Порядок выписывания рецептов на готовые лекарственные средства

№ рецепта Содержание рецептурной прописи Форма рецепт. бланка Реквизиты Нормы отпуска Срок
Действия рецепта Хранения в аптеке
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Додаток 1 до Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення

Прізвище, ім'я та по батькові і
вік хворого _______

Адреса хворого або номер
медичної карти
амбулаторного хворого ________________________________________________________________

Назва та кількість
виписаних лікарських засобів ___________________________________________________________

Номер рецепта N ____________ "___" ____________ 20__ р.
(дата виписки рецепта)

лінія відриву

...........................................................................................…...............................................

Форма рецептурного бланка N 1 (ф-1) для виписування лікарських засобів і виробів медичного призначення, що відпускаються за повну вартість, безоплатно, з оплатою 50 %, і таких, що підлягають предметно-кількісному обліку (розмір 105 х 150)

* Назва закладу Код закладу за ЗКУД
(штамп закладу) Код закладу за ЗКПО
Медична документація ф-1

_____________________

омер рецепта N _____

РЕЦЕПТ "___" ___________ 20__ р.
(дорослий, дитячий - потрібне підкреслити) (дата виписки рецепта)
_________________
За повну вартість Безоплатно Оплата 50 %
_________________

Прізвище, ім'я та по батькові і вік хворого
_________________

Адреса хворого або номер медичної карти амбулаторного хворого
_________________

Прізвище, ім'я та по батькові лікаря
_________________

_________________
I Rp:
I
I

_________________

I Rp:
I
I

_________________

I Rp:
I

I

_________________
Підпис та особиста печатка
лікаря (розбірливо) М. П.

Рецепт дійсний протягом одного місяца печатка лікувально- профілактичного закладу

Додаток 1 до Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення

Прізвище, ім'я та по батькові і
вік хворого ___________

Адреса хворого або номер
медичної карти
амбулаторного хворого ________________________________________________________________

Назва та кількість
виписаних лікарських засобів ___________________________________________________________

Номер рецепта N ____________ "___" ____________ 20__ р.
(дата виписки рецепта)

лінія відриву

...........................................................................................…............................................................................

Форма рецептурного бланка N 1 (ф-1) для виписування лікарських засобів і виробів медичного призначення, що відпускаються за повну вартість, безоплатно, з оплатою 50 %, і таких, що підлягають предметно-кількісному обліку (розмір 105 х 150)

* Назва закладу Код закладу за ЗКУД
(штамп закладу) Код закладу за ЗКПО
Медична документація ф-1

_______

Номер рецепта N _____

РЕЦЕПТ "___" ___________ 20__ р.
(дорослий, дитячий - потрібне підкреслити) (дата виписки рецепта)
_________________
За повну вартість Безоплатно Оплата 50 %
_______

Прізвище, ім'я та по батькові і вік хворого
_______

Адреса хворого або номер медичної карти амбулаторного хворого
_______

Прізвище, ім'я та по батькові лікаря
_______

_______
I Rp:
I
I

_________________

I Rp:
I
I

_________________

I Rp:
I

I

_________________
Підпис та особиста печатка
лікаря (розбірливо) М. П.

Рецепт дійсний протягом одного місяца печатка лікувально- профілактичного

закладу

Додаток 1 до Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення

Прізвище, ім'я та по батькові і
вік хворого _______

Адреса хворого або номер
медичної карти
амбулаторного хворого ________________________________________________________________

Назва та кількість
виписаних лікарських засобів ___________________________________________________________

Номер рецепта N ____________ "___" ____________ 20__ р.
(дата виписки рецепта)

лінія відриву

...........................................................................................…............................................................................

Форма рецептурного бланка N 1 (ф-1) для виписування лікарських засобів і виробів медичного призначення, що відпускаються за повну вартість, безоплатно, з оплатою 50 %, і таких, що підлягають предметно-кількісному обліку (розмір 105 х 150)

* Назва закладу Код закладу за ЗКУД
(штамп закладу) Код закладу за ЗКПО
Медична документація ф-1

_______ Номер рецепта N _____

РЕЦЕПТ "___" ___________ 20__ р.
(дорослий, дитячий - потрібне підкреслити) (дата виписки рецепта)
_________________
За повну вартість Безоплатно Оплата 50 %
_________________

