Проходження заочного циклу лікарями-інтернами першого року навчання

за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина»

Сімейна медицина

План семінарських і практичних занять

№ п/п Тема заняття Примітка
Медична документація лікаря загальної практики-сімейної медицини. ОУОЗ №301 від 15.08.2001 р. «Про впровадження облікової медичної документації та звітності щодо діяльності закладів загальної практики-сімейної медицини».Наказ МОЗУ №72 від 23.02.2001 р. «Про затвердження окремих документів з питань сімейної медицини». Наказ МОЗУ № 191 від 05.05.2003 р. «Про затвердження тимчасових державних соціальних нормативів надання медичної допомоги за спеціальністю «загальна практика-сімейна медицина». Практичне
Закон України «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної допомоги». Наказ МОЗУ № 129 від 23.02.2012 р. «Примірні штатні нормативи центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги». Наказ МОЗУ № 132 від 03.02.2012 р. «Примірний табель оснащення лікувально-профілактичних підрозділів закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу». Додаток до Наказу МОЗУ № 130 від 23.02.2012 р. «Примірний перелік лабораторних досліджень, що виконуються при наданні первинної медичної допомоги населенню». Семінарське
Календар профілактичних щеплень в Україні. Наказ МОЗ України №595 від 16.09.2011 р. «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів». Семінарське Практичнее
Складання звіту про діяльність територіальної дільниці лікаря загальної практики-сімейної медицини за рік. Методи розрахунку і аналіз основних показників роботи лікаря загальної практики- сімейної медицини. Практичне
Санаторно-курортне лікування. Відбір хворих. Покази, протипокази. Принципи визначення критеріїв ефективності санаторно-курортного лікування. Практичне
Особливості диспансерного спостереження за особами із захворюваннями внутрішніх органів, декретованими контингентами населення (чорнобильці, ветерани війни, інваліди, особи похилого віку, жінки фертильного віку з екстрагенітальною патологією). Семінарське
Нормативні акти, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян (Наказ МОЗУ № 455). Покази до направлення хворих на МСЕК. Семінарське
Наказ МОЗУ № 482 від 04.12.2001 р. «Про затвердження порядку видачі медичного висновку про дитину-інваліда віком до 16 років». Семінарське

Підпис керівника ___________________________


Внутрішні хвороби

План семінарських і практичних занять

№ п/п Тема заняття Примітка
Функціональні методи дослідження серцево-судинної системи. Практикум з ЕКГ. Практичне
Гострий коронарний синдром. Невідкладна допомога на догоспітальному етапі Семінарське
Екстрасистолії та миготлива аритмія. Етіологія та патогенез, клініка та ЕКГ-діагностика, лікування. МСЕ. Практичне
Клініка та ЕКГ-діагностика пароксизмальних порушень ритму серця. Невідкладна допомога на догоспітальному етапі. Особливості діагностики та купування пароксизмальних тахікардій на тлі WPW-синдрому. Практичне
Клініка та ЕКГ-діагностика блокад серця (синоатріальна блокада, атріовентрикулярна блокада, блокада ніжок пучка Гіса). Невідкладна допомога при нападах МЕС. Практичне
Артеріальна гіпертензія в практиці сімейного лікаря. Наказ МОЗ України від 24.05.2012 № 384 "Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при артеріальній гіпертензії". Практичне
Нейроциркуляторна дистонія: класифікація, причини розвитку, симптоми, діагностика, лікування, прогноз, профілактика. Практичне
Хвороби серцево-судинної системи та вагітність. Практичне
Хронічна серцева недостатність: класифікація, диференційоване лікування. Семінарське
Пневмонії: класифікація, діагностика, диференційна діагностика, лікування та профілактика. Практичне
ХОЗЛ: класифікація, діагностика, клінічна симптоматика. Лікування та профілактика на первинному рівні. Семінарське
Бронхіальна астма (БА). Фактори ризику розвитку БА, діагностика, диференційна діагностика з ХОЗЛ. Лікування та профілактика на первинному рівні. Семінарське
Медикаментозні алергози. Особливості алергічних реакцій медикаментозного походження. Клініка, сучасні методи діагностики, диференційна діагностика. Лікування, профілактика. Семінарське
Плеврити: етіологія, класифікація, діагностика, клінічна симптоматика, диференційна діагностика, лікування та профілактика. Семінарське
Ведення та диспансерне спостереження за хворими із захворюваннями органів дихання. Формування груп ризику. Практичне  

