Тема 1. Вступ. Витоки української культури

ЗМІСТ

Зміст …………………………………………………………………………
Передмова …………………………………………………………………..
Тема 1. Вступ. Витоки української культури ……………………............
Тема 2. Культура Київської Русі та Галицько-Волинської держави …...
Тема 3. Українська культура кінця ХІV – першої половини ХVІІ ст. …  
Тема 4. Культура українського народу у другій половині ХVІІ – наприкінці ХVІІІ ст. …………………….………………………………..    
Тема 5. Українська культура кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. ………….
Тема 6. Українська культура у ХХ ст. ……..……………………….......
Тема 7. Культура України на рубежі ХХ – ХХІ ст. …………………......
Список використаної літератури ……………………………………….

ПЕРЕДМОВА

Вельмишановний добродію студенте!

Із метою допомогти студентам самостійно опанувати та перевірити отримані знання з курсу «Історія української культури» викладачі кафедри «Українознавства, історико-правових та мовних дисциплін» упорядкували та підготували матеріали для самостійної роботи «Постаті в історії української культури».

Персоналізація історії, встановлення реального внеску окремих особистостей у розвиток культури українського народу, після багатьох десятиліть викривленого підходу до ролі особистості та народних мас в історії, є актуальною темою в сучасному освітньому та науковому просторі. Останнім часом в Україні, як і в багатьох країнах світу, розгортаються процеси так званого «олюднення» історії. Багато імен, які тривалий час було заборонено згадувати, знайшли своє місце в історичному контексті.

Ми всі добре знаємо те, що деякі особистості залишаються на сторінках історії, а інші – ні. Більшість, наприклад, пам’ятають Ярослава Мудрого, П. Могилу, І. Котляревського, Т. Шевченка, І. Франка, О. Довженка, Б. Ступку та багатьох інших, але дехто про цих людей нічого не знає. А сотні, тисячі людей, нажаль, цілі покоління не знайомі з багатьма українськими постатями знаними у світовій культурі. До того ж велика кількість людей, цілі покоління, йдуть у небуття.

Роль видатної особистості полягає в тому, що вона своїми рішеннями, організаторською діяльністю допомагає народу успішно вирішувати поставлені об’єктивним ходом історії завдання суспільного розвитку. Представники інтелектуальної еліти сприяють вирішенню цих завдань, прискоренню їх реалізації, тоді й прогресивному розвитку суспільства, але, потрібно пам’ятати, що не можуть за своїм уподобанням змінити або скасувати закономірний хід історії. Роль особистості в історії важлива. Точніше, вся історія – це мозаїка особистостей, людських вчинків, думок, мрій, бажань, пристрастей, захоплень тощо. Тим більше зацікавлення становить дослідження життя і діяльності представників інтелектуальної еліти української культури.

Запропоновані матеріали з курсу «Історія української культури» розподілено за блоками, які відповідають темам семінарських занять цієї дисципліни. Матеріали можуть бути використані студентами для самостійного вивчення дисципліни разом із опрацюванням навчальної літератури, на семінарських заняттях, при написанні та захисті рефератів, при підготовці до колоквіуму та підсумкової контрольної роботи тощо.

Бажаємо успіхів!

Упорядники

Тема 1. Вступ. Витоки української культури

Ісус Христос (1-33, на третій день воскрес) – центральна фігура у християнстві, більшість людей, які вважають себе християнами вірять, що це Бог, який втілився як людина, щоб дати всім людям Спасіння. Згідно мусульманського віровчення є одним з найбільших пророків. День пам’яті – 25 грудня.

Андрій Первозванний (17-77) – перший із учнів Ісуса Христа, один із Христових апостолів, перший поширювач у придніпровських краях християнської віри. Святий-покровитель України. День пам’яті – 13 грудня.

Дір (?-860/882) – Київський князь, «перший серед слов’янських володарів». Прийняв християнство в Візантії, при хрещенні отримав ім’я Іллі. На його могилі збудована церква Св. Ірини.

Аскольд(?-882) – Київський князь. У 860 р. прийняв християнство в Візантії. При хрещенні отримав ім’я Миколи, а патріарх Константинопольський створив у Києві митрополію, яку очолив єпископ Михаїл – перший очільник Руської церкви. На його могилі збудована церква Св. Миколи.

Кирило(~827-869) іМефодій (~815-885) – слов’янські просвітителі та проповідники християнства, творці слов’янської абетки (кирилиці). Перекладачі богослужбових книг на слов’янську мову. Заклали основи слов’янської писемності і літератури. День пам’яті – 24 травня.

Наши рекомендации