Прізвище, ім'я та по батькові і вік хворого
_______

Адреса хворого або номер медичної карти амбулаторного хворого
_______

Прізвище, ім'я та по батькові лікаря
_______

_______
I Rp:
I
I

_______

I Rp:
I
I

_______

I Rp:
I

I

_______
Підпис та особиста печатка
лікаря (розбірливо) М. П.

Рецепт дійсний протягом одного місяца печатка лікувально- профілактичного закладу

Додаток 1 до Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення

Прізвище, ім'я та по батькові і
вік хворого ___________

Адреса хворого або номер
медичної карти
амбулаторного хворого ________________________________________________________________

Назва та кількість
виписаних лікарських засобів ___________________________________________________________

Номер рецепта N ____________ "___" ____________ 20__ р.
(дата виписки рецепта)

лінія відриву

...........................................................................................…............................................................................

Форма рецептурного бланка N 1 (ф-1) для виписування лікарських засобів і виробів медичного призначення, що відпускаються за повну вартість, безоплатно, з оплатою 50 %, і таких, що підлягають предметно-кількісному обліку (розмір 105 х 150)

* Назва закладу Код закладу за ЗКУД
(штамп закладу) Код закладу за ЗКПО
Медична документація ф-1

_______

Номер рецепта N _____

РЕЦЕПТ "___" ___________ 20__ р.
(дорослий, дитячий - потрібне підкреслити) (дата виписки рецепта)
_________________
За повну вартість Безоплатно Оплата 50 %
_______

Прізвище, ім'я та по батькові і вік хворого
_______

Адреса хворого або номер медичної карти амбулаторного хворого
_______

Прізвище, ім'я та по батькові лікаря
_______

_______
I Rp:
I
I

_______

I Rp:
I
I

_______

I Rp:
I

I

_______
Підпис та особиста печатка
лікаря (розбірливо) М. П.

Рецепт дійсний протягом одного місяца печатка лікувально- профілактичного закладу

Додаток 1 до Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення

Прізвище, ім'я та по батькові і
вік хворого _______

Адреса хворого або номер
медичної карти
амбулаторного хворого ________________________________________________________________

Назва та кількість
виписаних лікарських засобів ___________________________________________________________

Номер рецепта N ____________ "___" ____________ 20__ р.
(дата виписки рецепта)

лінія відриву

...........................................................................................…...............................................

Форма рецептурного бланка N 1 (ф-1) для виписування лікарських засобів і виробів медичного призначення, що відпускаються за повну вартість, безоплатно, з оплатою 50 %, і таких, що підлягають предметно-кількісному обліку (розмір 105 х 150)

* Назва закладу Код закладу за ЗКУД
(штамп закладу) Код закладу за ЗКПО
Медична документація ф-1

_______

Номер рецепта N _____

РЕЦЕПТ

"___" ___________ 20__ р.
(дорослий, дитячий - потрібне підкреслити) (дата виписки рецепта)
_________________
За повну вартість Безоплатно Оплата 50 %
_______

по батькові і вік хворого
_______

або номер медичної карти амбулаторного хворого
_______

Прізвище, ім'я та по батькові лікаря
_______


I Rp:
I
I

_________________

I Rp:
I
I

_________________

I Rp:
I

I

_________________
Підпис та особиста печатка
лікаря (розбірливо) М. П.

Рецепт дійсний протягом одного місяца печатка лікувально- профілактичного

закладу

Додаток 1 до Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення

Прізвище, ім'я та по батькові і
вік хворого _______

Адреса хворого або номер
медичної карти
амбулаторного хворого ________________________________________________________________

Назва та кількість
виписаних лікарських засобів ___________________________________________________________

Номер рецепта N ____________ "___" ____________ 20__ р.
(дата виписки рецепта)

лінія відриву

...........................................................................................…............................................................................

Форма рецептурного бланка N 1 (ф-1) для виписування лікарських засобів і виробів медичного призначення, що відпускаються за повну вартість, безоплатно, з оплатою 50 %, і таких, що підлягають предметно-кількісному обліку (розмір 105 х 150)

* Назва закладу Код закладу за ЗКУД
(штамп закладу) Код закладу за ЗКПО
Медична документація ф-1

_____________________

Номер рецепта N _____

РЕЦЕПТ "___" ___________ 20__ р.
(дорослий, дитячий - потрібне підкреслити) (дата виписки рецепта)
_________________
За повну вартість Безоплатно Оплата 50 %
_________________

