Результати реєстрації одинадцятого конкурсу-2016/17

СТИПЕНДІАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ “ЗАВТРА.UA”

Для участі у Конкурсі - 2016/17 Стипендіальної програми «Завтра.UA» було зареєстровано 789 пакетів документівстудентів з 98 ВНЗ України, з них 737 пакетів документів студентів, які навчаються у 73 ВНЗ-партнерах програми:

назва ВНЗ кількість
Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова
Вінницький національний технічний університет
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Дніпропетровська медична академія
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля
Донбаський державний технічний університет
Донецький національний медичний університет
Донецький національний технічний університет
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Житомирський національний агроекологічний університет
Запорізький державний медичний університет
Запорізький національний технічний університет
Запорізький національний університет
Івано-Франківський національний медичний університет
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет будівництва і архітектури
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Криворізький національний університет
Луганський національний аграрний університет
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Львівський державний університет внутрішніх справ
Львівський державний університет фізичної культури
Львівський національний аграрний університет
Львівський національний університет імені Івана Франка
Маріупольський державний університет
Миколаївський національний аграрний університет
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
Національна академія внутрішніх справ
Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури
Національна металургійна академія України
Національний авіаційний університет
Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
Національний гірничий університет
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця
Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Національний університет "Львівська політехніка"
Національний університет "Одеська юридична академія"
Національний університет "Острозька академія"
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет водного господарства та природокористування
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Національний університет харчових технологій
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Одеська національна академія зв'язку ім. О.С.Попова
Одеський національний медичний університет
Одеський національний університет імені І.І.Мечникова
Полтавська державна аграрна академія
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Полтавський університет економіки і торгівлі
Приазовський державний технічний університет
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Сумський державний університет
Сумський національний аграрний університет
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Таврійський державний агротехнологічний університет
Тернопiльський державний медичний університет iменi I.Я. Горбачeвського
Тернопільський національний економічний університет
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Ужгородський національний університет
Український державний хіміко-технологічний університет
Уманський національний університет садівництва
Університет банківської справи
Університет державної фіскальної служби України
Харківська державна академія культури
Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія"
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Харківський національний медичний університет
Харківський національний університет будівництва і архітектури
Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Харківський національний університет радіоелектроніки
Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Херсонський національний технічний університет
Хмельницький національний університет
Хмельницький університет управління та права
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Чернігівський державний технологічний університет
Чорноморський національний університет імені Петра Могили
  Всього:

Студенти з 98 ВНЗ представляють 36 міст України:

місто ВНЗ кількість
Вінниця
Глухів
Дніпро
Житомир
Запоріжжя
Івано-Франківськ
Ірпінь
Кам'янець-Подільський
Київ
Краматорськ
Кременчук
Кривий Ріг
Кропивницький
Лисичанськ
Луцьк
Львів, Дубляни
Маріуполь
Мелітополь
Миколаїв
Ніжин
Одеса
Острог
Покровськ (Красноармійськ)
Полтава
Рівне
Сєверодонецьк
Суми
Тернопіль
Ужгород
Умань
Харків
Херсон
Хмельницький
Черкаси
Чернівці
Чернігів

Учасники 1-го туру конкурсу-2016/17 можуть знайти себе у повному переліку конкурсантів:

Наши рекомендации