Молодих учених і студентів у 2014 році. Ministry. @ mon. Gov.Ua, код ЄДРПОУ 38621185

Пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел. (044) 481-32-21 42, факс (044) 236- 10-49

Ministry. @ mon. gov.ua, код ЄДРПОУ 38621185

Від 14.01.20141/11-205

На № ___________ від _________

Ректорам вищих навчальних закладів

ІІІ-IV рівнів акредитації

Про План проведення міжнародних та

всеукраїнських конгресів, форумів,

науково-практичних конференцій та

семінарів молодих учених і студентів

у 2014 році

Надсилаємо План проведення міжнародних та всеукраїнських конгресів, форумів, науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів на 2014 рік.

Просимо оргкомітети після проведення зазначених заходів підготувати у місячний строк звіт за формою, додати програму, рішення конференції, збірник доповідей та надіслати їх до Державної наукової установи «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» Міністерства освіти і науки України за адресою: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36, відділ організації наукової та творчої роботи студентів (кімн. 318).

Додаток: План проведення міжнародних та всеукраїнських конгресів, форумів, науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів на 2014 рік на 89 стор.

  Перший заступник Міністра     Є.М. Суліма

Додаток

до листа Міністерства освіти і науки

України 14.01. 20141/11-205

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Перший заступник Міністра

________________ Є.М. Суліма

П Л А Н

Проведення міжнародних, всеукраїнських конгресів, форумів, науково-практичних конференцій та семінарів

молодих учених і студентів у 2014 році

№ п/п Тема конференції, семінару Вищий навчальний заклад (установа), відповідальний за проведення заходу (адреса, телефон) Термін проведення Кіль­кість учас-ників Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами заходу та зарубіжні країни, студенти яких беруть участь
  Міжнародні конгреси
1. Міжнародний нафтогазовий конгрес «Енергетика майбутнього. Технології та рішення»   Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 76018 м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, т.: (0342)72-71-41, 0978342326, е-mail: [email protected], spe-if.pp.ua 24-28 лютого   Міністерство освіти і науки України, Товариство нафтогазових інженерів Російська Федерація, Казахстан, Польща, Німеччина, Австрія, Франція, Єгипет, Чехія, Канада, Туреччина, США, Великобританія, Республіка Білорусь
2. Міжнародний медичний конгрес «Актуальні проблеми клінічної, теоретичної, профілак-тичної медицини, стоматології та фармації» Донецький національний медичний університет імені Максима Горького 83003, м. Донецьк, пр.Ілліча, 16, т.: (062) 344-43-14, е-mail: [email protected] 23-25 квітня   Міністерство освіти і науки України, Вармінсько - Мазурський університет в Ольштині, Люблінський медичний університет, Варшавський медичний університет Польща, Австрія, Індія  
3. Міжнародний медичний конгрес «Сучасні погляди на актуальні питання теоретичної, експеримента-льної та практичної медицини» Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського 46001, м.Тернопіль, майдан Волі, 1, т.: (097) 7526-697, (0352) 52-04-79, e-mail: [email protected] 28-30 квітня Міністерство освіти і науки України, Міністерство охорони здоров'я України Російська Федерація, Казахстан, Польща, Молдова, Республіка Білорусь
             

4. Міжнародний Нобелівський економічний конгрес «Світова економіка ХХІ століття: цикли та кризи» Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна В.І. Леніна, 18, т.: (056) 791-12-65, е-mail: [email protected] 21-24 травня Міністерство освіти і науки України, Міжнародний Благодійний фонд «Планета Альфреда Нобеля», Міжнародний Нобелівський інформаційний центр, Білоруський торгово - економічний університет споживчої кооперації, Жешувський університет Румунія, Російська Федерація, Республіка Білорусь, Польща, Угорщина, Казахстан
5. Міжнародний науково-практичний конгрес студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми сучасної медицини» Національний медичний університет імені О.О.Богомольця 01601, м.Київ, бул. Т.Шевченка, 13, т.: (044) 234-60-63, e-mail: [email protected]   15-17 жовтня Міністерство освіти і науки України, Міністерство охорони здоров’я, Рада молодих учених при Міністерстві охорони здоров’я України Російська Федерація, Республіка Білорусь, Вірменія, Ізраїль, Ірак, Іран, Казахстан, Молдова, Нігерія, Пакистан, Таджикистан, Румунія, Сербія, Узбекистан, Франція, Непал, Кувейт  
  Міжнародні та всеукраїнські форуми
1. Міжнародний форум «Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті» (у рамках форуму 12 тематичних конференцій) Харківській національний університет радіоелектроніки 61166, м. Харків, пр. Леніна, 14 т./ факс: (057) 702-13-97, e-mail: [email protected] 14-16 квітня   Міністерство освіти і науки України Польща, Республіка Білорусь, Грузія, Азербайджан, Російська Федерація, Саудівська Аравія, Казахстан, Вірменія, Латвія, США, Болгарія
2. Міжнародний молодіжний форум «Модель країн Вишеградської четвірки в інтеграції молоді в єдиний науково-культурний простір» Волинський інститут економіки та менеджменту 43020, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 3, т./факс : (0332) 78-98-33, (0332) 78-98-37, e-mail: [email protected]   21 травня Міністерство освіти і науки України, Академія економічних наук України, Управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації, Старопольська вища школа в Кельцах (Польща), Вища школа економіки та менеджменту державного управління (Словацька Республіка), Вища бізнес школа (Чехія), Університет Роберта Кароли (Угорщина), Вища школа готельного менеджменту (Сербія), Університет Прешова (Словаччина)
3. Молодіжний форум з нанобіотехнологій Національний медичний університет імені О.О.Богомольця 01601, м.Київ, бул. Т.Шевченка, 13, т.: (044) 234-60-63, e-mail: [email protected]   21-22 травня Міністерство освіти і науки України, Міністерство охорони здоров’я України, Рада молодих вчених при Міністерстві охорони здоров’я України, Федерація медичних молодіжних наукових товариств Російська Федерація, Республіка Білорусь, Вірменія, Іран, Польща, Швеція
4. Всеукраїнський форум «Макаровські читання» Національний університет кораблебуду­вання імені адмірала Макарова 54025, м. Миколаїв, пр-т Героїв Сталінграда, 9, т.: (0512) 709-105 22-23 травня   Міністерство освіти і науки України, Національна академія наук України, Академія наук суднобудування України, Міжнародна академія морських наук, технологій та інновацій, Миколаївська обласна державна адміністрація