Прізвище, ім'я та по батькові і вік хворого
_________________

Адреса хворого або номер медичної карти амбулаторного хворого
_________________

Прізвище, ім'я та по батькові лікаря
_________________

_________________
I Rp:
I
I

_________________

I Rp:
I
I

_________________

I Rp:
I

I

_________________
Підпис та особиста печатка
лікаря (розбірливо) М. П.

Рецепт дійсний протягом одного місяца печатка лікувально- профілактичного закладу

После выполнения практической работы студент должен получить практические навыки и умения:

- знать принципы организации работы рецептурно-производственного отдела;

- знать правила выписывания и приема рецептов;

- объяснять порядок отпуска лекарств амбулаторным больным;

- принимать рецепты от населения, анализировать ошибки;

Занятие 11

Тема: «Таксирование различных лекарственных прописей. Определение тарифов за изготовление в аптеках индивидуальных лекарственных средств. Автоматизация таксирования экстемпоральных лекарств».

Студент должен знать: правила определения стоимости лекарственных средств индивидуального изготовления и их регистрации.

Контрольные вопросы:

1. Понятие о тарифах. Виды тарифов.

2. Организация приема, таксирования и регистрации индивидуальных лекарственных средств. Особенности регистрации бесплатных и льготных рецептов.

3. Организация изготовления лекарств в аптечных условиях.

3.1. Общие требования к изготовлению лекарственных средств в условиях аптеки.

3.2. Оснащение ассистентской комнаты.

3.3. Общие правила изготовления лекарств.

3.4. Особенности работы с наркотическими средствами, психотропными веществами и прекурсорами списка №1.

3.5. Особенности работы с ядовитыми и сильнодействующими веществами.

4. Особенности определения стоимости серийно изготовленных лекарственных средств.

5. Автоматизация таксирования экстемпоральных лекарств.

Основные термины понятия: таксирование рецепта, экстемпоральная рецептура, тарифы за изготовление индивидуальных лекарств, индивидуальное

изготовление лекарств, серийное изготовление лекарств

Литература к занятию:

1. Приказ МЗ Украины № 395 от 31.12.96 г. «Об утверждении методических рекомендаций по определению стоимости приготовления и фасовки лекарственных средств и изделий медицинского назначения».

2. Наказ МОЗ Украини № 360 від 19.07.2005 р. « Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень» (із змінами).

3. Наказ Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів МОЗ України від 31.10.2011 р. №723 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами».

4. Наказ МОЗ України від 17.08.2007 р. № 490 «Про затвердження Переліків отруйних та сильнодіючих лікарських засобів» (із змінами та доповненнями).

5. Постанова КМУ від 6 травня 2000р. № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (зі змінами).

6. Наказ МОЗ Українивід 17 жовтня 2010 р. № 812 « Про затвердження Правил виробництва (виготовлення) лікарських засобів та контролю якості ліків»

7. Наказ МОЗ України від 21.01.2010 р. № 11 «Про затвердження обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у закладах охорони здоров'я».

8. Громовик Б.П., Терещук С.І., Чухрай І.Л. Організація та економіка фармації.- Вінниця: Нова Книга, 2009.- С. 193-229.

9. Материалы лекции.

Вопросы для самоконтроля знаний:

1. Охарактеризуйте организацию работы аптеки по приему рецептов на экстемпоральные лекарства.

2. Укажите общие правила таксирования рецептов.

3. Назовите порядок определения стоимости недозированных порошков.

4. Объясните порядок определения стоимости дозированных порошков.

5. Опишите порядок определения стоимости жидкости для наружного и внутреннего применения.

6. Назовите порядок определения стоимости глазных капель и глазных мазей.

7. Укажите порядок определения стоимости инъекционных растворов.

8. Объясните порядок определения стоимости суспензий, линиментов, свеч.

9. Опишите порядок определения стоимости лекарственных средств, содержащих наркотические средства и психотропные вещества.

10. Перечислите документы, в которых ведут учет лекарств индивидуального изготовления по рецептам врачей.

11. Перечислите документы, в которых ведут учет лекарственных средств, приготовленных по частоповторяющимся прописям.

12. Объясните определение стоимости готовых лекарств заводского изготовления при нарушении целостности упаковки.

13. Опишите оборудование и оснащение ассистентской комнаты.

14. Назовите общие правила изготовления лекарств в условиях аптеки.

15. Укажите особенности работы с наркотическими средствами, психотропными ядовитыми и сильнодействующими веществами,, прекурсорами списка №1.

16. Объясните особенности определения стоимости серийно изготовленных лекарственных средств.

Наши рекомендации