Аталғандардың барлығы дұрыс

! САРАПТАУДЫҢ ҚАНДАЙ ӘДІСТЕРІН БІЛЕСІЗ:

Уақытылы сараптау

Ретроспективті сараптау

Бірлескен сараптау

Жағдайлы (ситуативті) сараптау

Уақытылы және ретроспективті сараптау

САПАНЫ БАҒАЛАУ ОБЪЕКТІЛЕРІНЕ ЖАТПАЙДЫ?

* Медициналық ұйымның қоры (жабдықталу, қаржыландыру, кадрлардың квалификациясы)

Рт қауіпсіздігі

Емдік-диагностикалық үрдіс

Медициналық көмек көрсетудің нәтижелілігі

Реабилитациялық шаралар сапасы

СТАЦИОНАР ЖҰМЫСЫНЫҢ САПАЛЫ БАҒАЛАУЫН КЕЛЕСІ КӨРСЕТКІШТЕР

СИПАТТАЙ АЛАДЫ:

* Жасалған операциялардың құрылымы (операция құрамы)

Операциялардағы асқынулар жиілігінің көрсеткіші

Ртүрлі наркоздарды қолдану жиілігінің көрсеткіштері

Операциядан кейінгі леталдылық көрсеткіші

Аталғандардың барлығы

МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ САПАСЫН БАҚЫЛАУ БОЙЫНША КОМИТЕТТІҢ НЕГІЗГІ

ТАПСЫРМАЛАРЫНА ЖАТПАЙДЫ:

Көрсетілетін медициналық көмек сапасы саласындағы мемлекеттік саясатты жүргізу

Көрсетілетін медициналық көмек сапасының толықтылығы бойынша мемлекеттік саясатты

Жүргізу

Денсаулық сақтау саласындағы стандарттарды орындау, Қазақстан Республикасы аумағында

Тұрғылықты жеріне байланыссыз тұрғындарға медициналық қызметтің жеткіліктілігі мен

Сапасының кепілдендірумен қамтамасыз ету

Жеке және заңды тұлғалардың жекеменшік түріне, ведомстволық түріне байланыссыз

Көрсетілетін медициналық қызмет сапасына мемлекеттік бақылау мен оны нығайту бойынша

Шаралармен қамтамасыз ету

Медициналық ұйымдардың көрсететін медициналық көмек сапасы бойынша қорытынды

Шығару үшін жүргізілетін ұйымдастырушылық, аналитикалық және тәжірибелік

Шараларының жиынтығы

! МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ САРАПТАУ ДЕП НЕНІ АЙТАДЫ:

* Медициналық көмек көрсететін медициналық ұйымдардың емдік қызметінің

Йымдастырушылық, аналитикалық және тәжірибелік шараларының жиынтығы

Медициналық ұйымдардың көрсететін медициналық көмек сапасы бойынша қорытынды

Шығару үшін жүргізілетін ұйымдастырушылық, аналитикалық және тәжірибелік

Шараларының жиынтығы

· Медициналық көмек көрсететін жеке және заңды тұлғалардың емдік-профилактикалық

Ызметінің деңгейі мен сапасы бойынша қорытынды шығару үшін жүргізілетін

Йымдастырушылық, аналитикалық және тәжірибелік шараларының жиынтығы

Медициналық көмек көрсететін жеке және заңды тұлғалардың қорытындысын шығару үшін

Жүргізілетін ұйымдастырушылық және тәжірибелік шараларының жиынтығы

Науқастардың құқығын қорғау бойынша ұйымдастырушылық және тәжірибелік

Шараларының жиынтығы

АУРУХАНАЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТТЕ МӘСЕЛЕР ТУЫНДАҒАНДА МЫНА

ЖАҒДАЙЛАР МАҢЫЗДЫРАҚ

Бұйрықтар мен протоколдарды жасап, олардың орындалуын аудиттің көмегімен бақылау

Дәрігерлерлермен жұмыс топтарын құру

Объект пен мәселеге байланысты пәнаралық (междисциплинарная) жұмыс тобын құру

Дәлелді медицинаға негізделген кіналаушы мәліметтермен e-mail жіберу

Бәрін өз орнында қалдырып, шешіледі деп есептеу

МЕДИЦИНАЛЫҚ ҰЙЫМДАРДЫ БАСҚАРУ ҮШІН МЕНЕДЖЕРГЕ ҚАНДАЙ ҚҰРАЛДАР

АЖЕТ ЕМЕС?

Оқытылған персонал

Коммуникативті дағдылар және психологияны білу

Мәліметтердің компьютерлік базасы

Менеджмент саласында арнайы білім

Басқаруды білу

! клиникалық алгоритмдер/бағыттар мына жағдайларда қолданылу мүмкін емес:

Дұрыс диагностикалық қарауларды ұйымдастыруда

Дұрыс емдік әрекеттерді ұйымдастыруда

Ыңғайлы қызмет көрсету/дәрігерлер жұмысының графигін құру

Ызмет міндеттері мен тапсырмаларын айқындап және орындау

Дәрілерді санау

Клиникалық алгоритмдер/бағыттардың мақсатына жатпайды

Не істелуі және істелмеуі қажет

* Не үшін істелуі қажет (көрсеткіштері мен/немесе қарсы көрсеткіштері)

Кім істеуі қажет? Бұл қалай істелуі тиіс

Бұл қашан немесе қай мерзімде орындалуы қажет

Ортындысын тексеру

Ауіп-қатер менеджменті» дегеніміз не?

Ателіктерді болдырмау тәсілі

* Қауіп-қатерлерен біріккен басқарудың құрылымдық методологиясы;

* Мүмкін болатын себепші факторларды анықтау тәсілі;

* Қауіп-қатерлерді бағалаудың математикалық әдісі;

Философиялық білімдердің бірі.

Наши рекомендации