5. Всеукраїнський форум студентських інновацій (в рамках проекту TEMPUS) Одеський національний політехнічний університет 65044, м. Одеса, пр-т Шевченка, 1, e-mail: [email protected] 9-10 жовтня Міністерство освіти і науки України
6. Міжнародний молодіжний форум науки «Litteris et Artibus» (в рамках форуму 9 тематичних конференцій) Національний університет «Львівська політехніка» 79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12, т.: (067)369-80-34, е-mail: [email protected], http://gac.ukrscience.org   20-22 листопада Міністерство освіти і науки України, Рада студентів-політехніків Європи (BEST), Європейський студентський форум (AEGEE) Російська Федерація, Республіка Білорусь, Польща, Австрія, Німеччина, Туреччина
  Міжнародні конференції
1. Розвиток соціально-економічних систем в трансформаційних умовах Бердянський університет менеджменту і бізнесу 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А, т./факс: (06153) 64-4-01   29-30 січня   Міністерство освіти і науки України, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Російська Федерація, Польща, Латвія, Грузія, Італія
2. Актуальні проблеми права, економіки та культури в євроінтеграційному вимірі ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права» 79021, м.Львів, вул. Кульпарківська, 99, т.: (032) 292-78-50, 292-87-08, 237-54-27 13 лютого Міністерство освіти і науки України, Західний науковий центр Національної академії наук України Російська Федерація, Польща, Словаччина, Чехія, Словенія
3. Стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара 49010, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 72, т. : (056) 373-12-16, 760-93-54, е-mail: [email protected] 14 лютого Міністерство освіти і науки України, Вища школа Мітвайда Університет прикладних наук (Німеччина), Університет Хальстаду (Швеція) Франція, Німеччина, Грузія, Швеція, Російська Федерація, Польща  
4. Наукові читання присвячені пам’яті В.М.Корецького Київський університет права Національної академії наук України 03142, м. Київ, вул. Доброхотова, 7-а, т.: (044) 424-91-37, e-mail: [email protected]   20 лютого     Міністерство освіти і науки України, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, Дебреценський університет, Академічне товариство ім. М. Балудянського, Нішський університет, Білоруський державний університет, Московський державний інститут міжнародних відносин Російська Федерація, Республіка Білорусь, Угорщина, Сербія
5. Фундаментальні та прикладні дослідження в біології Донецький національний університет 83015, м. Донецьк, вул. Щорса, 46, т.: 0509325523, e-mail: [email protected] 24-27 лютого Міністерство освіти і науки України, Московський державний університет імені М.В. Ломоносова , Інститут зоології Російської Академії наук, Інститут ботаніки Російської Академії наук, Інститут фізики Академії наук Чеської республіки, Інститут фундаментальної та прикладної біології Російська Федерація, Республіка Білорусь, Казахстан, Польща, США, Німеччина, Саудівська Аравія,Чехія, Франція
                         