Підпис керівника ___________________________


ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

План семінарських та практичних занять

№ п/п Тема заняття Вид заняття
1. Місце сімейної медицини в загальній структурі охорони здоров’я та принципи сімейного обслуговування населення. Організація роботи сімейного лікаря. Семінарське
2. Структура медичного страхування, діяльність сімейного лікаря в умовах страхової медицини. Семінарське
3. Основи інформаційного забезпечення поліклініки, амбулаторії сімейного лікаря. Практичне
4. Медико-соціальні аспекти здоров’я населення. Роль сімейного лікаря в популяризації здорового способу життя, профілактики і диспансеризації. Психологічні основи діяльності сімейного лікаря. Практичне
5. Основи організації лікувально-профілактичної допомоги, в тому числі первинної медико-санітарної допомоги. Семінарське

Підпис керівника ________________________

ПЕДІАТРІЯ

План семінарських і практичних занять

№ п/п Тема заняття Вид заняття
TORCH- інфекції новонароджених та інші внутрішньоутробні інфекційні захворювання Семінарське
Хвороби шкіри новонароджених дітей Практичне
Рахіт та рахітоподібні захворювання у у дітей Практичне
Аномалії конституції у дітей Практичне
Вроджені вади серця. Особливості гемодинаміки. Системні захворювання сполучної тканини. Практичне
Ревматоїдний артрит. Дифузні захворювання сполучної тканини в дитячому віці. Семінарське
Порушення серцевого ритму в дитячому віці, принципи діагностики, лікування, диспансерного спостереження. Практичне
Принципи дієтотерапії при основних соматичних захворюваннях у дітей. Практичне
Бронхіальна астма у дітей. Етіологія, клініка, діагностика, сучасні принципи лікування. Семінарське
Диференційна діагностика синдрому корчів у дитячому віці Семінарське
Диференційна діагностика артеріальних гіпо- та гіпертонічних станів у дітей. Лікування, диференційна діагностика, профілактика. Принципи інтенсивної терапії при гіпертонічному кризі у дітей. Практичне
Диференційна діагностика кишкових інфекцій у дітей першого року життя. Клініка, перебіг, діагностика, принципи лікування. Семінарське

Підпис керівника ___________________________


АКУШЕРСТВО

План семінарських і практичних занять

№ п/п Тема заняття Примітка
1. Методи обстеження в акушерстві та гінекології. Семінарське
2. Групи перинатального ризику. Вплив шкідливих факторів на розвиток внутрішньоутробного плода. Практичне
3. Ведення фізіологічної вагітності та пологів. Семінарське
4. Невиношування і перевиношування вагітності. Практичне
5. Кровотечі під час вагітності, в пологах та в післяпологовому періоді. Клініка, діагностика, терапія на догоспітальному етапі. Семінарське
6. Гестози. Клініка, діагностика, терапія. Семінарське
7. Неправильні положення плода. Пологи в тазовому передлежанні. Семінарське
8. «Гострий живіт» в акушерстві та гінекології Семінарське
9. Травматизм в акушерстві. Семінарське
10. Клімактеричний синдром. Семінарське
11. Ендометріоз. Семінарське

Підпис керівника ___________________________

ХІРУРГІЯ

план семінарських та практичних занять

№ п/п Тема заняття Примітка
1. Хронічний апендицит Семінарське
2. Хронічний холецистит Практичне
3. Хронічний панкреатит Практичне
4. Перитоніт Семінарське
5. Захворювання та травматичні ушкодження стравоходу Семінарське
6. Цироз печінки Практичне
7. Механічна жовтяниця Семінарське
8. Хвороба Крона Практичне
9. Переливання компонентів та препаратів крові Семінарське
10. Переливання кровозамінників Семінарське
11. Ускладнення при переливанні компонентів крові та кровозамінників Семінарське

