Е) оқыту үрдiсiндегi оқушының ақыл-ой дамуының, бiлім мен іскерлік дәрежесі арасындагы қарама-қайшылықтар.

25.Оқытудың тәсiлi дегенiмiз не?

А) әдiстiң бiр бөлiгi ретiнде дидактикалық мiндеттердi шешуге бағытталған іс-әрекет;

26.Оқушыны білімдендіру, тәрбиелеу, дамыту мақсатына бағытталған алдын-ала жоспарланған

В) оқыту;

27.Қандай мақсатпен оқушылардын әрекеттерi тексерiлiп, бағаланады?

С) күнделiктi бакылау мақсатында;

28.Бақылаудың қай түрiн ғылыми-зерттеу әдiсiне жатқызуға болады?

С) мұғалiм оқушылардың жеке тақырыпты меңгеру барысындағы дамуын бақылайды;

29.Сыныптан тыс жұмыстың формалары.

D) пiкiрталас, этикалық әңгiмелер, кездесулер;

Е) барлық жауап дұрыс.

30.Практикалық әдiстер тобы:

A) лабораториялық, графикалык жұмыстар, әр түрлі жаттығулар;

Педагогика

10-нұсқа

1.Оқушының бәсекелестікке, алда болуға деген табиғи қажеттілігін қанағаттандыруға бағытталған тәсіл, бұл:

В) жарыс;

2.Тәрбие ісін ұйымдастырушы қандай істерге басшылық жасайды?

С) мектепішілік және сыныптан, мектептен тыс тәрбие жұмыстарының барлығына;

3.Педагогиканың басқа ғылымдармен байланысы.

В) этнография, этнопедагогика, тарих, философия, психология;

4.Қандай әдiс көрнекiлiк әдiсiне жатады?

Е) иллюстрация және демонстрация.

5.Білімді сабақ барысында, тақырып пен тарау соңында,тоқсан мен оқу жылының басында, соңында қайталауды ұйымдастыру,бұл:

С) оқытудың беріктілік принципінің ережесі;

6.Оқушылардың бiлiм мен тәжiрибесiне сүйене отырып, жаңа бiлiмдi меңгеруге жетелейтiн әдiстi көрсетіңiз.

A) эвристикалық әңгiмелесу;

7.Жеке адамды қалыптастыру дегенiмiз не?

A) баланы қоғам қажеттілігіне сай дамыту;

8.Тәрбие формаларын көрсетіңіз.

В) жеке-дара, ұжымдық;

9.А.С.Макаренко ұжымның өмір сүру заңын былай түсіндіреді:

С) қозғалыс – ұжымның өмір сүру формасы, тоқтау – оның жойылу формасы;

10.Эстетикалық тәрбиенiң мiндеттерi:

С) оқушылардың талғамы мен көркемдiк шығармашылығын дамыту;

11.Педагогикалық әдеп, бұл::

A) оқушылармен қарым-қатынаста көрiнетiн мұғалiмнiң мәдениетi;

12.Сабақтың негiзгi түрлерi:

A) жаңа бiлiмдi хабарлау сабағы, аралас сабақ;

13.Оқытудың принциптерi:

В) бiлiмдi өмiрмен байланыстыра отырып, түсiнiктi жеткiзу;

14.Адамгершiлiк тәрбиесiнiң міндеті-...

Е) барлық жауап дұрыс.

15.Іс-әрекетті ұйымдастыру әдістерін көрсетіңіз.

С) жаттықтыру, талап ету, үйрету;

16.Орыс графикасы негізінде алғаш қазақ алфавитiн жасаған ағартушы.

D) Ы.Алтынсарин;

17.Білімді қабылдау дегеніміз...

A) оқу материалының бала санасында бейнелену процесі;

18.Оқытудың мазмұнын анықтайтын құжаттар:

A) оқу жоспары, оқу бағдарламалары, оқулықтар;

19.Оқыту үрдiсiнiң құрамдас бөлiктерi:

С) білім беру мазмұны, оқу іс-әрекеті, оқыту әдістері, оқыту нәтижелері;

20.Білім беру, тәрбиелеу және дамыту өзара байланысты, бұл:

D) оқыту процесінің жалпы заңдылығы;

21.Тәрбие әдiстерiн қандай шарттарға негiздей отырып таңдайды?

A) оқушылардың жас және дербес ерекшеліктеріне байланысты;

22.Тәрбие принципі...

А) бала тәрбиесінің заңдылықтары мен жолдарын айқындайды;

23.Тәрбие дегенiмiз не?

С) жас жеткiншектi қоғамдық, тұрмыстық, шығармашылық, рухани өмiрге енгiзетiн күрделi, екi жақты үрдiс;

24.Сынып жетекшiсiнiн педагогикалық жұмысының мазмұны.

A) оқушыларды зерттеу, ұжымды ұйымдастыру, сыныптан тыс үйiрмелермен қарым-қатынаста болу, ата-аналармен жұмыс;

25.Жеке-дара, топтық, сынып-сабақтық жүйе, бұл:

С) оқытуды ұйымдастыру формалары;

26.Педагогикалық іс-әрекеттің алдыңғы тәжірибелерін анықтау, зерттеу және тарату,бұл:

Е)оқу-тәрбие жұмысының нәтижесін бағалау мен есепке алудағы негізгі мақсат.

27.Педагогтың тәрбие жұмысында басшылыққа алуға тиісті тәрбие үрдісінің заңдылықтары туралы ереже, бұл:

А) тәрбиенің принциптері;

28.Педагогикалық талап қою, бұл:

В) тәрбие тәсілі;

29.Оқушының танымдық белсенділігі артқан сайын, оқыту сапасы жоғарылайды, бұл:

С) оқыту процесінің жалпы заңдылығы;

30.Әңгімелесу, түсініктеме жүргізу, сендіру, бұл:

А)жеке тұлғаның санасын қалыптастыру тәсілдері;

.

Тест кілті

Педагогика1-нұсқа

Жауап Жауап
D B
A A
B A
A A
A D
B B
A B
B B
C C
C D
D A
D C
B C
A D
C B

2-нұсқа

Жауап Жауап
A B
E D
E D
A C
D B
C D
C C
C B
B C
A B
D C
D C
B E
E B
A A

3-нұсқа

Жауап Жауап
E D
A D
D B
B C
A A
A A
E B
E C
B B
E E
B C
C E
A A
E A
A C

4-нұсқа

Жауап Жауап
B B
D E
A B
E D
C B
E D
A A
D B
D D
A B
B A
A D
B C
E A
B C

5-нұсқа

Жауап Жауап
E B
C A
A A
D C
E B
A E
B C
C A
B C
B A
A A
C B
A A
A B
B D

6-нұсқа

Жауап Жауап
B B
A A
B C
C B
D E
A A
B A
E C
A B
E D
D C
A E
B B
B D
D B

7-нұсқа

Жауап Жауап
A D
C D
D E
B B
C B
D C
A C
B E
B B
E C
A C
B B
C D
C A
B B

8-нұсқа

Жауап Жауап
C A
A B
C C
D C
B E
A C
B D
C B
D A
C B
B C
A A
C C
E B
B D

9-нұсқа

Жауап Жауап
E A
B A
A D
B C
A B
A C
B E
C A
A E
C A
E B
B C
C C
D E
E A

10-нұсқа

Жауап Жауап
B D
C A
B A
E C
C D
A A
A A
B C
C A
C C
A E
A A
B B
E C
C A

Наши рекомендации