6. Творчий пошук молоді – курс на ефективність. Інноваційний розвиток економіки: проблеми та перспективи Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут 29000, м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 3, т.: (0382) 61-61-22, факс: (0382) 79-55-68, e-mail: [email protected] 25 лютого   Міністерство освіти і науки України, Укоопспілка, Гданська школа туризму та готельного менеджменту, Вища торговельна школа імені Болеслава Марковського, Російський університет кооперації, АНОВПО «Бєлгородський університет комерції, економіки та права» Кооперативно-торговельний університет Молдови, Білоруський торговельно-економічний університет споживчої кооперації Російська Федерація, Польща, Молдова
7. Сучасні тенденції соціально-економічного розвитку агропромислового виробництва України в контексті інтеграції у світову економіку Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут» 16600, Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Шевченка, 10, т.:(04631) 2-52-70, 2-50-71, 5-49-55, e-mail: [email protected] 27-28 лютого Міністерство освіти і науки України, Національний університет біоресурсів і природокористування України, ФГБОУ ВПО «Волгоградський державний аграрний університет», УО «Білоруська державна сільськогосподарська академія», УО «Поліський державний університет», Індустріально-економічний коледж імені академіка Г.С.Сейткасимова Російська Федерація, Казахстан, Республіка Білорусь, Польща, Чехія
8. Етнічна культура в глобалізованому світі Одеський національний університет імені І.І.Мечникова 65082, м. Одеса, вул. Єлісаветинська, 12, т.: (048)723-62-14 Лютий   Міністерство освіти і науки України Російська Федерація, Польща, Молдова, Румунія
9. Адвокатура: минуле та сучасність Національний університет «Одеська юридична академія» 65009, м. Одеса, вул.Піонерська, 2, т.: (048) 719-64-32, е-mail: [email protected]а.edu.ua 1-2 березня   Міністерство освіти і науки України, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Департамент освіти і науки Одеської облдержадміністрації Російська Федерація, Республіка Білорусь, Молдова, Казахстан
10. Тарас Шевченко і сучасна національна освіта Тернопільський національний економічний університет 46020, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11 т. (0352)47-50-78, е-mail:[email protected] 5 - 6 березня   Міністерство освіти і науки України, Національна академія наук України, Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка, Науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії, Київський національний університет ім.Т.Шевченка, Інститут психології Російської академії наук, Українська вільна академія наук (Канада) Корсунь-Шевченківський коледж ім. Т.Шевченка, Соціологічна асоціація України Російська Федерація, Республіка Білорусь, Польща, Казахстан, Канада, Німеччина
11. Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 58000, м. Чернівці, вул. Кафедральна, 2, т.: (0372) 52-30-53, е-mail: [email protected] 5 березня   Міністерство освіти і науки України, НДІ Європейської інтеграції та регіональних досліджень, Департамент освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької облдержадміністрації Польща, Румунія, Молдова, Російська Федерація
             
12. Формування сучасного освітнього середовища: теорія і практика   Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка 36003, м. Полтава, вул. Остроградського, 2, т.: (0532) 56-36-01, (05322) 7-49-82 11-12 березня Міністерство освіти і науки України, Бєлгородский державний університет (Російська Федерація), Католицький Люблінський університет Іоанна Павла ІІ (Польща), Коледж Наталі Зейл університету м. Копенгаген (Данія), ЛІ Коледж штат Теннессі (США), Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету, Кіровоградський держав-ний педагогічний університет імені В. Винниченка, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
13. Інтернет - конференція «Моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів Харківський національний економічний університет 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9 а, т.: (057) 702-18-31 (дод. 356, 382) e-mail: [email protected] 13-14 березня   Міністерство освіти і науки України, Фінансовий університет при Уряді Російської Федерації, Російська академія народного господарства та державної служби при Президентові Російської Федерації, Волгоградський державний університет, Університет національного і світового господарства, Люблінський католицький університет ім. Іоанна Павла II, Інститут досліджень корпоративної безпеки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Донецький національний університет, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана», Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, Запорізький національний університет Польща, Болгарія, Російська Федерація, Словенія
14. Актуальні проблеми товарознавства, торговельного підприємництва та захисту прав споживачів Київський національний торговельно-економічний університет 02156, м. Київ, вул. Кіото, 19, т.: (044) 531-47-94 13-14 березня   Міністерство освіти і науки України, Російська Федерація, Молдова, Республіка Білорусь, Польща, Німеччина
15. Розвиток студентської науки Національний університет державної податкової служби України 08201, Київська обл., м. Ірпінь, вул. К. Маркса, 31, т.: (04597) 53-220 e-mail: [email protected] 13 березня Міністерство освіти і науки України, Міністерство доходів і зборів України, Київська обласна державна адміністрація, Опольський університет (Польща), Російський університет Дружби народів (Російська Федерація), Загребський університет (Хорватія), Державний університет Акакія Церетелі (Грузія)
16. Актуальні проблеми менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки Луцький національний технічний університет 43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75, т.: (0332)25-82-30, (0332) 25-36-12 e-mail: [email protected] 14 березня Міністерство освіти і науки України, Поліський державний університет, Люблінська Політехніка, Університет «Хазар», Кутаїський державний університет ім. Н. Мусхелішвілі, Департамент економічного розвитку та торгівлі Волинської облдержадміністрації, Інститут міжнародного бізнесу і права Санкт-Петербузького національного дослідницького університету інформаційних технологій, механіки і оптики Республіка Білорусь, Польща, Російська Федерація, Грузія, Азербайджан
17. Культурологічні аспекти духовно-морального виховання студентської молоді Житомирський державний університет імені Івана Франка 10008, м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 40, т./факс: (0412)37-27-63, 22-16-76, 37-40-42, 14 березня Міністерство освіти і науки України, ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Вінницький соціально-економічний інститут, Житомирський інститут медсестринства Республіка Білорусь, Польща, Російська Федерація, Казахстан, Чехія
18. Проблеми розвитку економіки підприємства: погляд молоді Харківський національний автомобільно-дорожній університет 61002, м. Харків, вул. Петровського, 25, т.: (057)-738-77-87, e-mail: [email protected] 14 березня Міністерство освіти і науки України, Бєлгородський державний університет, Тамбовська філія НОУ ВПО «Російський новий університет» Російська Федерація, Китай, Туркменістан, Азербайджан, Марокко
19. Сучасний розвиток держа-вотворення та правотворе-ння в Україні: проблеми теорії та практики Маріупольський державний університет 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Будівельників, 129а, т.: (0629) 53-33-72, 52-82-43, е-mail: [email protected], [email protected] 14 березня Міністерство освіти і науки України, Європейська організація публічного права (представництво в Україні Російська Федерація, Республіка Білорусь, Казахстан, Литва, Італія, Азербайджан
20. Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, 115, т.: (044) 406-85-14, е-mail: [email protected] 16-19 березня Міністерство освіти і науки України, Національна академія наук України, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Інститут електродинаміки НАН України, Інститут технічної теплофізики НАН України, Інститут газу НАН України, Дортмундський технічний університет, Наукова рада «Наукові основи електроенергетики» Республіка Білорусь, Польща, Російська Федерація, Естонія, Німеччина, Норвегія, Литва
21. Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації української держави Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37, т.: 0633610286, e-mail: [email protected] 19-20 березня Міністерство освіти і науки України, Вища торгова школа в Радомі (Польща), Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Тамбовський державний університет імені Державіна Республіка Білорусь, Польща, Російська Федерація, Естонія, Молдова
22. Інформаційні технології в сучасному світі: дослідження молодих учених Харківський національний економічний університет 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9 а, т.: (057) 702-18-31 (дод. 338), e-mail: [email protected] 19-20 березня   Міністерство освіти і науки України, Університет ЛІОН 2 ім. Люм’єра, Віденський університет прикладних технічних наук, Університет «Лючіан Блага», Економічна академія (Молдова), Бєлгородський державний технічний університет, Представництво «Місrosoft Україна», Асоціація «Інформаційні технології України», Співтовариство ІТ- директорів України Австрія, Російська Федерація, Франція, Румунія, Молдова
                 

