Міжосьова відстань (друге наближення), мм

Міжосьова відстань (друге наближення), мм - student2.ru ,

де Міжосьова відстань (друге наближення), мм - student2.ru - для косозубих та шевронних зубчатих коліс;

Міжосьова відстань (друге наближення), мм - student2.ru - для прямозубих зубчатих коліс;

Міжосьова відстань (друге наближення), мм - student2.ru - коефіцієнт ширини зубчатого колеса, який вибирається за таблицею 6.13.

Таблиця 6.13

Рекомендовані значення коефіцієнта Міжосьова відстань (друге наближення), мм - student2.ru

Положення зубчатих коліс відносно опор
Симетричне Несиметричне Консольне (одного або обох зубчатих коліс)
0,315...0,5 0,25...0,4 0,2...0,25

Примітка: менші значення для передач з підвищеною твердістю поверхонь зубців .

Для шевронних передач

Міжосьова відстань (друге наближення), мм - student2.ru .

Коефіцієнт навантаження

Міжосьова відстань (друге наближення), мм - student2.ru .

Коефіцієнт Міжосьова відстань (друге наближення), мм - student2.ru враховує зовнішнє динамічне навантажування; приймається Міжосьова відстань (друге наближення), мм - student2.ru (табл. 6.2), а в ГОСТ 21354-78 КА=1; 1,1; 1,25; 135; 1,5; 1,6; 1,75; 1,85; 2,0; 2,25. Коефіцієнт Міжосьова відстань (друге наближення), мм - student2.ru , що враховує внутрішнє динамічне навантажування, визначають за таблицею 6.5 в залежності від виду передачі, твердості, колової швидкості Міжосьова відстань (друге наближення), мм - student2.ru , м/с та ступеня точності (таблиця 6.14).

Коефіцієнт Міжосьова відстань (друге наближення), мм - student2.ru , що враховує концентрацію навантаження по довжині контактної лінії, визначають за рис. 6.2 в залежності від твердості, коефіцієнта ширини по відношенню до ділильного діаметра, який визначається залежністю

Міжосьова відстань (друге наближення), мм - student2.ru

і схеми передачі (рис. 6.2).

Таблиця 6.14

Рекомендовані ступені точності

Ступінь точності за ГОСТ 1643 Колова швидкість Міжосьова відстань (друге наближення), мм - student2.ru , м/с
прямозубих коліс до непрямозубих коліс до
6-й (передачі підвищеної точності) 31,5
7-й (передачі нормальної точності) 12,5
8-й (передачі пониженої точності) 12,5
9-й (грубі передачі)

Коефіцієнт Міжосьова відстань (друге наближення), мм - student2.ru , що враховує розподіл навантаження між зубцями за рахунок похибок виготовлення. Для твердих зубчатих коліс його визначають залежностями (6.6) і (6.7).

Допустиму напругу Міжосьова відстань (друге наближення), мм - student2.ru визначають залежностями (6.3), (6.4) і (6.8).

Одержане розрахунком значення Міжосьова відстань (друге наближення), мм - student2.ru округлюють до найближчого кратного 5, або згідно ряду лінійних розмірів Міжосьова відстань (друге наближення), мм - student2.ru 40 за ГОСТ 6636.

Проектуючи багатосерійні редуктори, міжосьові відстані округлюють до найближчого стандартного значення за таблицею 6.15.

Таблиця 6.15

Основні параметри зубчатих циліндричних передач

зовнішнього зачеплення (ГОСТ 2185)

Ряд Міжосьові відстані Міжосьова відстань (друге наближення), мм - student2.ru
1-й
2-й - -
1-й
2-й
1-й
2-й
                           

6.8.3. Ширина вінця колеса рівна робочій ширині, тобто

Міжосьова відстань (друге наближення), мм - student2.ru .

Ширина шестірні Міжосьова відстань (друге наближення), мм - student2.ru .

Одержані значення Міжосьова відстань (друге наближення), мм - student2.ru і Міжосьова відстань (друге наближення), мм - student2.ru округлюють до найближчих значень в міліметрах.

6.8.4. Нормальний модуль зубчатих коліс визначається залежністю

Міжосьова відстань (друге наближення), мм - student2.ru ,

де Міжосьова відстань (друге наближення), мм - student2.ru - коефіцієнт, що рівний Міжосьова відстань (друге наближення), мм - student2.ru для прямозубих передач

Міжосьова відстань (друге наближення), мм - student2.ru - для косозубих передач.

Коефіцієнт навантажування Міжосьова відстань (друге наближення), мм - student2.ru приймається рівним Міжосьова відстань (друге наближення), мм - student2.ru , тобто Міжосьова відстань (друге наближення), мм - student2.ru .

Допустиму напругу при згині для колеса Міжосьова відстань (друге наближення), мм - student2.ru визначають залежністю (6.10), де Міжосьова відстань (друге наближення), мм - student2.ru обчислюють за (6.11).

Примітка. Для силових передач модулі повинні бути не меншими .

Одержане розрахунком значення модуля Міжосьова відстань (друге наближення), мм - student2.ru округлюють до найближчого більшого згідно таблиці 6.16.

Таблиця 6.16

Модулі зубчатих евольвентних передач (за ГОСТ 9563)

Наши рекомендации