —

он очень большой и ярко-желтый. Хочешь на него посмотреть?

— Он похож на тебя7 Конечно, хочу.

— Тогда не ложись спать, когда я стану таять в небе, а немножко подожди. Он выйдет из-за той горы и займет мое место.

Ранним утром котенок увидел Солнце.

— Ух, какой ты теплый! — воскликнул котенок. —А я знаю твою сестру Луну!

— Передай ей привет, — сказало Солнце, — когда встретишь. А то мы редко видимся.

— Конечно, передам.

Фиолетовый котенок теперь умеет мыть лапки не только в лунной, а и в солнечной воде.

Ну и что?

Ця казка про відношення до виховання. Кішка, кабан і ворона - це звичайні методи виховання. Це, по суті, провина, погроза і кепкування. А Місяць— це символ віри. Він не виховує котеня, а розширює його світ. Кожен із вас повинен стати символом віри для дитини, розширюючи її світогляд тільки за допогогою тих дій, які сприяють підвищенню самооцінки дитини.

Література:

Застосування епістолярного жанру в роботі з девіантними дітьми та підлітками. М. Самарська // психолог № 22-23 2009р.с. 49.

Важкі учні: проблеми, питання рішення. // Шкільний світ №19, 2001.

Бібліотека журналу «Управління школою», Харків, 2004

Журнал «Позакласний час» №5-6, 2009

Журнал «Виховна робота в школі» №1 січень 2008

Журнал «Виховна робота в школі» №6 (55), червень 2009

Книга О.І.Чишенко «Сучасні підходи щодо професійної компетентності класного керівника», Одеса, 2008

Спеціальні педагогічні методи - student2.ru

Спеціальні педагогічні методи - student2.ru

Спеціальні педагогічні методи - student2.ru

Спеціальні педагогічні методи - student2.ru

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
БІЛЯЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Біляївський РМК

Спеціальні педагогічні методи - student2.ru Y

Система роботи

Практичного психолога

з дітьми, віднесені до категорії «важких»

Матеріал упорядковано

методистом РМК Челпановою В.І.

Наши рекомендации