23. Україна і світ: діалог мов та культур Київський національний лінгвістичний університет 01001, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 73, т.: (044) 521-61-52, е-mail: [email protected]   19-21 березня   Міністерство освіти і науки України, Педагогічний інститут Швебіш Гмюнд, Московський державний лінгвістичний університет, Бакинський слов’янський університет, Тяньзінський університет іноземних мов Королівство Нідерланди, Німеччина, Французька Республіка, Китайська Народна Республіка, Республіка Корея
24. Проблеми розвитку фінансової системи України в умовах глобалізації Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського 95007, м. Сімферополь, пр. Вернадського, 4, т.: (0652) 60-25-75, e-mail: [email protected],   19-22 березня   Міністерство освіти і науки України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, Севастопольский національный технічний університет, КМОО «Центр стабілізації» Російська Федерація, Республіка Білорусь, Великобританія, Польща, Німеччина
25. Інтернет - конференція «Євроінтеграційні процеси: стратегічні пріоритети та інноваційні рішення» Донецький державний університет управління 83015, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 157, т.: (062) 305-01-80, е-mail: [email protected] 20 березня   Міністерство освіти і науки України, Ростовський державний будівельний університет, Самарський державний університет, Хельсинська школа економіки, Академія економічних наук Республіки Молдова, Луганський національний аграрний університет, Донецький інститут залізничного транспорту, Донбаська національна академія будівництва і архітектури, Донецький міський бізнес-інкубатор Російська Федерація, Чехія, Естонія, Польща, Німеччина, Казахстан
26. Вплив менеджменту на вдосконалення механізму транскордонного співробітництва Мукачівський державний університет Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Ужгородська, 26, т.: (03131)2-11-09, e-mail: [email protected], [email protected] березня   Міністерство освіти і науки України, Закарпатська обласна рада, Мукачівський міськвиконком, Інститут транскордонного співробітництва, Міжнародна асоціація регіонального розвитку, «Інститут прикордонних досліджень і кооперації» Польща, Румунія, Словаччина , Угорщина
27. Інтернет - конференція «Інноваційні ідеї молоді в соціально-економічному розвитку України XXI століття»   Харківський торговельно - економічний інститут КНТЕУ 61045, м. Харків, пр. О. Яроша, 8, т.: (057) 340-45-87, e-mail: [email protected]   21-22 березня Міністерство освіти і науки України, Белгород­ський державний технологічний університет імені В.Г. Шухова, Бєлгородський університет кооперації, економіки і права, Київський національний торговельно-економічний університет Російська Федерація, Республіка Білорусь, Франція, Польща
28. Інтернет - конференція «Механізми регулювання соціально-економічним розвитком в умовах глобалізації» Буковинський державний фінансово-економічний університет 58000, м. Чернівці, вул. М. Штерна, 1, т.: (0372) 52-36-97   21 березня   Міністерство освіти і науки України, Міжнародний інститут бізнес-освіти Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Національний університет «Острозька академія», Хмельницький національний університет, Класичний приватний університет, Університет Штефан чел Маре, Молдовська економічна академія, Лодзька політехніка, Університет Рієки Румунія, Молдова, Польща, Російська Федерація, Хорватія
               

29. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації Житомирський державний університет імені Івана Франка 10008, м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 40, т./факс: (0412)37-27-63, 37-14-04, 37-40-42, e-mail: [email protected], http://zu.edu.ua 21 березня Міністерство освіти і науки України, Київський університет імені Бориса Грінченка, Маріупольський державний університет, Хмельницький національний університет Республіка Білорусь, Польща, Російська Федерація, Казахстан, США, Великобританія
30. Правове забезпечення соціальної сфери Національний університет «Одеська юридична академія» 65009, м. Одеса, вул. Піонерська, 2, т.: (048) 719-64-32, е-mail: [email protected]а.edu.ua 22 березня   Міністерство освіти і науки України, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Департамент освіти і науки Одеської облдержадміністрації Російська Федерація, Республіка Білорусь, Молдова, Казахстан
31. Сучасні тенденції та перспективи розвитку агропромислового виробництва Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут» 16600, Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Шевченка, 10, т.:(04631) 2-52-70, 2-50-71, 5-49-55, e-mail: [email protected] 25-27 березня   Міністерство освіти і науки України, Національний університет біоресурсів і природокористування України, ФГБОУ ВПО «Волгоградский державний аграрний університет», УО «Білоруська державна сільськогосподарська академія», УО «Поліський державний університет», Індустріально-економічний коледж імені академіка Г.С.Сейткасимова, Інститут агробіотехнологій Латвійського сільськогосподарського університету, Балтійська асоціация виробників і переробників луб'яних культур Російська Федерація, Казахстан, Республіка Білорусь, Латвія, Чехія
32. Шевченківська весна. Перспективи розвитку студентської науки Київський національний університет імені Тараса Шевченка 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, т.: 093-059-64-59, e-mail: [email protected] 25-28 березня   Міністерство освіти і науки України Російська Федерація, Республіка Білорусь, Великобританія, Польща, Німеччина, Іспанія  
33. Правова реформа та забезпечення демократиза-ційних процесів і національ-ної безпеки в Україні Академія митної служби України, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 2/4, т.: (0562) 47-18-32, e-mail: [email protected] 25 березня Міністерство освіти і науки України, Міністерство доходів і зборів України, Державний науково-дослідний інститут митної справи Регіонального навчального центру Всесвітньої Митної Організації Угорська Республіка, Німеччина, Російська Федерація , Польща
34. Актуальні проблеми світової і національної економіки: міжнародний бізнес, економічна безпека і митна справа Академія митної служби України, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 2/4, т.: (0562) 47-18-32, e-mail: [email protected] 26 березня Міністерство освіти і науки України, Міністерство доходів і зборів України, Державний науково-дослідний інститут митної справи Регіонального навчального центру Всесвітньої Митної Організації Угорська Республіка, Німеччина, Російська Федерація , Польща
35. Актуальні проблеми розвит-ку інформаційних та транс-портно-митних технологій у митній справі, зовнішньо-економічній діяльності та управління перевезеннями Академія митної служби України, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 2/4, т.: (0562) 47-18-32, e-mail: [email protected] 26 березня Міністерство освіти і науки України, Міністерство доходів і зборів України, Державний науково-дослідний інститут митної справи Регіонального навчального центру Всесвітньої Митної Організації Угорська Республіка, Німеччина, Російська Федерація , Польща

36. Теоретичні та прикладні аспекти аналізу фінансових систем Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України 79007, м. Львів, просп. Шевченка, 9, т.: (032)297-72-26, 297-72-20   26-27 березня Міністерство освіти і науки України, Національний банк України,Економічний університет в Кракові (Польща), Фахова школа Банку Німеччини, ЗО «Поліський державний університет» Національного банку Республіки Білорусь, Економічний університет (Литва), Вільнюський університет (Латвія), Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний університет «Львівська політехніка», Феодосійська фінансово-економічна академія Київського університету ринкових відносин
37. Формування механізмів управління якістю та підвищення конкуренто-спроможності підприємств Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна В.І. Леніна, 18, т.: (056) 778-13-50, е-mail: [email protected] 27 березня   Міністерство освіти і науки України, Департамент споживчого ринку і сфери послуг Дніпропетровської міської ради, Дніпропетровська торгово-промислова палата, Білоруський торговельно-економічний університет споживчої кооперації, Російський економічний університет імені Г.В. Плеханова, Ганноверський університет ім. Г.В. Лейбница, Вища школа менеджменту і охорони праці, Тбіліський економічний університет Російська Федерація, Республіка Білорусь, Польща, Німеччина, Румунія , Грузія
38. Актуальні проблеми перекладознавства у ХХІ столітті Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний уні-верситет» 84626, Донецька обл., м. Горлівка, вул. Руда-кова, 25, т.: 050- 289-56-03, 050-623-88-46, e-mail: [email protected] 27 березня Міністерство освіти і науки України, Барановичський державний університет (Білорусь), Дауговпіль-ський університет (Латвія), Університет святих Кирила та Мефодія, Державний автономний освітній заклад вищої професійної освіти «Альметьєвський державний інститут муніципальної служби» Республіка Білорусь, Казахстан, Російська Федерація, Німеччина, Латвія
39. Наукова та студентська молодь у вирішенні інноваційних завдань розвитку феросплавного виробництва «Молодіжний ІНФАКОН» Національна металургійна академія України 49600, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 4, т.: (056) 745-33-64, e-mail: [email protected] 27 березня   Міністерство освіти і науки України, Запорізька державна інженерна академія, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Українська асоціація виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції, ПАТ«Нікопольський завод феросплавів», Запорізький завод феросплавів, ТОВ «Побузький феронікелевий комбінат», Об’єднання «Укркокс», Хіміко- металургійний інститут ім.Ж Абишева (Казахстан), Міжнародний феросплавний комітет(ЮАР), Уральський федеральний університет (Російська Федерація), Журнал «Металургійна та гірничорудна промисловість»
             