Підпис керівника ___________________________


НЕВРОЛОГІЯ

План семінарських занять

№ п/п Тема заняття Примітка
1. Організація невідкладної медичної допомоги населенню на догоспітальному та госпітальному етапах. Семінарське
2. Диспансеризація неврологічних хворих. Лікарська трудова експертиза. Семінарське
3. Види атаксій. Семінарське
4. Порушення мовлення при неврологічних захворюваннях. Симптоми кіркових порушень. Види афазій. Семінарське
5. Вегетативна нервова система. Методи дослідження. Семінарське
6. Методи клінічного та параклінічного дослідження нервової системи /заліковий семінар/. Семінарське
7. Методи лікування неврологічних хворих в умовах стаціонару та поліклініки /заліковий семінар/. Семінарське
8. Церебральні синдроми обкрадання як механізм порушення мозкового кровообігу. Семінарське
9. Ураження нервової системи при дифтерії, грипі, герпесі та інших інфекціях. Семінарське
10. Вегетативні синдроми при остеохондрозі хребта. Солярит і соляралгія. Семінарське

Підпис керівника ___________________________

РЕАНІМАТОЛОГІЯ ТА ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ

План семінарських та практичних занять

№ п/п Тема заняття Примітка
Термінальні стани. Методи серцево-легеневої та церебральної реанімації Семінарське Практичне
Методи діагностики та корекція порушень водно-електролітного обміну та кислотно-основного стану Практичне
Інтенсивна терапія при гострій дихальній недостатності Семінарське
Гостра ниркова і печінкова недостатність Практичне
Гострі хімічні отруєння Семінарське
Коми, діагностика та невідкладна допомога Семінарське
Інтенсивна терапія при шокових станах Семінарське
Методи і компоненти анестезії. Техніка маскового наркозу Практичне
Способи місцевої анестезії, можливі ускладнення Практичне

Підпис керівника ___________________________


ПСИХІАТРІЯ

План семінарських та практичних занять

№ п/п Тема заняття Вид заняття
Невідкладна допомога психічно хворим. Практичне
Наркоманії. Токсикоманії. Алкоголізм. Інтоксикаційні психози. Практичне
Ендогенні психози (шизофренія). Реактивні психози. Практичне
Психічні порушення у передстаречому та старечому віці (інволюційні та старечі психози ). Психопатії. Семінарське
Психічні розлади при судинних захворюваннях головного мозку (церебральний атеросклероз, гіпертонічна хвороба) Семінарське
Психічні порушення, що виникають внаслідок черепно-мозкових травм. Семінарське

Підпис керівника ___________________________

ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ

План семінарських та практичних занять

№ п/п Тема заняття Вид заняття
1. Черевний тиф, паратифи А і В. Шигельози. Вірусний гепатит А. Семінарське
2. Поворотний тиф Семінарське
3. Чума. Холера Семінарське
4. Ку-гарячка. Геморагічні гарячки Семінарське
5. Лейшманіози Семінарське
6. Вірусні енцефаліти Семінарське

Підпис керівника ___________________________


функціональна діагностика

план семінарських та практичних занять

№ п\п Тема заняття Вид заняття
1. Дослідження хворих з патологією органів дихання. Практичне
2. Дослідження хворих з патологією серцево-судинної системи. Семінарське
3. Клінічна розшифровка ЕКГ при стенокардії та інфаркті міокарда. Семінарське
4. Зняття і розшифровка ЕКГ при порушеннях ритму. Практичне
5. Зняття і розшифровка ЕКГ при порушеннях провідності. Практичне

Підпис керівника ___________________________

рентгендіагностика

План семінарських та практичних занять

№ п\п Тема заняття Вид заняття
1. Рентгенологічні методи діагностики злоякісних пухлин. Семінарське
2. Діагностика захворювань бронхолегеневої системи Практичне
3. Діагностика захворювань органів травлення. Практичне
4. Діагностика захворювань опорно-рухового апарату. Практичне
5. Діагностика захворювань серцево-судинної системи. Семінарське

Підпис керівника ___________________________

Наши рекомендации