40. Фундаментальні та прикладні наукові дослідження: погляд молодих вчених Макіївський економіко-гуманітарний інститут 86157, м. Макіївка, вул. Островського, 16, т.: 0623-22-22-27, 0623-22-29-25, е-mail: [email protected]   27-28 березня   Міністерство освіти і науки України, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, Асоціація психологів Ізраїлю, Інститут експериментальної психології Університету Регенезбурга, Американська асоціація політичних наук, Північно-східна асоціація політичних наук Асоціації слов'янських, східноєвропейських і євразійських досліджень, Самарська філія Московського міського педагогічного університету Ізраїль, Німеччина, США, Російська Федерація, Республіка Білорусь
41. Стратегія розвитку туризму у XXI ст. у контексті вирішення глобальних проблем сучасності Львівський інститут економіки і туризму 79007, м. Львів, вул. Менцинського, 8, т.: (032) 294-95-78 27-28 березня Міністерство освіти і науки України, Вища Державна технічно-економічна школа ім. Броніслава Маркєвича, Університет Міколоса Ромеріса, Ставропольський державний аграрний університет Польща, Литва, Латвія, Естонія, Російська Федерація
42. Література романтизму: погляд із ХХІ століття (пам’яті професора В. І. Фесенко) Київський національний лінгвістичний університет 01001, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 73, т.: (044) 529-88-15, е-mail: [email protected]   27-28 березня Міністерство освіти і науки України, Французький інститут в Україні Російська Федерація, Республіка Білорусь, Польща, Німеччина, Франція, Італія
43. Управління соціально-економічними системами: аналіз сучасних тенденцій та перспектив розвитку Харківський національний університет будівництва та архітектури 61002, м. Харків, вул. Сумська, 40, т.: (057) 700-02-40 27-28 березня Міністерство освіти і науки України, Харківська облдержадміністрація, Комітет з питань промислової політики і підприємництва Верховної Ради України, Інститут економіки Російської академії наук, Університет імені Дрекселя у США, Аль Хадар Інститут, Академія управління при Президентові Республіки Білорусь, Санкт-Петербурзький державний архітектурно - будівельний університет Російська Федерація, Республіка Білорусь, Китай, Туркменістан, Об’єднані Арабські Емірати, Марокко, США
44. Молода спортивна наука України Львівський державний університет фізичної культури 79000, м. Львів, вул. Костюшка, 11, т.: (032) 272-68-00, 272-70-42, 272-75-61 e-mail: [email protected] 27-29 березня   Міністерство освіти і науки України, Білоруський державний університет фізичної культури, Поліський державний університет, Державний університет фізичного виховання і спорту, Вроцлавська академія фізичного виховання Молдова, Російська Федерація, Республіка Білорусь, Польща

45. Фінансово-кредитне стимулювання розвитку територіальних суспільних систем Луцький національний технічний університет 43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75, т.: 0332) 78-55-66, (0332) 78-99-53, e-mail: [email protected] 28 березня     Міністерство освіти і науки України, Вища школа Східна Вестфалія (Німеччина), Вища школа логістики (Чехія),Вища школа менеджменту (Іспанія), Університет Глінкор (Великобританія), Унівеситет Гламорган (Великобританія), Люблінський політехнічний університет (Польща), Економічний університет у Вроцлаві (Польща), Вища школа мита та логістики (Польща), Свєнтокшиська політехніка (Польща), Інститут регіональних досліджень НАН України, Рівненський державний гуманітарний університет, Університет банківської справи Національного банку України Чехія , Польща, Німеччина, Великобританія , Іспанія
46. Сучасні професійні моделі успішного фахівця   ДВНЗ «Криворізький національний університет» 50027, м. Кривий Ріг, вул. XXII партз'їзду, 11, т.: (0564)409-06-33 Березень Міністерство освіти і науки України, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», Посольство Польщі в Україні, Спілка поляків «Ойчизна» Російська Федерація, Польща, Угорщина
47. Розвиток фінансів в умовах хаотично структурованої економіки Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна В.І. Леніна, 18, т.: (0562) 31- 20 - 45, е-mail: [email protected] 2 квітня   Міністерство освіти і науки України, Самарський державний університет, ДВНЗ «Київський національ-ний економічний університет імені Вадима Гетьмана», ДВНЗ «Житомирський державний технологічний університет», Харківський національний економічний університет Російська Федерація, Республіка Білорусь, Польща, Канада, Угорщина
48. Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту Національний університет цивільного захисту України 61023, м. Харків, вул. Чернишевського, 94, т.: (057) 707-34-90, e-mail: [email protected] mail.ru 2 -3 квітня   Міністерство освіти і науки України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Гомельський інженерний інститут МНС, Командно-інженерний інститут МНС, Воронезький інститут Державної протипожежної служби МНС Російської Федерації, Івановський інститут Державної протипо-жежної служби МНС Російської Федерації, Академія МНС Азербайджану, Кокшетауський технічний інститут МНС Казахстану, Польська головна школа Міжнародної співпраці протипожежної служби, Технічний університет Болгарії Російська Федерація, Республіка Білорусь, Азербайджан, Казахстан, Польща, Болгарія
49. Політ. Сучасні проблеми науки Національний авіаційний університет 03680, м. Київ, пр. Космонавта Комарова,1, т.: (044)406-76-03, e-mail: [email protected],   2 -3 квітня   Міністерство освіти і науки України, Державна вища школа професіоналів у Хелмі, Нанчангський авіаційний університет, Пекінський технологічний університет, Вільнюський технічний університет ім. Гедимінаса, Грузинський авіаційний університет, АТ «Академія цивільної авіації» Казахстан, Польща, Китай, Литва, Німеччина, Російська Федерація

50. Практична психологія у сучасному вимірі Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна В.І. Леніна, 18, т.: (056) 31-24-74, е-mail: [email protected]   3 квітня   Міністерство освіти і науки України, Мелітопольський інститут державного та муніципального управління, Ягеллонський університет, ГАОУ ВПО Московський державний інститут індустрії імені Ю.А. Сенкевича, Університет Томпсон Ріверс, Ноттингемський університет Російська Федерація, Республіка Білорусь, Польща, Канада, Великобританія
51. Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість Національний університет «Острозька академія» 35840, м. Острог, Рівненська обл., вул. Семінарська, 2, т.:(03654) 3-02-58, факс: (03654) 2-29-49, e-mail: [email protected]   3-4 квітня   Міністерство освіти і науки України, Лабораторія соціолінгвістики університету Рен II (Франція), Університет Яна Кохановського (Польща) Республіка Білорусь, Литва, Російська Федерація, Польща, Литва, Канада, Франція, Грузія, Португалія, Німеччина, Чехія, Словенія  
52. Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку ПВНЗ «Буковинський університет» 58000, м. Чернівці, вул. Ч. Дарвіна , 2-А, т.: (0372) 55-32-07, e-mail: [email protected] bukuniver.cv.ua   3-4 квітня   Міністерство освіти і науки України, Університет «Union» ,Вища школа економіки та менеджменту державного управління в Братиславі, Університет Жиліни, Європейський політехнічний інститут в Куновіце, Вища школа соціальних і технічних наук в Радомі, Санкт - Петербурзький філіал Фінансового університету при Уряді російської Федерації, Уральський федеральний університет ім. Б.М.Єльцина, Могильовський державний університет продовольства, АНОО ВПО «Інститут економіки і управління в медицині і соціальній сфері» Сербія, Чехія, Польща, Російська Федерація, Республіка Білорусь, Словаччина
53. Молодь і технічний прогрес в аграрно-промисловому комплексі   Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка 61002, м. Харків, пр. Московський, 45, т.: (057) 732-86-40, е-mail: [email protected] 3-4 квітня       Міністерство освіти і науки України, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Таврійський державний агротехнологічний університет, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Технічний університет Габрово Російська Федерація, Республіка Білорусь, Ірак, Казахстан
54. Наукові дослідження молоді з проблем європейської інтеграції   Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України м. Київ, вул. Андріївська, 1, т.:(044) 425-96-11, м. Харків, пр. Перемоги, 55, т.: (057)338-59-01 3-4 квітня Міністерство освіти і науки України, Національний банк України, Університет банківської справи Національного банку України, Вища школа - Університету прикладних наук Федерального банку Німеччини, Університет Міколаса Ромеріса (Литва), Інститут економіки та антикризового управління (Російська Федерація), Краківський економічний університет (Польща), Міжнародна Балтійська Академія (Латвія), Міжнародний банківський інститут (Російська Федерація), Поліський державний університет (Республіка Білорусь).

55. Молодь і сільсько-господар­ська техніка у ХХІ сторіччі   Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка 61002, м. Харків, пр. Московський, 45, т.: (057) 732-79-22, 700-38-98, e-mail: [email protected], [email protected] 3-4 квітня       Міністерство освіти і науки України, Міністерство аграрної політики та продовольства України, Федеральне державне бюджетна освітня установа вищої професійної освіти «Бєлгородська державна сільськогосподарська академія імені В.Я. Горіна», Білоруський державний аграрний технічний університет, Федеральне державне бюджетне освітня установа вищої професійної освіти «Кубанський державний аграрний університет», Технічний університет Габрово Російська Федерація, Молдова, Республіка Білорусь, Туркменія, Польща, Ізраїль, Болгарія
56. Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження Київський національний університет імені Тараса Шевченка 03187, м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 2-а, т.:(044) 521-35-09, e-mail: [email protected] 3-4 квітня Міністерство освіти і науки України Російська Федерація, Литва, Казахстан, Польща, Німеччина  
57. Вдосконалення технології будівництва шахт та підземних споруд ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 83001, м. Донецьк, вул. Артема, 58, т.: (062) 301-09-23 3-5 квітня   Міністерство освіти і науки України, Інститут ДЮС, ДКХ «Спецшахтобуріння», ШСК «Донецькшахтопрохідка», НТУУ «Київський політехнічний інститут» Російська Федерація, Республіка Білорусь, Чехія, Німеччина, Словенія, Таджикистан, Казахстан, Узбекистан
58. Актуальні проблеми психологічної теорії і практики Донецький національний університет 83001, м. Донецьк, вул. Університетська, 24, т.: (062) 3357952, e-mail: [email protected]     4 квітня Міністерство освіти і науки України, Південний федеральний університет (Російська Федерація), Інститут соціальних і політичних досліджень НАПНУ Російська Федерація, Республіка Білорусь, Молдова, Польща, Ізраїль
59. Проблеми та перспективи розвитку регіональної економіки   Кременчуцький інститут Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля 39600, м. Кременчук, вул. 60 років Жовтня, 79, т.: (0536) 77-59-63, е-mail: [email protected] 4-5 квітня   Міністерство освіти і науки України, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Гуківський інститут економіки та права Російська Федерація, Республіка Білорусь, Вірменія, Молдова, Казахстан
60. Трансмісивні хвороби. Профілактика захворювань. Національний медичний університет імені О.О.Богомольця 01601, м.Київ, бул. Т.Шевченка, 13, т.: (044) 234-60-63, e-mail: [email protected]   7-8 квітня Міністерство освіти і науки України, Міністерство охорони здоров’я України, Національна академія медичних наук України, Бюро ВООЗ в Україні Рада молодих вчених при Міністерстві охорони здоров’я України, Федерація медичних молодіжних наукових товариств Російська Федерація, Республіка Білорусь, Вірменія, Ізраїль, Індія, Іран, Казахстан, Молдова, Нігерія, Пакистан, Таджикистан, Румунія, Сербія, Узбекистан, Чехія

61. Національне та інтернаціональне у світовому культурному просторі Харківський національний університет будівництва та архітектури 61002, м. Харків, вул. Сумська, 40, т.: (057) 700-02-40 8 квітня   Міністерство освіти і науки України, Харківська спілка Української асоціації викладачів російської мови та літератури, Спілка земляцтв іноземних студентів міста Харкова Російська Федерація, Республіка Білорусь, Кенія, Азербайджан, Китай, Туркменістан, Марокко, Молдова, Узбекистан
62. Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21, т.: (057) 707-62-78, 707-65-03, факс: 707-63-71, e-mail: [email protected], [email protected], [email protected] 8-9 квітня   Міністерство освіти і науки України, ФГАОУ ВПО «Бєлгородський державний університет», Білоруський державний університет, Науково-просвітницький центр формування духовної культури у суспільстві Російська Федерація, Республіка Білорусь, Іран, Йорданія, Казахстан, Австралія, Ліван, Малі, Марокко, Монголія, Нігерія, Сирія, Танзанія, Туркменістан
63. Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 03056, м. Київ, вул. Політехнічна 6, т./факс: (044) 454-95-26, e-mail: [email protected], http://tef.kpi.ua 8 -11 квітня Міністерство освіти і науки України, Російська Федерація, Іран, Республіка Білорусь, Марокко
64. Молодь та поступ біології Львівський національний університет імені Івана Франка 79005, м. Львів, вул. Грушевського, 4, т.: (032) 239-41-53 8-11 квітня   Міністерство освіти і науки України Російська Федерація, Польща, Литва, Республіка Білорусь, Молдова Угорщина, Латвія  
65. Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту в умовах трансформації економіки Національний університет водного господарства та природокористування 33018, м Рівне, вул. Соборна, 11, т../факс: (0362) 22-10-86, e-mail: [email protected] 8-9 квітня Міністерство освіти і науки України, Рівненська обласна державна адміністрація, Державний університет «Люблінська Політехніка» (Польша), Московський державний університет природооблаштування (Російська Федерація), Технічний університет (Болгарія), Міжнародна асоціація «Стійкий розвиток» (Болгарія), Лісотехнічний університет (Болгарія), Литовський аграрний університет (Литва), Грузинський технічний університет
66. Вивчення та охорона спадщини вітчизняного архітектурного модернізму Харківський національний університет будівництва та архітектури 61002, м. Харків, вул. Сумська, 40, т.: (057) 700-02-40 9-10 квітня   Міністерство освіти та науки України, Український національний осередок міжнародної організації з документування та охорони архітектурної спадщини сучасного руху Російська Федерація, Німеччина, Великобританія, Польща, Естонія, Франція

Наши рекомендации